Norge får matkorn-beredskap: Snart starter jakt på den som skal drive lageret

Anbud365: Offentlig kjøp av øko-mat: Oppfordring ikke nok, må gjøres om til krav Blant alle aktørene vi har snakket med, er det det enighet om at bruk av offentlige innkjøp er et av de aller mest sentrale grepene for å få til økt økologisk produksjon, heter de ti en evalueringsrapport fra Oxford Research. På bildet Jørn Rolfsen, adm.dir i Landbruksdirektoratet, som er oppdragsgiver til rapporten (foto: Landbruksdirektoratet).

Skriv ut artikkelen

Et beredskapslager for matkorn skal etableres, og forslag til planer for jakten på en som skal drifte lageret, er på bordet. Landbruksdirektoratet tenker i sitt forslag at det ikke skal stilles detaljerte krav verken til driftsoperatør som velges eller anleggene der kornet skal ligge. I stedet tas det til orde for å avtalefeste at ansvar og risiko for lagerbeholdningens mengde og kvalitet i sin helhet påhviler valgte driftsoperatør. Og norsk korn skal være prioritert foran import. Kanskje kommer en ad hoc-anskaffelse av lagerkorn allerede i år.

Regjeringen har i sin politiske plattform signalisert at den ønsker å etablere beredskapslagring for matkorn. I rapporten «Beredskapslagring av matkorn Forslag til utforming» kommer Landbruksdirektoratet med et forslag til retningslinjer for slik lagring. Når det gjelder anskaffelser er føringen fra oppdragsgiver Landbruks- og matdepartementet tydelig: Anbud skal være i tråd med anskaffelsesregelverket.

Innenfor denne og en rekke andre føringer har direktoratet skissert hvordan en ordning for beredskapslagring kan tenkes etablert, der utgangspunktet er at staten sørger for å anskaffe lagertjenester ved bruk av offentlige anskaffelser. Det tas til orde for kontrakter med 25 års varighet. Det legges ut én konkurranse, heter det, med kontrakter for lagring av 15 000 tonn fra høsten 2024, 15 000 tonn fra høsten 2025 osv., til ønsket lagerstørrelse er oppnådd.

Ett-årig ad hoc-løsning

Driftsoperatører kan, fremholdes det i rapporten, gi tilbud på hele eller deler av kontraktsmengdene som legges ut. Dersom det er ønskelig å legge inn korn på beredskapslager allerede i 2023, kan det innenfor gjeldende bevilgning være rom for å anskaffe og lagre om lag 4 000 tonn. Denne «ad hoc» løsningen gjøres for ett år.

Driftsoperatørene som får kontrakt, gjør innkjøp av korn på vegne av staten, og norsk korn skal ha prioritet framfor import. Hvor mye norsk vare som er tilgjengelig for beredskapslagring vurderes hver høst på bakgrunn av markedsregulators prognoser, foreslår Landbruksdirektoratet, og mengden import til beredskapslager er differansen mellom mengden som skal på beredskapslager et gitt år og tilgjengelig norsk vare.

Anskaffelsesstrategi

Med utgangspunkt i denne modellen, er det utarbeidet en foreløpig anskaffelsesstrategi med kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Dette er forhold som det anbefales å arbeide videre med før en anskaffelse iverksettes, men Landbruksdirektoratet ser i utgangspunktet ikke behov for å stille detaljerte krav verken til driftsoperatør eller anleggene. Driftsoperatørene har markedsmessige insentiver til å sikre at anlegget ivaretar kornets kvalitet på best mulig måte, heter det. I stedet tas det til orde for å avtalefeste at ansvar og risiko for lagerbeholdningens mengde og kvalitet påhviler driftsoperatør i sin helhet.

Landbruksdirektoratet anbefaler at oppbyggingsplanen og konkurransegrunnlaget høres før en anskaffelse utlyses.

Bli den første til å kommentere på "Norge får matkorn-beredskap: Snart starter jakt på den som skal drive lageret"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.