NAV løfter oppfølging av etiske kontraktskrav, får leverandør-støtte

Anbud365: NAV løfter oppfølging av etiske kontraktskrav, får leverandør-støtteAdm. dir Atle Hunstad i Melanor mener det er svært positivt at NAV legger ned et betydelig arbeid i oppfølgingen av etiske kontraktsvilkår.

Skriv ut artikkelen

Etiske kontraktsvilkår må reflekteres i innkjøpspraksis. Fremfor et ensidig fokus på lavest mulig enhetskostnader, bør innkjøpsprosessen stimulere leverandørmarkedet gjennom å belønne leverandører som er bedre enn sine konkurrenter i å oppfylle etiske kontraktsvilkår, skriver Melanor til NAV og kommer med en oppfordring: Medlemskap i Etisk handel Norge bør belønnes i NAVs anskaffelser, ettersom vi mener det vil sende et tydelig signal til markedet om at etiske kontraktsvilkår er viktige.

Bakgrunnen for Melanors innspill er at NAVs Kontor for brukeranskaffelser for tiden arbeider med en ny organisering for hvordan de følger opp at deres avtaleleverandører etterlever NAVs etiske kontraktsvilkår.

Melanor gir i en høringsuttalelse til NAVs arbeid uttrykk for at de ser svært positivt på at NAV legger ned et betydelig arbeid i oppfølgingen av etiske kontraktsvilkår. Det kan også være et positivt grep å omorganisere oppfølging fra kontraktsnivå til leverandørnivå. En slik omorganisering kan medføre en utfordring knyttet til at etiske kontraktsvilkår nødvendigvis også må vurderes ned på produkt-/produktgruppenivå, noe NAV har tatt i betraktning, skriver Melanor.

Belønne medlemskap i Etisk handel Norge

– Vi ønsker å utfordre NAV på at det er svært viktig å ha en konsistent gjennomføring og belønning av leverandører som imøtekommer NAV sine etiske kontraktsvilkår. Som medlem av Etisk handel Norge, innebærer det at våre medlemmer gis kurs og opplæring, og deltar aktivt i initiativ for hvordan de skal organisere arbeidet med å overholde internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland. Vi oppfordrer derfor NAV til å belønne medlemskap i Etisk handel Norge i sine anskaffelser, ettersom vi mener det vil sende et tydelig signal til markedet om viktigheten av etiske kontraktsvilkår.

Med egenrapportering følger det også mulighet for feilrapportering, påpeker Melanor. Dersom feilrapportering leder til avtalemessige fordeler på bekostning av andre leverandører, må dette rettes opp i. NAV har beskrevet hvordan de skal gjennomføre dette, men det vil likevel stille store krav til god oppfølging fra NAV sin side.

Må reflekteres i innkjøpspraksis

Etiske kontraktsvilkår må, fremholder Melanor, reflekteres i innkjøpspraksis. Fremfor et ensidig fokus på lavest mulig enhetskostnader, bør innkjøpsprosessen stimulere leverandørmarkedet gjennom å belønne leverandører som er bedre enn sine konkurrenter i å oppfylle etiske kontraktsvilkår. Avtaleforvalting med kontraktsfestede leverandører bør følges opp mht. etiske kontraktsvilkår gjennom hele kontraktsperioden, og eventuelt iverksette korrigerende tiltak om nødvendig. I tillegg, heter det, bør etiske kontraktsvilkår tilpasses de ulike produkt- og terapiområder gjennom dialog og høring med markedet.

– Vi har også stilt oss til rådighet for NAV for videre samtaler, og gjerne sammen med Etisk handel Norge, om hvordan gjennomføre tiltak for å forsterke betydningen av – og støtte tiltak for økt bærekraft i anskaffelser, skriver Melanor.

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer om lag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere over hele landet.

Bli den første til å kommentere på "NAV løfter oppfølging av etiske kontraktskrav, får leverandør-støtte"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.