NHO-forening: Stans forslaget om reservasjonsadgang for ideelle

Anbud365: NHO-forening Stans forslaget om reservasjonsadgang for ideelleHøringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet lager på flere steder et udokumentert og forutinntatt skille mellom typer virksomheter, motiver, eller egenskaper som sådan, fremgår det av en uttalelse fra NHO Service og Handel, her ved adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn (foto: Jon Amundsen).

Skriv ut artikkelen

Forslaget er i strid med anskaffelsesdirektivets krav om likebehandling ved profesjonelle kjøp fra eksterne private virksomheter. Slik oppfatter NHO Service og Handel forslaget fra Nærings- og handelsdepartementet (NFD) om å åpne adgang for å reservere kontrakter for ideelle innenfor helses- og sosialtjenester. NHO-foreningen ber om at forslaget ikke gjennomføres – det innebærer å ekskludere private bedrifter.

NFD har hatt på høring forslag til ny forskriftsbestemmelse som vil gi adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Blant de som er kommet med høringsinnspill er NHO Service og Handel.

Dette er en av de største landsforeningene i NHO og representerer bedrifter og bransjer som har lang og omfattende tradisjon for samarbeid med det offentlige om å løse helse- og omsorgsoppgaver. Virksomhetene er organisert som stiftelser eller selskap.

Ekskluderer private bedrifter

Forslaget fra departementet, mener NHO Service og Handel, innebærer å ekskludere private bedrifter, som over mange år har tilført den norske velferdsmodellen kontinuerlig tjenesteutvikling og et mangfold av miljøer for kompetanseutvikling:

–  En vid og uforutsigbar bruk av unntaket slår bena under helt nødvendige likebehandlende premisser for seriøse aktørers bidrag til forbedringer av offentlig tjenestetilbud. Det er verken det offentlige, de ideelle eller andre private som isolert sett har skapt alle spekter av dagens tilbud. Det er summen og kombinasjonen av disse. Det er heller ikke eierform, men virksomhetens individuelle evne og kvaliteter helt ut til brukerne, som skal vurderes i de tilfellene det offentlige skal gå til eksternt samarbeid. Forslaget og dagens veileder på samme tema, er både uheldig juridisk og for formålet med helse- og omsorgsanskaffelser, og vil i vesentlig grad kunne begrense næringslivets bidrag til å utvikle helse- og omsorgstjenestetilbud til samfunnets beste, slår NHO-landsforeningen fast.

I strid med likebehandling

NHO Service og Handel oppfatter forslaget til å være i strid med anskaffelsesdirektivets krav om likebehandling ved profesjonelle kjøp fra eksterne private virksomheter:

– Helse- og omsorgstjenester er nå eksplisitt tatt inn i regelverket for å sikre mer harmonisert praksis på området, fremholder foreningen. Direktivet fanger opp tidligere rettspraksis, men begrenser det til typetilfeller og helt spesifikke tjenester. Det er videre omfattende rettspraksis på at unntak skal generelt tolkes snevert når først anskaffelsene faller inn under dekningsområdet og nærmere rammer for anskaffelsesprosessen.  Forslaget derimot, støtter seg på et resonnement som snur regelen om at unntak skal tolkes restriktivt. Det baserer seg på at direktivet i så fall må operere med et uttalt forbud for nasjonale særregler om denne type diskriminering av aktører.

Forutinntatt og udokumentert

Dessuten oppfatter foreningen at høringsnotatet på flere steder lager et udokumentert og forutinntatt skille mellom typer virksomheter, motiver, eller egenskaper som sådan. Slik NHO Service og Handel ser det, har begge virksomhetsformer – ideelle og private, kommersielle – like stort potensial til å utøve høyt kvalifiserte tjenester. I de tilfeller hvor kvaliteten måles i stat eller kommune – er det nettopp liten forskjell mellom disse aktørene når det gjelder høyest skåre på brukertilfredshet og kvalitet.

I den grad disse beskrivelsene skal godtgjøre en EØS-rettslig begrunnelse for favoriseringen, så oppfatter foreningen at denne begrunnelsen i høringsbrevet fortsatt står udokumentert. Det er imidlertid et problematisk rettslig anliggende, når beskrivelsene skjer i kombinasjonen av de luftige kriteriene som legges til grunn i forslaget, poengterer NHO Service og Handel i sin høringsuttalelse.

Bli den første til å kommentere på "NHO-forening: Stans forslaget om reservasjonsadgang for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.