Nytt politisk oppstyr om virksomhetsoverdragelse og anskaffelse

Anbud365: Nytt politisk oppstyr om virksomhetsoverdragelse og anskaffelseUDI har i den aktuelle anbudskonkurransen ved Nasjonalt ankomstsenter klargjort for tilbyderne at reglene for virksomhetsoverdragelse være aktuelle ved bytte av driftsoperatør, fremgår det av et skriftlig svar fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland til Stortinget (foto: Torbjørn Tandberg).

Skriv ut artikkelen

Skifte av leverandør har igjen hisset opp politikere og fagforbund: Den nye operatøren burde vært forpliktet til å overta de ansatte hos den tidligere, altså en form for pålagt virksomhetsoverdragelse gjennom anskaffelsen, heter det. Men oppdragsgiver hadde ikke funnet saklig grunn til å blande inn krav om virksomhetsoverdragelse, ikke minst fordi det jo er en egen lovbestemmelse om overføring av ansatte. Alt trenger jo ikke løses via anskaffelser. Saklig grunn kan f.eks. være et behov for å ta vare på en spesiell kompetanse.

Bakgrunnen for saken er en anbudskonkurranse i regi av UDI der Link AS overtok operatøransvaret for Nasjonalt ankomstsenteret i Råde. Kontraktoverdragelsen har imidlertid skapt politisk oppstyr, og Fagforbundet har gjennom media varslet rettslig stevning av Link AS. Fagforbundet mener operatørskiftet er en klar virksomhetsoverdragelse. I offentlige innkjøpskretser er man tidvis overveldet over politiske ønsker om at anskaffelser tilsynelatende skal løse alle utfordringer i samfunnet. I tilfellet overføring av ansatte fra en til en annen leverandør er egen lovgivning til formålet på plass gjennom bestemmelser om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. Da kan det synes overflødig at slik overføring generelt skal «bakes inn» i en anskaffelse.

Fornuftig å skifte leverandør

Gjennomføring av konkurranser er det bærende element i anskaffelser, både for å sikre effektiv forvaltning av offentlige midler og for bl.a. å fremme innovasjon og sikre en grønnere fremtid. Tidvis skifte av leverandør kan da være fornuftig.

I Stortinget har Arbeiderpartiets Elise Bjørnebekk-Waagen stilt spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), som svar bl.a.:

– Konkurranseutsetting av offentlige tjenester kan innebære en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Arbeidsmiljøloven § 16-1 oppstiller nærmere vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse. UDI har i den aktuelle anbudskonkurransen ved Nasjonalt ankomstsenter klargjort for tilbyderne at disse reglene kan være aktuelle ved bytte av driftsoperatør. Hvorvidt det i dette tilfellet er tale om en virksomhetsoverdragelse er imidlertid et rettslig forhold som angår leverandørene og deres ansatte. UDI er her å anse som tredjepart i saken, og tar derfor ikke stilling til om vilkårene for virksomhetsoverdragelse er oppfylt.

Lovbestemt

Virksomhetsoverdragelse er lovbestemt – enten er det virksomhetsoverdragelse eller så er det ikke. Bestemte vilkår må foreligge, og spørsmålet er et forhold mellom aktører som står overfor problemstillinger knyttet til om personell, maskiner e.l. skal overdras.

Utgangspunktet er at det er lovbestemt hvilket vern personellet skal ha. Det normale i anbudskonkurranser er nok at man enten ikke sier noe, eller bare opplyser om at virksomhetsoverdragelse kan være aktuelt, og så lar tilbyderne selv vurdere hva dette får å si for tilbudet deres. Dersom det er saklige behov for å videreføre personell, må man vurdere om man skal pålegge tilbyderne å overta personellet (som ønsker å gå over). Det kan være for å bevare kompetanse eller sikre seg mot brudd i en tjeneste før eller etter den nye leverandøren overtar. Dette kan resultere i at det i tillegg til det kontraktuelle kravet oppstår virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Man må i begge tilfeller håndtere balansen mellom informasjonsbehovet tilbyderne har, som er pålagt å overta personell, og taushetsplikten om eksisterende leverandørs forhold som er en viktig konkurranseparameter for eksisterende leverandør i den nye konkurransen.

Anbudskonkurranse

Når det gjelder offentlige anbudskonkurranser kan en oppdragsgiver ha ønsker om at eventuell ny operatør skal beholde den tidligere operatørens personell, maskiner e.l. Da bør det uttrykkelig komme til uttrykk i konkurransedokumentene. Det er anbudskonkurranser der slikt er med.

Om man skulle ønske at personell videreføres – av saklige grunner -, kommer to viktige forhold inn – den ene er at mulige tilbydere må gis like konkurransevilkår, samtidig som altså taushetsplikten begrenser hvor mye av en ansatts lønns- og arbeidsvilkår som kan gjøres offentlig tilgjengelig. For å kunne beregne hvilken pris en tilbyder skal legge inn, er det nødvendig med mest mulig kunnskap om elementer i oppdaget som er kunngjort. Anskaffelsesretns krav om forutberegnelighet skal respekteres. Gjennom bruk av en forhandlet prosedyre kan man kanskje finne fram til en modell som balanserer taushetsplikt- og tilbyderinteressene.

Bli den første til å kommentere på "Nytt politisk oppstyr om virksomhetsoverdragelse og anskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.