NAV: Anbudssatsing på ideelle, SMB og sosiale entreprenører

Anbud365: NAV Anbudssatsing på ideelle, SMB og sosiale entreprenørerLokale behov og prioriteringer for utprøving av nye løsninger og tilnærminger skal vektlegges, slik at også lokale NAV-kontor i større grad får finne fram til, samarbeide med og følge opp mindre, lokale, innovative løsninger, skriver regjeringen i en fersk stortingsmelding. På bildet arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte (foto: NAV).

Skriv ut artikkelen

En arbeidsgruppe skal kartlegge barrierer og muligheter for at flere ideelle og mindre aktører kan levere arbeidsmarkedstiltak til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Tiltak og mulige endringer skal komme ut av gruppens arbeid. Det opplyser regjeringen i en fersk stortingsmelding. Også andre tilnærminger skal vurderes av NAV: Rammeavtaler hvor tilbyderne selv tilbyr det antall plasser de kan levere, og om det kan være hensiktsmessig å dele opp anbudskonkurranser i mindre delkonkurranser.

For kort tid siden kom «Meld. St. 32 (2020 –2021) «Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv», fremlagt av Arbeids- og sosialdepartementet på vegne av regjeringen. Her heter det bl.a. at det er få nye ideelle og sosiale entreprenører som har kommet inn som leverandører av arbeidsmarkedstiltak.

Regjeringen har lagt opp til å invitere ideelle leverandører på arbeids- og velferdsfeltet for å utvikle en strategi som sikrer utvikling av ideell sektors rolle og tilbud. Som ledd i dette har Arbeids- og sosialdepartementet gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe med ideelle aktører, som bl.a. skal kartlegge barrierer og muligheter for at flere ideelle og mindre aktører kan levere arbeidsmarkedstiltak til Arbeids- og velferdsetaten. Arbeidsgruppen vil vurdere tiltak og mulige endringer som kan bidra til å øke mangfoldet blant leverandørene av arbeidsmarkedstiltak. Samarbeid med flere ulike typer leverandører, både kommersielle og ideelle, blant disse sosiale entreprenører, er viktig for å sikre mangfold og et variert tilbud innenfor arbeidsmarkedstiltakene, heter det i meldingen.

Øke andelen innovative anskaffelser

Regjeringen vil på bakgrunn av innspillene fra arbeidsgruppen med ideelle aktører og Arbeids- og velferdsdirektoratets arbeid med å øke andelen innovative anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak, utforme en strategi for innovative anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak og arbeide videre med å utvikle en strategi for ideelle aktører i tråd med målsettingen i regjeringsplattformen.

For nystartede og mindre virksomheter kan det være krevende å oppfylle formelle vilkår og nå opp i konkurranse med etablerte og større aktører. I en analyse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet pekes det på at sosiale entreprenører ofte ikke når opp i anbudskonkurranser med de større og mer etablerte leverandørene. Situasjonen kan bedres bl.a. gjennom dialog med Arbeids- og velferdsetaten, holdningsendring og bedre forståelse av bestiller og leverandørrollen, fremholder regjeringen. Veiledninger kan være et behov. Undersøkelsen peker videre på at sosiale entreprenører har særlige utfordringer i anbudsrunder fordi de ikke kan levere store nok volum og heller ikke har et profesjonelt apparat for å skrive og levere anbud.

Innovativt og andre tilnærminger

Arbeids- og velferdsetaten har over tid hatt fokus på nytten av innovative anskaffelser og har fra starten i 2010 vært partner i leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser som drives av bl.a. NHO, KS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Direktoratet vurderer også andre tilnærminger som gjør det enklere for mindre leverandører å delta i anbudskonkurranser i regi av Arbeids- og velferdsetaten, bl.a.om det kan være aktuelt med rammeavtaler hvor tilbyderne selv får anledning til å tilby det antall plasser de kan levere. Det vurderes også om det kan være hensiktsmessig å dele opp anbudskonkurranser i mindre delkonkurranser. Lokale behov og prioriteringer for utprøving av nye løsninger og tilnærminger skal vektlegges, slik at også lokale NAV-kontor i større grad får finne fram til, samarbeide med og følge opp mindre, lokale, innovative løsninger. Særlig aktuelt er det å bruke metoden med mer innovative anskaffelser for tiltak i tilknytning til avklaring og oppfølging, særlig av unge og personer som har stått lenge uten arbeid. Virkemidler som samarbeid med sosiale entreprenører bør også vurderes som et supplement, overfor personer som har stått lenge uten arbeid og som har prøvd flere arbeidsmarkedstiltak uten å komme i ordinær jobb.

Bli den første til å kommentere på "NAV: Anbudssatsing på ideelle, SMB og sosiale entreprenører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.