Nasjonal kontraktstandard innen helse og omsorg skal gi balanserte avtalevilkår

Anbud365: Mulighetene ligger i innovative anskaffelserSkal Norge se på mulighet for hvordan medisinsk utstyr kan inngå i en sirkulærøkonomi, må oppdragsgiversiden og produsentene sammen utforske muligheten for hvordan dette kan gjøres innenfor eksisterende rammer, påpeker artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Det arbeides nå med å utvikle en nasjonal kontraktstandard for innkjøp til helse- og omsorgsektoren. Arbeidet sikter mot å dekke både kjøpsavtaler og rammeavtaler. Tidsplanen for prosjektet sikter mot utsendelse av forslag på høring medio 2022. Melanor har inngått en avtale med Standard Norge om dette arbeidet, som skal lede frem mot en etablering av standardiserte og balanserte avtalevilkår.

Det var i januar at komitearbeidet med å utvikle en Norsk Standard for standardisert kontrakt innen anskaffelser av laboratorieutstyr og medisinsk utstyr til helse- og omsorgssektoren startet. En prosjektgruppe i Melanor har tidligere anbefalt at det burde utvikles en slik standard, og gitt råd om veien frem mot balanserte avtalevilkår

Leverandører av hjelpemidler, IVD-medisinsk, øvrig medisinsk utstyr og laboratorieutstyr til det offentlige helsevesen, opplever at kontraktene i stor grad er ubalanserte. Det handler om liten eller ingen mulighet for prisjustering, ensidig ansvarsplassering på leverandør, uproporsjonale sanksjonskriterier og annen ubalanse i krav stilt til leverandørene.

Pandemi-erfaring

Covid-19-situasjonen har til fulle, skriver Melanor på sine nettsider, vist hvor galt det kan gå når uventede situasjoner oppstår, og avtaler ikke gir rom for nødvendige justeringer.

Standard Norge er for øvrig kommet med en utredningsrapport som viste at både innkjøpere og leverandører av medisinsk utstyr og labutstyr til det offentlige helsevesen har sett et økende behov for omforente og standardiserte avtalevilkår ved anskaffelser.

Med i standardiseringskomiteen

Komitearbeidet er nå godt i gang. Det er opprettet en styringsgruppe for komitearbeidet som består av leder Silje Jakola-Fjeld, juridisk direktør i Sykehusinnkjøp HF, nestleder Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen, direktør marked og prosjekt i Melanor og sekretær Vegard Andersen, prosjektleder i Standard Norge.

En nasjonal standard vil gi en forutsigbarhet for begge parter, noe som vil gi en gevinst, både for innkjøpere og leverandører av medisinsk utstyr, heter det. Komiteen som arbeider med standarden, er bredt sammensatt og består av representanter både fra offentlige virksomheter, privat næringsliv, bransjeorganisasjonen Melanor og NHO-foreningen Abelia.

Bli den første til å kommentere på "Nasjonal kontraktstandard innen helse og omsorg skal gi balanserte avtalevilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.