Offentlige anskaffelser inn i apotek-innkjøp – kan gi Folketrygden million-gevinst

Anbud365: Offentlige anskaffelser inn i apotek-innkjøp - kan gi Folketrygden million-gevinstFør anbud ved kjøp av medisiner under blåresept-ordningen kan innføres, vil Helse- og omsorgsdepartementet, her ved sin statsråd, Bent Høie, sammen med underlagte etater vurdere hvordan dette best kan gjennomføres og juridiske aspekter ved dette (foto: Borgos Foto AS).

Skriv ut artikkelen

Ved å legge spillereglene fra offentlige anskaffelser til grunn ved noen av de private apotekenes medisin-innkjøp, kan folketrygden spares for mellom 300 – 600 millioner i året. Det fremgår av en fersk utredning, og det er medisiner under blåresept-ordningen det gjelder. Men først skal Helse- og omsorgsdepartementet si sitt, og dessuten vil anbudsforslaget få konsekvenser for legemiddel-produsentene – noen positive og noen negative.

Vista Analyse, i samarbeid med EY, har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag og vurdert mulige tiltak som kan bidra til å begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden fremover (blåreseptordningen).

Utredningen gjelder m.a.o. ikke medisiner til bruk i og av sykehus. Her er det allerede etablert bruk av anbud, i regi av Sykehusinnkjøp, ettersom jo helseforetakene er bundet av loven om offentlige anskaffelse. Men utredningen fra Vista Analyse/EY trekker bruk av anskaffelsesregelverket over til privat sektor, til medisiner anskaffet av apotek til bruk for personer innenfor blåreseptordningen.

Anbud etter anskaffelses-reglene

– Vi tar ikke stilling til om anbud, der det er konkurranse om å inngå en ordning og bli det fortrukne legemidlet, er å anse som en offentlig anskaffelse i juridisk forstand, men konstaterer altså at det har økonomiske trekk av å være en anskaffelse, heter det i utredningen. Vi anbefaler likevel at anbudene gjennomføres etter reglene om offentlig anskaffelser. Det vil etablere et regelverk og spilleregler som legemiddelfirmaene kjenner godt, bade knyttet til gjennomføring av selve konkurransen og klageadgang.

Vista/EY anbefaler i utredningen økt bruk av konkurransefremmende mekanismer i markedet for patenterte legemidler for å oppnå bedre priser der det finnes flere legemidler som er likeverdige behandlingsalternativer. Før anbud kan innføres, vil Helse- og omsorgsdepartementet sammen med underlagte etater vurdere hvordan dette best kan gjennomføres og juridiske aspekter ved dette. 

Årlig gevinstpotensial på 300 – 600 mill

Statens legemiddelverk fastsetter maksimalpris (apotekenes innkjøpspris = AIP) for alle reseptpliktige legemidler med markedsføringstillatelse. I utredningen anslås et årlig gevinstpotensial på 300–600 mill. kroner ved bruk av anbud. Anslaget er beheftet med en stor grad av usikkerhet i og med at man ikke vet hvilke legemidler som kommer på markedet de neste ti årene. Anslaget er basert på en utviklingsbane der det er forutsatt samme utvikling og bruk av nye, effektive legemidler som er tatt i bruk de siste fem årene.

Anbud forutsetter at det finnes flere legemidler som vurderes som tilstrekkelig likeverdige som behandlingsalternativer, fremgår det av rapporten fra Vista Analyse/EY.

De foreslår en modell for gjennomføring av anbud som på flere punkter bygger på Sykehusinnkjøps erfaringer med anbud. Anbud vil egne seg for et mindre antall legemiddelgrupper med stor omsetning, heter det.

Noen får dempet inntektsvekst

Hovedformålet med de foreslåtte tiltakene er å dempe utgiftsveksten på blåreseptordningen og å bidra til en mer effektiv ressursbruk. En demping av offentlige utgifter betyr nødvendigvis at enkelte andre aktører også får en dempet inntektsvekst, skriver Vista Analyse/EY. Ved innføring av anbud vil legemiddelprodusentene som utsettes for anbud påføres kostnader ved deltagelse i anbud, og de vil oppnå lavere priser enn de ellers ville fått. Vinneren av anbudskonkurransen vil sikres et større volum enn de forventningsmessig ville fått uten anbud. Dette vil kompensere for noe, eventuelt hele tapet, ved lavere pris. De øvrige deltagerne vil trolig også få lavere pris for sine produkter, og et forventningsmessig lavere volum enn de ville hatt uten anbud.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser inn i apotek-innkjøp – kan gi Folketrygden million-gevinst"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.