Rapport: Svært lav innkjøpskompetanse i kommunene, pris alene teller

Anbud365: Rapport Svært lav innkjøpskompetanse i kommunene, pris alene tellerEn innkjøpspraksis som pålegger leverandører betydelige forpliktelser over lange kontrakts-perioder, vil favorisere en utvikling i retning av store og etablerte aktører, heter det i rapporten «Helsenæringens verdi 2022». Den ble nylig presentert på et seminar i regi av en ny NHO-landsforening, NHO Geneo - «som favner bransjene som følger oss gjennom livet». På bildet adm. dir i den nye foreningen, Karita Bekkemellem.

Skriv ut artikkelen

Innkjøps-kompetansen er gjennomgående svært lav i kommunesektoren, mens den oppfattes som svært høy i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er dommen som felles i en fersk rapport, og som reflekterer en rådende oppfatning blant helseindustri-bedriftene. Samtidig mener de at private helse- og omsorgstjenesteaktører er minst opptatt av pris, i forhold til kvalitet, i anskaffelser av helseteknologi, i motsetning til særlig kommunesektoren. Der mener nesten tre av fire bedrifter at det er pris alene som råder.

I 2016 gikk de toneangivende aktørene innen helsenæringen i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport hvor målet var å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Årets rapport er den sjette i rekken og den bygger på tidligere års rapporter, med oppdaterte tall og med et bredere datagrunnlag. Formålet med denne rapporten er å beskrive helsenæringen som næring, som innsatsfaktor i den offentlige helsesektoren og som «produsent» av liv og livskvalitet.

Det er Menon Economics som står bak rapporten «Helsenæringens verdi 2022». I forbindelse med utarbeidelsen av denne rapporten er det gjennomført en spørreundersøkelse blant bedrifter i den norske helsenæringen.

Innkjøpskompetansen

Ifølge rapporten opplever helseindustribedriftene at innkjøps-kompetansen gjennomgående er svært lav i kommunesektoren, mens den oppfattes som svært høy i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Fire av ti som svarer i undersøkelsen, vurderer innkjøpskompetansen i kommunesektoren som «liten eller ingen». Tilsvarende andel som vurderer den offentlige spesialisthelsetjenesten og private helse- og omsorgsaktører som å ha liten eller ingen innkjøps-kompetanse er bare i overkant av én av ti.

Spørreundersøkelsen avdekker også at bedriftene i helsenæringen oppfatter de private helse- og omsorgstjenesteaktørene som den kundetypen som er minst opptatt av pris, i forhold til kvalitet, i anskaffelser av helseteknologi. Dette sammenlignet med tilsvarende type aktører i den offentlige helsesektoren (især kommunesektoren). Under halvparten av de som svarer, opplever at private helse- og omsorgstjenesteaktører «bare eller i hovedsak [vektlegger] pris» i sine anskaffelser, mens tilsvarende andel som har denne oppfatningen av innkjøperne i kommunesektoren nesten er tre fjerdedeler.

Innovasjon og ny teknologi

Private helse- og omsorgstjenesteaktører oppleves også å i langt større grad, heter det, enn deres offentlige motstykker å være åpne for å anskaffe ny teknologi og innovative produkter og tjenester. Ved å i liten grad ta i bruk ny teknologi reduserer den offentlige helsesektoren sin evne til produktivitets- og kvalitetsforbedringer, skriver Menon Economics. I tillegg svekkes den norske helseindustriens internasjonale konkurranseevne. Grunnen er at det er viktig for norsk helseindustri å få en posisjon i hjemme-markedet ettersom dette er kritisk for å både hente kapital til utvikling og vekst, samt for å kunne etablere seg i utlandet.

I rapporten pekes det også på en utvikling der de store selskapene utgjør en stadig større andel av den norske helseindustrien. Blant forklaringene som gis, er hvordan den offentlige helsesektoren strukturerer og gjennomfører sine anskaffelser. En innkjøpspraksis som pålegger leverandører betydelige forpliktelser over lange kontrakts-perioder, vil favorisere store og etablerte aktører, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Svært lav innkjøpskompetanse i kommunene, pris alene teller"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.