Nordisk innkjøpsmakt skal kutte plastemballasje i sykehussektoren

Anbud365: Nordisk innkjøpsmakt skal kutte plastemballasje i sykehussektorenArbeidet med klima og miljø i spesialisthelsetjenesten er organisert i et interregionalt samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av representanter fra de fire regionale helseforetakene, Sykehusbygg, Sykehusinnkjøp, vernetjenesten og tillitsvalgte. Leder av samarbeidsutvalget er Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.

Skriv ut artikkelen

Det nødvendig å stille nye krav til utforming av emballasje for medisinsk utstyr, og et nordisk prosjekt er i gang. En sirkulær anskaffelsesmodell er målet. Dette fremgår av 2020-utgaven av den årlige «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar». Å stille relevante og ensartede krav i anskaffelser kan bidra til å redusere mengden emballasjeavfall og øke resirkuleringen av det. Gjennom åpen dialog kan markedet raskt tilpasse seg, heter det. Det er plastemballasjen man vil til livs.

Denne rapporten er den tredje fellesrapporten de fire regionene presenterer om spesialisthelsetjenesten sitt arbeid med samfunnsansvar. Rapporten omfatter alle helseforetak i landet og de felleseide selskapene. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, i tillegg til antikorrupsjon. Helse Vest har hatt ansvaret for å utarbeide “Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020”.

I rapporten omtales bl.a. at Oslo universitetssykehus og Sykehusinnkjøp er med på oppstarten av et prosjekt i regi av en dansk sykehusregion (Region Midt). Prosjektet handler om å se på en felles nordisk sirkulær innkjøpsmodell for plastemballasje i helsesektoren.

18-20% av daglig avfall

Plastemballasje i spesialisthelsetjenesten anslås å utgjøre 18-20% målt i vekt av det daglige avfallet på sykehus. Med krav om sterilitet for å sikre pasientsikkerhet, er dette ofte trelags emballasje og utpakking av medisinsk utstyr. Dette utgjør en ikke ubetydelig arbeidsmengde for helsepersonell og skaper store mengder plastemballasjeavfall.

Plastemballasje er nyttig for å bringe medisinsk utstyr fram på en trygg og kostnadseffektiv måte, men ofte er medisinsk utstyr overpakket og pakket i materialer som ikke kan resirkuleres, heter det i omtalen av prosjektet. På grunn av kravene til emballasjens funksjonalitet, har det utviklet seg ganske komplekse emballasjetyper over tid, som ofte er svært vanskelige å resirkulere. For å kunne endre dagens komplekse plastemballasjetyper, er det nødvendig å stille nye krav til utforming av emballasje for medisinsk utstyr.

Nordisk prosjekt

Det nordiske prosjektet er helt i startfasen og har medlemmer fra Sverige, Norge og Danmark. Region Midt i Danmark er prosjektets eier og leder. Målet med prosjektet er å gjøre det mulig for relevante anskaffelsesorganisasjoner i de berørte landene å anvende en sirkulær anskaffelsesmodell.

Dette blir gjort for å stille relevante og ensartede krav i anskaffelser for på den måten å bidra til å redusere mengden emballasjeavfall og øke resirkuleringen av det. Et annet mål er å sikre en åpen dialog med markedet, som sikrer at markedet får tid til å tilpasse seg, men også at endringen skjer så raskt som mulig.

Mange fordeler

De langsiktige fordelene ved å bruke en mer sirkulær innkjøpsmodell for plastemballasje vil være at vi kan:

redusere den totale mengden avfall fra sykehus

spare betydelige mengder ressurser ved gjenvinning

redusere forekomsten av farlige stoffer

redusere leverandørers og kunders kostnader for unødvendig emballasje og emballasjeavfall

spare CO2-utslipp hver gang 1 tonn plast blir resirkulert, ettersom omfanget av plasten blir resirkulert i stedet for å bli brent

Bli den første til å kommentere på "Nordisk innkjøpsmakt skal kutte plastemballasje i sykehussektoren"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.