NAV tilbakeviser leverandør-kritikk – vi tar miljøhensyn på flere måter

Anbud365: NAV tilbakeviser leverandør-kritikk – vi tar miljøhensyn på flere måterChristian Lupke, seksjonssjef for Kontor for Brukeranskaffelser i NAV, konstaterer at bærekraft står sentralt i deres arbeid og de arbeider kontinuerlig med å innrette anskaffelsene og formidlingen av hjelpemidlene på en måte som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.

Skriv ut artikkelen

NAV tilbakeviser kritikk fra hjelpemiddelbedriften Topro, som er kommet med en rekke innspill når det gjelder miljøhensyn i en pågående anskaffelse. – I anskaffelsen av ganghjelpemidler tar vi miljøhensyn på flere måter, understreker Christian Lupke, seksjonssjef for Kontor for Brukeranskaffelser i NAV overfor Anbud365. Men i en pågående anskaffelsesprosess vil ikke leverandørene få en redegjørelse for vurderingene og beslutningene NAV tar når det gjelder leverandørers innsendte forslag, konstaterer han. NAV kjøper inn hjelpemidler fra over 1800 leverandører og det kommer et bredt spekter av ulike innspill, ønsker og forslag fra markedet.

I anledning av en pågående anskaffelse om ganghjelpemidler har hjelpemiddelbedriften Topro oversendt NAV fem konkrete innspill til målbare, objektive og gjennomførbare tildelingskriterier. NAV plikter å ivareta miljø og bærekraft ved denne anskaffelsesprosessen, heter det fra bedriften. Innspillene er ledsaget av en rettslig redegjørelse fra Advokatfirmaet Schjødt som gir bakgrunn for innspillene. Her kan du lese Anbud365s omtale av saken.

Anbud365 har bedt NAV kommentere innspillene fra Topro, og Lupke sier at når NAV gjennomfører anskaffelser av hjelpemidler, følger de beste praksis for anskaffelsesgjennomføring hvor kartlegging og dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase vektlegges. I tillegg til å vektlegge markedsdialog med leverandørmarkedet gjennomfører NAV også dialog med relevante fag- og tilsynsmyndigheter, kompetansemiljøer, interessegrupper og oppdragsgivere.

Bredt spekter av innspill

NAV kjøper inn hjelpemidler fra over 1800 leverandører og mottar et bredt spekter av ulike innspill, ønsker og forslag fra leverandørmarkedet. – I en pågående anskaffelsesprosess vil ikke leverandørene få en redegjørelse for vurderingene og beslutningene NAV tar når det gjelder leverandørers innsendte forslag, fremholder Lupke, og:

– Hovedformålet med våre anskaffelser er å sikre våre brukere tilgang til fremtidsrettede og kvalitetsmessig gode hjelpemidler som dekker majoriteten av våre brukeres behov, samtidig skal anskaffelsene ivareta viktige samfunnshensyn. Bærekraft står sentralt i vårt arbeid og vi arbeider kontinuerlig med å innrette anskaffelsene og formidlingen av hjelpemidlene på en måte som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Beslutningene NAV tar i utarbeidelsen av anskaffelsene, også når det gjelder ivaretakelse av miljøhensyn skal være i tråd med anskaffelsesregelverket og NAV er forpliktet til å likebehandle leverandørene, uavhengig av geografisk tilhørighet eller nasjonalt eierskap.

Samlet vurdering av innspillene

Lupke forteller at i den pågående anskaffelsen av ganghjelpemidler publiserte NAV en veiledende kunngjøring ved oppstart av anskaffelsen. Alle leverandører som meldte interesse har fått mulighet til å komme med kommentarer og innspill på konkurransegrunnlaget som lå til grunn for dagens avtale, stille i dialogmøter med NAV, samt gi innspill på et utkast av deler av konkurransegrunnlaget før kunngjøring. Innspillene NAV har mottatt fra leverandørmarkedet er gjennomgått og vurdert. NAV har forestått en samlet vurdering av innspillene, i samsvar med formålet til anskaffelsen og anskaffelsesregelverket.

– I anskaffelsen av ganghjelpemidler tar vi miljøhensyn på flere måter, understreker han. Vi har tilrettelagt for at kvalitetsmessig gode produkter med lang levetid har gode muligheter til å nå opp i konkurransen, stilt krav til oppfyllelse av relevante standarder og stilt krav til at leverandørene årlig skal rapportere om status for arbeidet med livsløpsanalyse for produktene. Vi har også stilt krav til returordning, emballasje, emballasjeoptimalisering og vi har arbeidet med gjenbruk av produktene.

Og han slår fast at NAV tar miljøhensyn i anskaffelsene. Konkurransegrunnlaget på ganghjelpemidler er utformet for å ivareta formålet med anskaffelsen, samtidig ivaretar det kravene til likebehandling, konkurranse og proporsjonalitet.

Bli den første til å kommentere på "NAV tilbakeviser leverandør-kritikk – vi tar miljøhensyn på flere måter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.