Oser av skepsis til mer bruk av barnehager på anbud

Anbud365: Oser av skepsis til mer bruk av barnehager på anbudPBL (Private Barnehagers Landsforbund) PBL tviler på om mer bruk av offentlige anskaffelser, som vil kreve ytterligere ressurser og bestillerkompetanse, er riktig medisin for bedre kvalitet i tilbudet til barna, for samfunnsøkonomisk effektiv drift eller for kommuner som allerede opplever store begrensinger nettopp i ressurser og kompetanse. På bildet PBLs adm.dir. Anne Lindboe.

Skriv ut artikkelen

Det kan ikke utelukkes at mer bruk av offentlige anskaffelser og kommunale og private barnehager på anbud vil kunne være attraktivt for noen private aktører. Men, om dette vil legge til rette for høyere kvalitet, større mangfold, økt tilfredshet hos brukerne og fortsatt fornøyde ansatte, er imidlertid uvisst, heter det i en høringsuttalelse fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Det såkalte Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt i september 2018 og kom senhøstes 2020 med to delinnstillinger: «Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester».

Et viktig utgangspunkt for utvalgets mandat, og for det omfattende kartleggingsarbeidet som utvalget har foretatt, har vært å forsøke og gi en samlet, beskrivende oversikt over det rettslige rammeverket for private aktører: hvem de er, hvordan de har tilpasset seg reguleringene og hvilke effekter dette har hatt på deres ressursdisponering og lønnsomhet.

Barnehagetilbud til laveste pris

Utvalget mener mer bruk av offentlige anskaffelser kan gjøre det mulig for kommunene å få det beste barnehagetilbudet til lavest mulig pris. Det skal også, ifølge utvalget, gi kommunene større mulighet til å sette lokale krav til private barnehager og private drivere av kommunale barnehager på anbud.

Allerede i dag er det mulig for kommunene å bruke offentlige anskaffelser i avtaler med private barnehager. Utvalget mener forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager må endres for at de private aktørene skal kunne konkurrere på pris.

Uvisst om høyere kvalitet

PBL skriver i sin høringsuttalelse at de ikke kan utelukke at mer bruk av offentlige anskaffelser og kommunale og private barnehager på anbud vil kunne være attraktivt for noen private aktører. Hvorvidt dette vil legge til rette for høyere kvalitet, større mangfold, økt tilfredshet hos brukerne og fortsatt fornøyde ansatte, er imidlertid uvisst, heter det.

Men PBL antar, som utvalget gjør, at mer bruk av offentlige anskaffelser vil medføre økte styrings- og transaksjonskostnader for kommunene, sammenlignet med det de har i dag. Mekanismene rundt offentlige anskaffelser gjør også at tilbyderne må regne inn kostnader i anbudet som barnehagene i tilskuddsmodellen kan fordele over flere år. Dette må også legges til grunn i vurderingen av om mer bruk av offentlige anskaffelser i barnehagesektoren vil bidra til at offentlige midler i større grad går til faktisk produksjon av velferd, ifølge PBL.

Personale med lav ansiennitet

Etter innføringen av bemanningsnormer og kostnadene som følger med dette, vil konkurranse på pris enten bli svært liten, eller basere seg på bruk av personale med lav ansiennitet for å kunne holde kostnadene nede. PBL mener dette særlig vil kunne gjøre seg gjeldende i konkurranser bare om drift, hvor kommunen stiller med lokaler som skal leies.

PBL tviler på om mer bruk av offentlige anskaffelser, som vil kreve ytterligere ressurser og bestillerkompetanse, er riktig medisin for bedre kvalitet i tilbudet til barna, for samfunnsøkonomisk effektiv drift eller for kommuner som allerede opplever store begrensinger nettopp i ressurser og kompetanse. Forbundet imøteser mer forskning om bl.a. bruken av offentlige anskaffelser, fremgår det av høringsuttalelsen.

Bli den første til å kommentere på "Oser av skepsis til mer bruk av barnehager på anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.