Nye Helse Vest-kontrakter – for stor risiko forbundet med å reservere for ideelle

Anbud365: Nye Helse Vest-kontrakter - for stor risiko forbundet med å reservere for ideelleAdm.dir. Inger Cathrine Bryne det regionale helseforetaket Helse legger fram sak for sitt styre der hun argumentere for hvorfor foretaket ikke bør velge å reservere visse kontrakter for ideelle aktører.

Skriv ut artikkelen

Å reservere kontrakter for ideelle i bestemte konkurranser det regionale helseforetaket Helse Vest nå skal planlegge, vil kunne skape usikkerhet om foretaket vil få dekket sine behov. En slik reservasjon vil virke avgrensende på konkurranse, og avstedkomme en risiko for at for at kommersielle aktørene på markedet kan klage på anskaffelsene med påfølgende forsinkelser og erstatningskrav. Forholdet til EØS-regelverket når det gjelder reservasjonsadgangen er heller ikke avklart. På denne bakgrunn dropper helseforetaket tanken på å reservere kontraktene for ideelle.

I styresaken heter det at Helse Vest RHF i flere år hatt avtaler med private leverandører om kjøp av helsetjenester innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB), spesialisert rehabilitering, radiologi og kirurgi. Disse avtalene går ut innen utgangen av 2022. Det regionale helseforetaket trenger tjenester fra private aktører i tillegg til de tjenestene egne helseforetak yter. Nå planlegges derfor å gjennomføre nye anskaffelsesprosesser på disse områdene i løpet av første halvår 2022.

Og da melder spørsmålet seg om reservasjon til fordel for ideelle aktører. Det heter i styresaken at det i februar 2020 ble tatt inn en ny regel i forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder å reservere kontrakter for ideelle organisasjoner. Styret blir minnet om at Nærings- og fiskeridepartementet har uttalt at forholdet til EØS-retten ikke er endelig avklart. ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har likeledes stilt spørsmål om regelverksendringen i 2020 er i strid med EØS-avtalen. De som benytter reservasjons-muligheten, kan risikere erstatningssøksmål dersom det senere skulle vise seg at forskriften er i strid med EØS-avtalen, heter det.

Helse- og sosialtjenester

I visse tilfeller kan en oppdragsgiver på bestemte vilkår velge å reservere retten til å delta i konkurranser om helse- og sosialtjenester til ideelle organisasjoner. I regelverket defineres hva som regnes som en ideell organisasjon. I styresaken slår adm. dir. i Helse Vest fast at det kan være utfordrende å følge formålet i regelverket dersom man reserverer en anskaffelse for ideelle. Det er også vanskelig å vurdere vilkårene for hva som er en ideell aktør og at en slik organisasjon bare skal arbeide for et sosialt mål. Bruk av frivillig arbeid er også lite relevant for tjenester knyttet til TSB og rehabilitering siden tjenestene er på spesialisthelsetjenestenivå, heter det.

En viss risiko

Det vil derfor være knyttet risiko til en eventuell reservasjon av de aktuelle anskaffelsene, fremholdes det i styresaken, særlig ettersom forholdet til EØS-regelverket fremdeles er uavklart. Dersom de aktuelle anskaffelsene blir reservert for ideelle, er det en risiko for at de kommersielle aktørene på markedet kan klage på anskaffelsene. En eventuell klage vil kunne føre til forsinkelser med å inngå kontraktene. Dette er negativt med tanke på at gjeldende avtaler går ut innen utgangen av 2022, og det er nødvendig å sikre en rimelig tidsperiode for implementering før nye avtaleperioder starter.

Kan de ideelle dekke behovet?

En eventuell avgjørelse om å ikke reservere anskaffelsen an det ikke klages på, og Helse Vest RHF står fritt til å la være å reservere anskaffelsene for ideelle organisasjoner. Adm.dir. kommer til at det avgjørende er at det ut fra kunnskapen som Helse Vest RHF har om markedet i dag, vil det kunne være begrensende på konkurransen med en reservasjon for ideelle leverandører. Det er også knyttet usikkerhet til om de ideelle i regionen kan dekke fullt ut det behovet Helse Vest RHF, har for kjøp av helsetjenester på de aktuelle områdene. En åpen konkurranse med flere aktører vil derfor gi økt visshet for at Helse Vest RHF får etablert det sett av avtaler som er ønskelig, er konklusjonen.

Bli den første til å kommentere på "Nye Helse Vest-kontrakter – for stor risiko forbundet med å reservere for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.