Overvåkingsorgan setter strenge vilkår for Oslo i omstridt klagesak

Anbud365: Overvåkingsorgan setter strenge vilkår for Oslo i omstridt klagesakESA er spesielt interessert i oppdragsbrevet fra Oslo-byråden Inga Marte Thorkildsens avdeling i denne klagesaken (foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no).

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune måtte overfor EFTAs overvåkingsorgan (ESA) skriftlig bekrefte at man godtok betingelsene for utsettelse av en svarfrist. Saken gjelder en omstridt anskaffelse forbeholdt ideelle organisasjoner med kontraktlengde på 30 år. ESA er bekymret for Oslos valg av anskaffelsesprosedyre og vil ikke at noe skal foregå i anskaffelsen før de har studert klagesaken nøye.

På vegne av Oslo kommune søkte Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) om utsettelse av svarfristen, som opprinnelig var. Overvåkingsorganet aksepterte ny frist 1. mars, men ikke uten betingelser. Oslo måtte via NFD skriftlig erklære at kommunen måtte respektere den angitte fremdriftsplanen for den aktuelle anskaffelsen og avstå fra å gjøre noe som helst som kan føre til en prematur pre–kvalifisering og/eller kontraktstildeling. ESA mente det var svært viktig å unngå noe som kunne gjøre det vanskelig med å avgjøre om anskaffelsen fulgte EØS–avtalens bestemmelser.

Forstår bekymringen

NFD formidlet til overvåkingsorganet at kommunen forstår at ESA er bekymret for bruken av den aktuelle anskaffelsen, som er forbeholdt ideelle organisasjoner. ESA ser på behandlingen av klagen på denne anskaffelsen som en hastesak, og ber i en epost av 12. januar om at anskaffelsen inntil videre blir suspendert. Dette vil, heter det, bidra til klargjøring av om det er snakk om et mulig regelbrudd eller ei.

Oslo kommune svarte ESA 20. januar, slik: «Vedlagt følger byrådsavdelingens skriftlige erklæring til ESA om at kommunen vil forholde seg til den fremdriftsplan som fremkommer i kunngjøringen av 400 sykehjemsplasser, slik ESA har bedt om».

Kontraktlengde minimum 30 år

Anskaffelsen gjelder en langsiktig kontrakt forbeholdt ideelle leverandører. Kontrakten omfatter bygging av sykehjem for om lag 2,3 milliarder i tillegg til en tjenestekontrakt etter at byggene står ferdig. – Konkurransen gjelder anskaffelse av helse- og sosialtjenester, og tjenestene som anskaffes innebærer utøvelse av offentlig myndighet, heter det i kvalifikasjonsgrunnlaget fra kommunen.

For å oppfylle kommunens behov planlegges anskaffelse av 3-5 sykehjem med plass til inntil 400 beboere som langsiktige leieavtaler for leieperioder på minimum 30 år, med opsjon på forlengelse i 10 år. For tjenesteytingsavtaler er avtaleperioden enten på 8 år + 1 år + 1 år eller løpende avtaler med 12 måneders oppsigelsesfrist.

Kommunen ønsket å gjennomføre kunngjøring av prekvalifikasjon til konkurransen før nytt regelverk kom på plass 1. januar 2017.

Valget av prosedyre

ESA spør norske myndigheter om de er enige med kommunen at anskaffelsens formål faller innenfor hva som etter regelverket er myndighetsutøvelse. I tilfelle bes norske myndigheter om å redegjøre for om denne konklusjonen gjelder alle elementer i den aktuelle kontrakten, inkludert bygging av sykehjem. Hvis ikke regjeringen er enig med kommunens tolkning, bes den redegjøre for hvorledes man har til hensikt å håndtere en slik administrativ praksis.

I tillegg ønsker ESA at regjeringen forklarer hvorfor Oslo la til grunn den aktuelle tolkningen av regelverket i stedet for å legge til grunn de vanlige anskaffelsesreglene. ESA er spesielt interessert i oppdragsbrevet fra byråd Inga Marte Thorkildsens avdeling.

Bli den første til å kommentere på "Overvåkingsorgan setter strenge vilkår for Oslo i omstridt klagesak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.