Norske sykehus trykker innovasjonspartnerskap til sitt bryst

Anbud365: Norske sykehus trykker innovasjonspartnerskap til sitt brystEivind Hansen er adm.dir. i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, som er blant de fire sykehusene som har to innovasjonspartnerskap så langt (foto: Katrine Sunde).

Skriv ut artikkelen

Den nye anskaffelsesprosedyren «innovasjonspartnerskap» er snart fem og et halvt år gammel. Sykehussektoren har sett mulighetene som ligger i den, og hele ti slike partnerskap er for tiden i en eller annen av fasene i prosedyren. Fire sykehus har to partnerskap hver seg. Nasjonalt program for leverandørutvikling er samarbeidspartner i de fleste av disse innovasjonspartnerskapene. Mange har også kommuner med på laget. Vi har presenterer sykehusenes innovasjonspartnerskap her.

De fire regionale helseforetakene står bak rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2021». Blant kapitlene er det også ett som gir en oversikt over bruken av innovasjonspartnerskap. Denne anskaffelsesprosedyre kom inn i regelverket 1. januar 2017, da dagens anskaffelsesregler ble innført.

Oversikten viser at tre av de regionale helseforetakene til sammen kan melde om ti innovasjonspartnerskap i ulike faser i denne prosedyren – Helse Sør-Øst med seks, og Helse Vest og helse Midt-Norge med ti hver. Sykehusene St. Olavs Hospital, Sunnaas sykehus, Sykehuset Østfold og Haukeland universitetssjukehus er mest på hugget, hver med to innovasjonspartnerskap. Så har Vestre Viken og Oslo universitetssykehus hvert sitt. Seks av partnerskapene er i fase 4, det vil si utvikling av produktet man har fått frem, to er i konkurransefasen og et par holder på med behovskartlegging.

De ti partnerskapene:

St. Olavs hospital

  • Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter. Målet er å utvikle en digital løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt, og gjennomføre kompetansebygging systematisk og med høy faglig kvalitet). Har startet utviklingssamarbeidet med leverandør og har en plan om ha klar en ferdig pilot av løsningen innen august 2022.
  • Automatisert, kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale parametere. Utvikling av innovative løsninger for måling av vitale parametere automatisk, kontinuerlig og kontaktløst. Nye løsninger for måling av vitale parametere vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet samt mer effektiv pasientbehandling og bruk av personalressurser.

Sunnaas sykehus

  • Fortsett å bli bedre etter hjerneslag. Hensikten med prosjektet er å finne en løsning som sikrer at pasienter med hjerneslag fortsetter sin rehabilitering og bedrer funksjon også i overgangene mellom institusjonsbasert rehabilitering og hjemme, og følger pasienten i den videre rehabiliteringen. Har valgt leverandør/samarbeidspartner til utvikling av løsningen.
  • Brukerens eierskap til rehabiliteringsprosess. Målet med prosjektet er å utvikle en løsning som skal bidra til å gi pasienten et større eierskap til egen rehabiliteringsprosess, med utgangspunkt i pasientens egne mål og behandlingsaktiviteter.

Oslo universitetssykehus

  • Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomhet. Målet er å utvikle IKT verktøy for å levere sanntidsregistrering av operasjonsvirksomhet for planlegging og styring av operasjonsvirksomhet i sykehus.

Sykehuset Østfold

  • Nyskapende pasientforløp – digital hjemmeoppfølging. Skal lage en helt ny digital løsning som gjør det mulig å følge opp kreftpasientene hjemme i mye større grad. Har inngått partnerskap med teknologiselskapet Diffia.
  • Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet. Utvikle brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse utført av pasient selv hjemme (utenfor sykehus eller institusjon). Innovasjonspartnerskap med Roche Diagnostics A/S i konsortsium med Diffia A/S.

Vestre Viken

  • Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Videoanrop kan potensielt være livreddende i situasjoner der innringer misforstår veiledningen som gis, som for eksempel ved utføring av hjerte-lungeredning. Har inngått innovasjonspartnerskap med det danske selskapet Incendium AS. Er i utviklingsfasen.

Haukeland universitetssjukehus

  • Sporing og overvåkning av kirurgisk utstyr. Norske sykehus har et stort behov for å få en bedre oversikt over kirurgisk utstyr.
  • Desentralisert produksjon av tørket blodplasma (). Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler tidlig blodtransfusjon til pasienter med store blødninger. Norge har utfordringer med hensyn til lange transportavstander og værmessige forhold. Det må derfor planlegges for tilgang på livreddende blodprodukter i alle ledd av behandlingskjeden, også utenfor sykehus. Utfordringen kan løses ved å benytte tørket plasma.

Bli den første til å kommentere på "Norske sykehus trykker innovasjonspartnerskap til sitt bryst"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.