Nytt innovasjonspartnerskap: Prøvetaking og analyse utført av pasientene selv

Anbud365: Nytt innovasjonspartnerskap Prøvetaking og analyse utført av pasientene selv- Det er veldig gledelig at Sykehuset Østfold fortsetter å være ledende når det gjelder tjenesteinnovasjon og spille en sentral rolle for å utvikle fremtidens helsetjeneste, sier sykehusets innovasjonssjef Ingunn Olsen (foto: Sykehuset Østfold).

Skriv ut artikkelen

Sykehuset Østfold er i gang med innovasjonspartnerskap nr. 2. Det ble mulig etter at sykehuset nylig fikk 10,5 mill fra Innovasjon Norge til et nytt prosjekt. Dette skal handle om sikker prøvetaking og analyse utført av pasienter selv utenfor sykehus eller institusjon. Gjennom innovasjonspartnerskapet “Nyskapende pasientforløp” (2017-2020) i sykehuset – som er i gang -har man høstet svært nyttige erfaringer med denne anskaffelsesformen.

I innovasjonspartnerskapsprosjekt “Nyskapende pasientforløp” utvikles en helhetlig, digital/virtuell tjeneste som en integrert del av pasientforløp for trygg og god hjemmeoppfølging av kreftpasienter. Der kan pasienten utføre og dele målinger og registrering med helsetjenesten, få tilpasset informasjon og beslutningsstøtte, og ha smidig kommunikasjon og samhandling med helsetjenesten underveis i forløpet.

I det nye prosjektet ønsker Sykehuset Østfold å gå sammen med privat næringsliv for å utvikle brukervennlige, innovative løsninger for utvalgte pasientgrupper, hvor prøvetaking og tilhørende analyse av for eksempel blod og urin kan utføres av pasienten selv hjemme, heter det på sykehusets nettside.

Svært sentral del

Prøvetaking og analyse er en svært sentral del av medisinsk utredning og behandling, gir viktig informasjon om pasientens helsetilstand, og bestemmer videre oppfølging og behandling. I dag må pasientene komme til sykehus eller institusjon med laboratorium for å ta prøver. For mange pasienter innebærer dette mye tid til reising til og fra sykehus, telefonhenvendelser til en presset helsetjeneste, samt venting på time til prøvetaking og svar. Venting utgjør en stor trussel da det kan innebære forverring av helsetilstand.

Målet med det nye innovasjonspartnerskapet er å utvikle et nytt produkt, det vil si apparat, for prøvetaking av pasienten selv i hjemmet. Det er også ønskelig at apparatet gjør analysen med automatisk overføring til sykehuset, samt at pasienten får vite verdien. Det finnes noen løsninger for dette i dag, men de har mangler og begrensede forutsetninger for å kunne likestilles med prøver og analyser tatt på sykehus. Det er dessuten et stort potensial for å utvikle prøve- og analyseinstrumenter som ikke finnes i markedet fra før.

Gevinst for pasienter og pårørende

For pasienter og pårørende vil gevinsten være at de slipper å dra på sykehuset mer enn absolutt nødvendig, slik at pasienten kan være hjemme og leve sitt liv. Det kan bety at man både kan forhindre og utsette sykehusinnleggelser. Prøvetaking og analyse utenfor sykehus eller institusjon danner også grunnlag for at pasienten raskere kan starte opp med behandling uten nødvendigvis å bli innlagt på sykehus. Slike løsninger kan også redusere liggedøgn på sykehus og institusjon, fordi oppfølgingen i større grad kan utføres hjemme på en trygg og god måte med kvalitetssikrete apparater. Det er også et mål at pasienten opplever økt selvstendighet og kontroll knyttet til egen helsetilstand.

Gevinstene vil hver for seg og samlet utgjøre et stort velferdsmessig potensial gjennom en mer effektiv helsetjeneste, deltakende pasienter som får være mer hjemme og store kostnadsbesparelser knyttet til reduserte sykehusinnleggelser, sykefravær, transport med mer. Siden behovet gjelder hele helsetjenesten, vil også andre sykehus, private og offentlige helseinstitusjoner uten et laboratorium og kvalifisert laboratoriepersonell, kunne benytte seg av den ferdig utviklede løsningen eller tjenesten, og dermed ha samme gevinstpotensial.

Bli den første til å kommentere på "Nytt innovasjonspartnerskap: Prøvetaking og analyse utført av pasientene selv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.