OK at private i barnevernet får en rimelig avkastning på investeringene

Anbud365: OK at private i barnevernet får en rimelig avkastning på investeringeneStortingsrepresentant Kari Henriksen (A) - til venstre -spurte og barne- og likestillingsminister Solveig Horne svarte om private aktører i barnevernet.

Skriv ut artikkelen

– Det er ikke noe galt i at private aktører på barnevernsområdet får en rimelig avkastning på sine investeringer, men vi skal likevel ikke betale mer enn nødvendig for tjenester det offentlige kjøper av private, konstaterte barne- og likestillingsminister Solveig Horne i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Hun opplyste for øvrig at departementet ikke sitter inne med opplysninger om aktørenes overskudd, men understreket at private aktører er viktige bidragsytere i barnevernet.

Det skriftlige spørsmålet fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsminister Solveig Horne var omfattende. Hun ville vite hvordan utviklingen har vært av private aktører i barnevernstjenesten (en-til-en-tjenester og institusjoner samt evt. andre tiltak) fra 2013 og frem til nå. Dessuten etterspurte hun informasjon om hvor mange penger årlig er brukt på slike aktører i denne perioden og hva er tatt ut i årlige overskudd. Stortingsrepresentant Henriksen ville også vite om statsråden var tilfreds med bruken av private i barnevernstjenesten.

Til dette svarte Horne at private aktører er viktige bidragsytere i barnevernet. – Vi har, sa hun, mange dyktige private leverandører av barnevernstjenester i Norge som har levert gode tjenester til det offentlige gjennom flere tiår, og som bidrar til kvalitet og mangfold i tilbudet.

Antall oppholdsdøgn

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at antall oppholdsdøgn i private institusjoner har gått noe ned i perioden 2013 til 2016, mens antall oppholdsdøgn i fosterhjem tilknyttet private aktører har økt. Utgiftene til private institusjoner og fosterhjem tilknyttet private aktører har økt fra 2013 til 2016. Økningen i utgifter til private institusjoner skyldes økte døgnpriser.

Statsråden opplyste dessuten i sitt svar at direktoratet har fått på plass nye fosterhjemsavtaler som har gitt staten og kommunene mer kontroll over innholdet i og utgiftene til den enkelte fosterhjemsplassering. Pris per oppholdsdag i fosterhjem tilknyttet private leverandører gikk fra 2014 til 2016 ned med 8,7 prosent.

Bufdir har også utviklet nye rutiner for oppfølging av private plasseringer og for enkeltkjøp av akuttiltak. I tillegg har de igangsatt et arbeid med å utvikle og forbedre rutinene for kontraktsoppfølging på leverandørnivå.

Kommunenes kjøp

Om kommunenes bruk av private aktører har departementet mindre detaljert informasjon. Barne- og likestillingsdepartementet har bestilt og mottatt flere utredninger for å få ny kunnskap om bruken av private aktører og markedet for barnevernstjenester. Ifølge en rapport fra Vista Analyse kjøpte 77% av de kommunale barnevernstjenestene tjenester fra private aktører i 2014 eller 2015.

– Jeg vil for øvrig nevne, fremholdt hun, at departementet er i ferd med å utarbeide et brev om bruk av private aktører i det kommunale barnevernet. Samtidig er det varslet en gjennomgang av rammevilkårene for private aktører i barnevernet. Formålet med en slik gjennomgang vil være å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet, og som gir det offentlige nødvendig kontroll med tjenestene og innholdet i tjenestetilbudet.

Bli den første til å kommentere på "OK at private i barnevernet får en rimelig avkastning på investeringene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.