NAV med pilotprosjekt for å få til grønne anskaffelser på hjelpemiddelområdet

Anbud365: NAV med pilotprosjekt for å få til grønne anskaffelser på hjelpemiddelområdetNAV inviterte Difi med i prosessen for å utvikle forslag til krav og kriterier for miljø til anskaffelse av manuelle rullestoler. På bildet Tonje Nerby (t.v.) som er prosjektleder for møbelprosjektet i Difi, og Guro Bakkan som har ledet pilotprosjektet fra NAVs side. (foto: Harald Nyquist, Difi).

Skriv ut artikkelen

Første halvdel av 2019 gjennomførte NAV et pilotprosjekt – miljøvennlige manuelle rullestoler – i samarbeid med Difi. Målet med prosjektet var å utvikle krav og kriterier knyttet til miljø, som kunne benyttes på anskaffelser innenfor hjelpemiddelområdet. Dialog med leverandører og andre kompetansemiljøer har vært en forutsetning for gjennomføring av prosjektet. NAV og Difi har tro på at erfaringene fra prosjektet har overføringsverdi til andre produktkategorier innenfor hjelpemiddelområdet.

Offentlige oppdragsgivere, blant disse NAV, er pålagt å ta hensyn til miljø ifølge anskaffelsesregelverket, jf. forskrift om anskaffelser § 5. Anskaffelsesseksjonen i NAV jobber derfor kontinuerlig med å utvikle kompetanse, rutiner og prosesser som i større grad tar hensyn til miljø.

– Dette prosjektet var et ledd i dette arbeidet, og tok utgangspunkt i anskaffelsesstrategien til NAV, sier Guro Bakkan som har ledet pilotprosjektet fra NAVs side.

Hvorfor manuelle rullestoler?

NAV kjøper manuelle rullestoler for 100 millioner i året, og er med det den største offentlige virksomheten som gjennomfører anskaffelser av hjelpemidler generelt og manuelle rullestoler spesielt. Det gir NAV en viktig posisjon og mulighet til å gå i dialog med leverandørene om hvordan redusere skadelig miljøbelastning og fremme klimavennlige løsninger. 

– Dette produktområdet var derfor godt egnet som utgangspunkt for et pilotprosjekt på miljø, fastslår Guro videre.

Involvering av leverandører og andre kompetansemiljøer 

For å lykkes med en slik tilnærming var dialog med leverandører og andre kompetansemiljøer en forutsetning.

NAV inviterte Difi med i prosessen for å utvikle forslag til krav og kriterier for miljø til anskaffelse av manuelle rullestoler. Dette fordi Difi har erfaring med å utvikle slike krav og kriterier til andre innkjøpskategorier, og de er i gang med et utviklingsarbeid innenfor kategorien møbler.

– Møbler og manuelle rullestoler er jo ikke det samme, men de består av mange lignende materialer som metall og tekstil. Det gjorde det nyttig og aktuelt med en erfarings- og kompetanseoverføring mellom NAV og Difi, sier Tonje Nerby som er prosjektleder for møbelprosjektet i Difi.

NAV inviterte også leverandører av manuelle rullestoler til å delta i en ressursgruppe som skulle jobbe sammen med NAV og Difi om utvikling av krav og kriterier til miljø. Ressursgruppen har blant annet bestått av deltagere fra leverandørmarkedet, samt deltagere fra ulike kompetansemiljøer som Svanemerket, Melanor, Ciruclar Norway, Bergfald Miljørådgivere/OsloMet m.fl.  

Miljøvennlig manuell rullestol nå og i fremtiden

– Det ble gjennomført to workshoper, hvor ressursgruppen var samlet til dialog med utgangspunkt i det overordnede spørsmålet «Hva er en miljøvennlig rullestol på kort og lang sikt?», sier Guro.

Under workshopene har det blant annet vært ulike foredrag, diskusjon rundt konkrete problemstillinger knyttet til miljøbelastningen og muligheter til å redusere denne.

Prosjektet har også knyttet til seg en referansegruppe, blant annet bestående av ulike leverandører.

– For å sikre bred forankring, læring og balanserte forslag har både ressursgruppen og referansegruppen fått anledning til å komme med sine tilbakemeldinger gjennom prosessen, legger Guro til.  

NAV – god på mye med ambisjoner om mer 

– Gjennom samarbeidet har vi erfart at vi allerede har en rekke krav og betingelser på hjelpemiddelområdet som tar hensyn til miljø. Særlig gjennom kvalitetskrav som fremmer lang levetid; slitestyrke, mulighet for reparasjon, tilgang til reservedeler og tilrettelegging for gjenbruk, sier Guro.

– Det å fremme forlenget levetid er jo en måte å redusere mengden enheter som må produseres, en vesentlig del av miljøperspektivet. Der syns jeg NAV er god, legger Tonje til.

NAV ser allikevel gode muligheter til å bli enda bedre på dette. For å sikre at leverandørene utvikler seg slik at de kan levere klima- og miljøvennlige leveranser i tiden fremover må NAV ha et langsiktig fokus på temaet og involvere leverandørene på et tidlig tidspunkt.

– Erfaring tilsier at endring tar tid. Det er helt avgjørende at vi jobber strategisk, hvis vi ønsker å få til en endring, konkluderer Guro.

Arbeidet i prosjektet har bl.a. resultert i forslag til krav og kriterier på miljø som har blitt sendt ut på høring til leverandørene i forbindelse med anskaffelsen av manuelle rullestoler.  

 – Vi er takknemlige for at leverandører og andre interessenter har prioritert å delta i dette arbeidet, og erkjenner at dette hadde vi ikke fått til uten samarbeidet, sier Guro, og fortsetter: – Nå vil vi jobbe videre med resultatene, og vi har tro på at erfaringene fra prosjektet har overføringsverdi til andre produktkategorier innenfor hjelpemiddelområdet.

Bli den første til å kommentere på "NAV med pilotprosjekt for å få til grønne anskaffelser på hjelpemiddelområdet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.