Rett til å reservere for ideelle kan slå positivt ut for anbudsprosesser

Anbud365: Rett til å reservere for ideelle kan slå positivt ut for anbudsprosesserVi understreker at en formulering som at «organisasjonen må arbeide utelukkende for det sosiale formålet» kan være egnet til å misforstås, skriver Inger Helene Venås, direktør i foreningen Virke ideell og frivillighet, i en høringsuttalelse.

Skriv ut artikkelen

En økende grad av rettslig sikkerhet rundt reservasjonsretten for ideelle aktører vil kunne medføre mindre ressurskrevende anbudsprosesser samlet sett og legge bedre til rette for bruk av reservasjon i tilfeller der innkjøper mener det er ønskelig, heter det i en høringsuttalelse fra foreningen Virke ideell og frivillighet. Det er også, fremhever foreningen, viktig og riktig med en forståelse av ideelle som virksomheter som er «not for profit».

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å gi adgang til å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Forslaget har vært på høring, og en av de som er kommet med en uttalelse, er Virke ideell og frivillighet, som representerer mer enn 1100 virksomheter i ideell og frivillig sektor innenfor helse-omsorg, barnevern, rusomsorg og rehabilitering.

Virke ideell og frivillighet støtter at det innføres en forskriftshjemmel for reservasjon. En økende grad av rettslig sikkerhet rundt reservasjonsretten for ideelle aktører vil kunne medføre mindre ressurskrevende anbudsprosesser samlet sett og legge bedre til rette for bruk av reservasjon i tilfeller der innkjøper mener det er ønskelig, heter det.

Kan drives med overskudd

Når det gjelder spørsmålet om overskudd, forstår foreningen forskrift og høringsnotat slik at det kan drives med overskudd. Dette er på mange måter en økonomisk selvfølgelighet, men det fremheves likevel her fordi det er helt avgjørende for at ideell sektor skal kunne overleve for fremtiden, og også i et langsiktig perspektiv skal kunne investere og innovere til brukerne og samfunnets beste. Det er viktig og riktig at departementet her har lagt seg på en forståelse av ideelle som virksomheter som er «not for profit».

Flere aktører har ytret ønske om en klarere rettstilstand og en forskriftsfesting, skriver Virke ideell og frivillighet. Usikkerheten knyttet til rettstilstanden, særlig på kommunalt nivå, vil fjernes ved en forskriftsfesting. Det er et inntrykk foreningen deler. Det er også deres klare inntrykk at mange innkjøpere tydelig ser at ideelle aktører gir kvalitative og økonomiske fordeler for samfunnet som går utover fordelene de gir i leveransen av den konkrete tjenesten.

Definisjon på en ideell organisasjon

Det vises til at det ikke finnes en lovfestet og enhetlig definisjon av hva som utgjør en ideell organisasjon i Norge, og at definisjonen som nå foreslås ikke er en legaldefinisjon som vil gjelde utenfor anskaffelsesregelverket. Virke ideell og frivillighet understreker at en formulering som at «organisasjonen må arbeide utelukkende for det sosiale formålet» kan være egnet til å misforstås: – Ideelle virksomheter som sykehus kan ha sykehusapotek, der deler av driften som følge av statsstøtteregelverket kan være å regne som økonomisk aktivitet. Dette endrer ikke organisasjonens ideelle karakter. Det vil det heller ikke gjøre etter alminnelig forståelse av begrepet ideell i andre deler av Europa. Vi er enig med departementet i at for eksempel et sykehjem kan anses som ideelt, selv om det skulle drives kafédrift i tilknytning til sykehjemmet så lenge overskuddet beholdes i den ideelle organisasjonen, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Rett til å reservere for ideelle kan slå positivt ut for anbudsprosesser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.