Oslo kommune må ut med fire mill i erstatning til barnehagebedrift

Anbud365: Oslo kommune må ut med fire mill i erstatning til barnehagebedriftEli Sævareid, daglig leder i Trygge Barnehager ASA, fikk medhold av Oslo tingrett i påstanden om at Omsorgsbygg skulle ha avvist den leverandøren det kommunale foretaket valgte. Hvis det hadde gått rett for seg, skulle Trygge Barnehager AS hatt denne kontrakten, ifølge retten.

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune må ut med nær fire millioner kroner i erstatning til selskapet Trygge Barnehager AS, fremgår det av en fersk dom i Oslo tingrett. Erstatningen var for positiv kontraktsinteresse, dvs. dekning av det fortjenestetapet selskapet, som forbigått tilbyder, har hatt. Det sentrale stridstemaet var om Omsorgsbygg brøt anskaffelsesreglene da det ikke avviste et tilbud som inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Retten svarte ja på spørsmålet.

Tvisten for Oslo tingrett (18-161135TVI-OTIR/04) gjaldt krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse, som en følge av brudd på reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med en anbudskonkurranse. Saksøker er Trygge Barnehager AS, og saksøkte Oslo kommune.

Spørsmålet var om Omsorgsbygg hadde en plikt til å avvise tilbudet fra Oslo Entreprenører (den valgte leverandøren), fordi tilbudet hadde et løsningsforslag med en arealutnyttelse på 443 m2, mens reguleringsplanen fastslo en grense for arealutnyttelse på 400 m2. Etter at leverandør var valgt, justerte leverandøren sitt tilbud slik at det lå innenfor reguleringsplanens grenser.

Erstatningsansvar

Tatt på ordet, skriver retten, forstås loven som at ethvert brudd på anskaffelsesregelverket kan utløse erstatningsansvar. Forståelsen av regelverket i tilknytning til krav på erstatning for positiv kontraktsinteresse er imidlertid presisert i høyesterettspraksis, og da først og fremst i Rt. 2001 s. 1062 («Nucleus-dommen»).

Reguleringsplanens grense for arealutnyttelse på 400 m2 må oppfattes som et ufravikelig krav i anskaffelsesdokumentene, ifølge retten. Avvik fra dette krever dispensasjon, og det er ikke i anskaffelsesdokumentene lagt opp til at avvik tillates. Dette innebærer etter rettens syn at det skal lite til før terskelen «vesentlige avvik» er nådd dersom det leveres inn løsningsforslag i strid med reguleringsplanens begrensninger. Ettersom løsningsforslaget er en vesentlig del av anbudsprosessen, vil en overskridelse av grensene for arealutnyttelse fort kunne sies å være et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene.

Inneholdt vesentlig avvik

Retten kommer etter dette til at Oslo Entreprenørers tilbud inneholdt et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene, og mente at den mest nærliggende tolkningen er at det ikke var en adgang for Omsorgsbygg til å gjenoppta dialog og tillate retting av vesentlige avvik etter at Oslo Entreprenører hadde blitt valgt som leverandør. Omsorgsbygg hadde som en følge av dette en plikt til å avvise tilbudet fra Oslo Entreprenører. Samlet sett er det derfor rettens syn at Omsorgsbyggs brudd på avvisningsplikten i dette tilfellet er en vesentlig feil som må være ansvarsbetingende etter anskaffelsesloven § 10.

Ettersom Trygge Barnehager ble rangert som nr. 2 i anbudskonkurransen, er det liten tvil om at Trygge Barnehager hadde vunnet anbudskonkurransen dersom Oslo Entreprenører hadde blitt avvist. Det er imidlertid anført fra Oslo kommune at Trygge Barnehagers tilbud også overskred grensene for arealutnyttelse og at også Trygge Barnehager skulle blitt avvist, dersom det var en avvisningsplikt.

Klar sannsynlighetsovervekt

Etter rettens syn er det gitt overbevisende forklaringer på hvorfor de to aktuelle forholdene ikke medfører en overskridelse av grensene for arealutnyttelse. Retten legger derfor til grunn som bevist med en klar sannsynlighetsovervekt at Trygge Barnehagers løsningsforslag lå innenfor reguleringsplanens grenser for arealutnyttelse og at Trygge Barnehager derfor ville ha vunnet anbudskonkurransen dersom anskaffelsesreglene hadde blitt fulgt.

Bli den første til å kommentere på "Oslo kommune må ut med fire mill i erstatning til barnehagebedrift"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.