Økende interesse for sirkulære anskaffelser i helseforetakene, ganske modent marked

Anbud365: Økende interesse for sirkulære anskaffelser i helseforetakene, ganske modent markedDersom man under forberedelse til en anskaffelse vurderer en sirkulær tilnærming, er det viktig med tidlig markedsdialog, ifølge Grete Teigset Solli, avdelingsleder samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp. Den reviderte miljøpolicyen til Sykehusinnkjøp legger opp til at det skal være aktiv bruk av markedsundersøkelser og markedsdialog.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp merker en ulik tilnærming, men økende interesse til sirkulære anskaffelser i helseforetakene, konstaterer Grete Teigset Solli, som er avdelingsleder samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp, i et intervju med Anbud365. Hun opplever at det er et ganske modent marked når det gjelder miljøkrav og sirkulære anskaffelser. En anskaffelse på kjøp av gjenvunnet elektrisk energi fra norsk industriproduksjon er i verdi den foreløpig største anskaffelse Sykehusinnkjøp har gjort basert på sirkulær økonomi.

Sykehusinnkjøp har nylig revidert sin miljøpolicy, og der heter det at i alle anskaffelser skal det vurderes om det kan stilles krav eller kriterier som gir leverandører et insentiv til å gjøre produktet eller tjenesten mer sirkulær. Spørsmålet er om dette gjelder alle kategorier.

– Sirkulære anskaffelser er et nytt punkt i vår miljøpolicy og vi er i gang med å systematisere dette området bedre, konstaterer Teigset Solli. Hovedmålet med sirkulære anskaffelser er egentlig å forebygge at avfall oppstår, og det vil nok gjelde i alle anskaffelser etter hvert. Vi ønsker å bli bedre på dette området og ser at vi har mye utviklingsarbeid foran oss. Heldigvis har vi sterke fagfolk for eksempel i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som vi får hjelp av. Blant det viktigste vi gjør i første omgang, er å legge inn krav til at produkter skal kunne repareres, at det finnes reservedeler, mer bruk av standardiserte deler og lignende.

– Er det utviklet spesielle krav/kriterier for formålet?

Hun forteller at det i en anskaffelse av skjermer og klienter ble brukt strenge kriterier som i større grad ivaretar sirkulær økonomi enn tidligere. – Her krevde vi, fremholder hun, miljømerket TCO.  Utstyret må blant annet innfri krav til energieffektivitet, substitusjon og utfasing av helseskadelige stoffer, men også robusthet på utstyret slik at det ikke så lett blir ødelagt. Det dreier seg for eksempel om temperaturtesting og at bærbare PC-er testes for fall.

Miljøpolicyen var på en høringsrunde hos Sykehusinnkjøps eiere, som er de fire regionale helseforetakene, før den ble vedtatt av styret. Den er med andre ord godt forankret i alle regioner. Teigset Solli poengterer at de merker en ulik tilnærming til sirkulære anskaffelser i helseforetakene, men også en økende interesse. Sykehusinnkjøp gjorde i 2020 en anskaffelse for Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge på kjøp av gjenvunnet elektrisk energi fra norsk industriproduksjon. I verdi er det deres foreløpig største anskaffelse basert på sirkulær økonomi.

– Hvilke prosesser skal følges når en sirkulær anskaffelse skal vurderes?

– Helseforetakene gjør den første viktige vurderingen selv: Vurder om innkjøp faktisk er nødvendig, fremhever hun. Når bestillingen kommer til Sykehusinnkjøp, er det vår jobb å se om det kan legges inn krav til robusthet, reparasjon, gjenbruk, tilgjengelige reservedeler, holdbare materialer, gjenvunne materialer, energieffektivitet etc. Dette vil være veldig ulikt i ulike kategorier. Her er det viktig med tidlig markedsdialog og den reviderte miljøpolicyen legger opp til at det skal være aktiv bruk av markedsundersøkelser og markedsdialog.

Det ligger også inne i prosessene at hvis Sykehusinnkjøp skal gjøre anskaffelser på nye produkter, må det legges inn i kontrakten at helseforetaket skal ha mulighet til å nedjustere volum dersom foretakene velger å anskaffe brukt fra annet hold. Et typisk eksempel på dette er i nyanskaffelse av møbler. Det må tilrettelegges for at helseforetaket ikke binder seg opp til å måtte kjøpe nytt.

Gjenbruk?

Gjenbruk er et begrep innenfor sirkulære anskaffelser, men kan forutsette reparasjoner, annen oppgradering etc. Er det en oppgave som i såfall skal ut på anbud i det enkelte tilfelle? Til det svarer Teigset Solli at med mindre det er veldig små anskaffelser, skal det ut på anbud. Her gjør de oftest lokale avtaler, f.eks. har Sykehusinnkjøp inngått avtaler på møbeltapetsering for Vestre Viken HF.

Sykehusinnkjøp har i forbindelse med sirkulære anskaffelser ikke sett nærmere på avhending i form av salg. Det vil i større grad gjelde helseforetakene enn Sykehusinnkjøp.

– Men hva sier så leverandørene? «Dette er et område hvor det er viktig med god og tidlig dialog med markedet» heter det i miljøpolicy ’en. Hvordan forbereder/har dere forberedt leverandørmarkedet?

Teigset Solli:

– Da miljøpolicyen ble lagt ut på høring i november i fjor, inviterte vi leverandørmarkedet til å komme med innspill. Vi fikk bare inn et par innspill, og ingen hadde bemerkninger på det med sirkulære anskaffelser. Vår opplevelse av leverandørmarkedet er at markedet er veldig oppdatert når det gjelder miljøkrav og sirkulære anskaffelser. Det jobbes kontinuerlig med produktutvikling for å imøtekomme våre – og ikke minst samfunnets – krav om bærekraftige produkter. Det er jo dette det dreier seg om.

Bli den første til å kommentere på "Økende interesse for sirkulære anskaffelser i helseforetakene, ganske modent marked"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.