Øke bruk av innovative anskaffelser og etiske krav ved legemiddelkjøp

Anbud365: Øke bruk av innovative anskaffelser og etiske krav ved legemiddelkjøpAdm. dir. i Sykehusinnkjøp HF, Kjetil M. Istad, har nå fått noe å styre etter, gjennom oppdragsdokumentet for 2017.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp HF skal bidra til økt bruk av innovative anskaffelser, fremgår det av oppdragsdokumentet som relativt nyetablerte helseforetaket skal forholde seg til i 2017. Foretaket skal også lede et arbeid med sikte på å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer at kravene blir ivaretatt i hele leverandørkjeden.

Sykehusinnkjøp HF har altså nå fått sitt oppdragsdokument for 2017 fra de fire regionale helseforetakene. Første prioritet er, heter det, å innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede krav:

  1. Få organisert og dimensjonert hver divisjon til å levere ihht. avtaler og avtaleforvaltning til sin region.
  2. Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner.
  3. Synliggjøre avtaledekning for hver region, og utarbeide handlingsplan med mål om full avtaledekning for hver enkelt region.

Det er seks divisjoner i Sykehusinnkjøp: Divisjon nasjonale tjenester (tidligere Helseforetakenes Innkjøpsservice – Hinas), Divisjon legemidler (tidligere LIS – Legemiddelinnkjøpsamarbeid), Divisjon Midt-Norge, Divisjon Nord, Divisjon vest og Divisjon sør-øst, regionale tjenester.

Arbeide kategoribasert

Sykehusinnkjøp HF skal på sikt arbeide kategoribasert, og tilby innkjøpstjenester innenfor alle spesialisthelsetjenestens innkjøpskategorier, med unntak av eksterne helsetjenester hvor ansvaret ligger hos de regionale helseforetakene. For dette skal det lages en plan som skal forelegges de regionale helseforetakene innen 15. oktober 2017.

I tillegg skal det arbeides aktivt med risikoreduserende tiltak. Dette innebærer, heter det.  å etablere en tiltaksplan for risiki der Sykehusinnkjøp er definert som risikoeier, med månedlig rapportering til eierne på fremdrift og effekt av tiltakene.

Innovative anskaffelser

– Innovative anskaffelser er et hovedverktøy for innovasjon og et viktig virkemiddel for å utvikle nye og bedre tjenester i dialog mellom pasienter, fagmiljøer og næringslivet. Sykehusinnkjøp HF skal bidra til økt bruk av denne anskaffelsesformen, fremgår det av oppdragsdokumentet.

Sykehusinnkjøp HF skal arbeide med å identifisere gevinster på et overordnet nivå for de innkjøpskategoriene som tilligger helseforetaket, slik at dette kan være medvirkende til å bestemme retning for det nye helseforetaket.

4–årig anskaffelsesplan – og utslipp

En annen oppgave er å initiere arbeidet med en 4-årig anskaffelsesplan for 2018-2021. Planen skal være kategoribasert. Det skal dessuten utarbeides forslag til maler og rutiner som sikrer at forhold knyttet til forsyningssikkerhet og beredskap blir i varetatt i anskaffelsesprosessen.

I forbindelse med produksjon i farmasøytisk industri skjer lokale utslipp til omgivelsene av virkestoffer som bidrar negativt i forhold til utvikling av antibiotikaresistens. De regionale helseforetakene er bedt om å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige utslipp. Formålet er å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer at kravene blir ivaretatt i hele leverandørkjeden. Sykehusinnkjøp HF skal lede dette arbeidet.

Bli den første til å kommentere på "Øke bruk av innovative anskaffelser og etiske krav ved legemiddelkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.