Nasjonale avtaler ikke i veien for kjøp av lokal mat og drikke til sykehus

Anbud365: Nasjonale avtaler ikke i veien for kjøp av lokal mat og drikke til sykehusStortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) spurte og helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte – om sykehusenes muligheter til å kjøpe mat og drikke fra lokale leverandører.

Skriv ut artikkelen

Innenfor rammen av en nasjonal innkjøpsavtale for mat og drikke til spesialisthelsetjenesten er det mulig for helseforetakene å kjøpe fra lokale leverandører. Per i dag kan inntil fem prosent av kjøp av mat og drikke gjøres av lokale leverandører, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Når man leser de anskaffelsesstrategiene som nå vedtas i kommune etter kommune, er det tydelig at det å gi lokalt næringsliv muligheter for kontrakter, er sterkt til stede. Argumentene er dels arbeidsplasser og skatteinntekter, dels klima i form av utslippsreduksjon. Også på Stortinget er man opptatt av dette, og stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sendte nylig et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie der kjøp av lokal mat var tema:

– Ser statsråden det som hensiktsmessig for klima, for lokalmiljø og lokalt næringsliv, og ikke minst for pasient og helsetilbud, at det er så vanskelig for sykehus eller sykehusavdelinger å kunne kjøpe lokalprodusert mat som det er i helseforetakene nå, og tenker han å bidra til å gjøre det enklere for sykehus eller sykehusavdelinger å også kunne kjøpe mat og drikke fra lokale produsenter om de selv mener det er mer hensiktsmessig for dem?

Mindre belastende på klima

Hun viste til at det er etterlyst muligheter for å kjøpe og benytte seg mer av lokal kortreist mat til bruk i Sykehuset i Telemark sin avdeling på Nordagutu. Det kunne blitt både billigere og langt mindre belastende på klimaet ettersom den maten som de må benytte pga. helseforetakets innkjøpsregime, fraktes langt, slo hun fast.

I sitt svar minnet helse- og omsorgsministeren om at det for å sikre mat til alle sykehus i landet er inngått nasjonal innkjøpsavtale for mat og drikke til spesialisthelsetjenesten. En slik avtale sørger for leveransesikkerhet og det stilles blant annet krav til kvalitet, mengde, tidspunkt og mattrygghet. I tillegg vektlegges forhold som pris og elektronisk fakturering. Men:

En andel lokalt kjøp

– Det er likevel åpnet for at en andel av innkjøpene fra helseforetakene kan gjøres gjennom lokale avtaler med lokale leverandører, slo statsråd Høie fast. Per i dag kan inntil fem prosent av kjøp av mat og drikke gjøres av lokale leverandører. Utover dette kan lokale leverandører selvfølgelig også selge sine produkter gjennom grossistleddet. Avtalen skisserer ulike matgrupper særskilt, sammen med nisjeprodukter, som kan anskaffes gjennom eventuelle lokale avtaler.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF, fremholdt han, kjøper Sykehuset Telemark HF mat og drikke hovedsakelig over nasjonale avtaler og i noen grad over regionale avtaler. Det benyttes lokale avtaler til matleveranser til pasienter og ansatte ved sykehusets lokasjoner ved både Kragerø og Rjukan. Overtidsmat til ansatte kjøpes også lokalt. Sykehuset Telemark HF har ikke egne avtaler med lokale leverandører knyttet til aktiviteten på Nordagutu, men leverandørene har også her mulighet til å levere via grossist.

1 kommentar på "Nasjonale avtaler ikke i veien for kjøp av lokal mat og drikke til sykehus"

  1. “Per i dag kan inntil fem prosent av kjøp av mat og drikke gjøres av lokale leverandører.”

    Hvor kommer dette tallet fra?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.