Reservasjonsadgang for ideelle: Håper på mindre streng lagmannsrett

Anbud365: Reservasjonsadgang for ideelle: Håper på mindre streng lagmannsrett Tidligere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hadde en runde om reservasjonsadgangen for ideelle i Stortingets spørretime før hun gav seg som statsråd. (Foto: Helse – og omsorgsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

EØS-avtalen står ikke i veien for adgangen til å reservere konkurranser for ideelle, selv om den ikke er ubetinget. Vilkårene følger av EU-domstolens praksis, men så kom dommen fra Oslo tingrett. Den la en streng tolkning til grunn og skapte usikkerhets og hodebry. Saken kommer til lagmannsretten i november, og Ingvild Kjerkol festet, men hun ennå var statsråd, lit til behandlingen der: Kanskje legges en annen og mindre streng forståelse til grunn for tolkningen av reservasjonsvilkårene der.

At Helse Sør-Øst i en anbudskonkurranse åpnet for kommersielle aktører i konkurranse med ideelle rusinstitusjoner ha falt deler av Stortinget tungt for brystet. Det kom frem i en spørretime like før tidligere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol måtte vike plass for Jan Christian Vestre, som da fortsatt var næringsminister.  I spørretimen måtte Kjerkol svare på et spørsmål om EØS-avtalen står i veien for at sykehus i Norge kan reservere retten til å gi anbud til ideelle organisasjoner.

Gode erfaringer

Etter å ha fastslått at regjeringen er opptatt av å videreutvikle det gode samarbeidet med ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten, og at erfaringene fra tidligere anbudskonkurranser om kjøp av tjenester fra ideelle leverandører er gode, slo Kjerkol fast:

– EU-domstolen og EFTA-domstolen har avklart at EUs anskaffelsesdirektiv fra 2024 ikke er til hinder for nasjonal lovgivning som åpner for at oppdragsgivere kan gjennomføre reserverte anskaffelser for ideelle organisasjoner ved kjøp av det vi kaller helse- og sosialtjenester. EØS-avtalen står dermed ikke i veien for denne reservasjonsadgangen.

Ikke ubetinget reservasjonsadgang

Men hun minnet om at adgangen til å reservere konkurranser ikke er ubetinget: – Vilkårene følger av rettspraksis fra EU-domstolen. Utfordringen er at rettspraksis ikke tydelig avklarer hvordan reservasjonsvilkårene skal forstås. Dermed er det uklart hva som skal til for at oppdragsgivere lovlig skal kunne gjennomføre en reservert anskaffelse, ifølge Kjerkol.

Oslo tingrett har i sin dom fra desember 2023 i Stendi-saken lagt en streng tolkning av reservasjonsvilkårene til grunn. Oslo kommune har valgt å anke dommen, og saken skal opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i november. Kjerkol påpekte at lagmannsretten kan legge en annen og mindre streng forståelse til grunn for tolkningen av reservasjonsvilkårene, og:

Økt rettssikkerhet

– Dette vil kunne åpne for mer bruk av reservasjonsadgangen. En tydeliggjøring av reservasjonsvilkårene fra EU-domstolen og EFTA-domstolen vil øke rettsikkerheten ytterligere.

De regionale helseforetakene er pålagt å reservere konkurranser om anskaffelser av spesialisthelsetjenester for ideelle organisasjoner når de rettslige vilkårene er oppfylt. De er selvstendige rettssubjekter og må selv vurdere om vilkårene for reservasjon er oppfylt. – Jeg vet at departementene og helseregionene våre følger nøye med på rettsutviklingen, understreket hun. Jeg har tillit til at helseregionene klarer å ta gode beslutninger om gjennomføringen av anskaffelser, i tråd med både de politiske føringene fra departementet og hensynet til å sikre et godt og forsvarlig tilbud til pasientene.

I oppdraget som regjeringen gir til helseregionene, står det at man skal ha et godt samarbeid med ideelle, og helseregionene har tidligere gjennomført anbudskonkurranser om kjøp av tjenester fra ideelle leverandører med godt utfall, fremhevet Ingvild Kjerkol i Stortinget rett før hun fratrådte som statsråd for helse- og omsorgssektoren.

Bli den første til å kommentere på "Reservasjonsadgang for ideelle: Håper på mindre streng lagmannsrett"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.