Revisjons-konklusjon: På menneskerettigheter var det ingenting

Anbud365: Revisjons-konklusjon På menneskerettigheter var det ingentingI åtte av tolv anskaffelser foreligger det lite eller ingen dokumentasjon av anskaffelsen, ifølge en revisjonsrapport. I et flertall av disse åtte opplyser Larvik kommune selv at det ikke har vært konkurranse. Kommunen har i flere av tilfellene begrunnet dette med koronapandemien. På bildet kommunedirektør i Larvik, Gro Herheim.

Skriv ut artikkelen

Larvik kommune har overordnede målsetninger for klima og miljø, men ikke for grunnleggende menneskerettigheter. De har også noen rutiner som fremmer samfunnsansvar. Men da Vestfold og Telemark revisjon IKS sjekket, fant de ett eksempel på at det var satt kvalifikasjonskrav eller tildelingskrav om klima/miljø, men intet krav til grunnleggende menneskerettigheter. Lønns- og arbeidsvilkår var ikke kontrollert i de anskaffelsene som ble undersøkt, opplyser revisjonen.

I denne forvaltningsrevisjonen har Vestfold og Telemarks revisjon IKS sett på om Larvik kommune sikrer at innkjøp i kommunalområdet Helse og mestring skjer etter konkurranse og i samsvar med reglene for offentlige innkjøp. Det gjelder anskaffelser i 2021-2022.

Larvik kommune har etablert rutiner og tiltak for å sikre at anskaffelser skal skje i etter reglene for offentlige innkjøp, men disse har mangler og er ikke alltid oppdaterte, heter det i revisjonsrapporten.

God kompetanse på området er sikret ved å opprette en egen virksomhet med ansvar for kommunens anskaffelser. Virksomhetslederne har stort ansvar for anskaffelser, men spørreundersøkelsen viser at flere er usikre på hvilket ansvar de har, og flertallet mener at de har for dårlig kompetanse på temaet. Larvik kommune bør derfor, påpeker revisjonen, vurdere tiltak for å øke kunnskapen.

Ikke menneskerettigheter

Kommunen har overordnede målsetninger for klima og miljø, men ikke for grunnleggende menneskerettigheter, fremgår det av rapporten. Kommunen har noen rutiner som fremmer samfunnsansvar. I stikkprøvene så revisjonen ett eksempel på at det er satt kvalifikasjonskrav eller tildelingskrav om klima/miljø, men ingen på krav til grunnleggende menneskerettigheter.

Det fins rutiner og praksis som delvis sikrer at det stilles krav til lønns- og arbeidsvilkår ved tjenestekjøp i Helse og mestring, men området har ikke rutiner for å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter. Lønns- og arbeidsvilkår var ikke kontrollert i de anskaffelsene som ble undersøkt, opplyser revisjonen.

Koronapandemien

Det ble gjennomført en stikkprøvekontroll for å undersøke hvordan anskaffelsesprosessen har foregått. I åtte av tolv anskaffelser foreligger det lite eller ingen dokumentasjon av anskaffelsen. I et flertall av disse åtte opplyser kommunen selv at det ikke har vært konkurranse. Kommunen har i flere av tilfellene begrunnet dette med koronapandemien, ifølge revisjonsrapporten.

Undersøkelser som revisjonen gjorde, tyder på at virksomhetslederne i Helse og mestring har god bevissthet på å benytte rammeavtalene. Dette støttes også opp av stikkprøvene for å kontrollere lojalitet til rammeavtalene, her fant revisjonen færre avvik enn på enkeltanskaffelsene.

Anbefalinger

Kommunen må sikre at reglene om offentlige anskaffelser blir fulgt, understreker revisjonen og anbefaler å …

• sørge for oppdaterte og hensiktsmessige rutiner, inklusive egnede rutiner for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelser
• stille vilkår om lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter
• kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter
• sørge for at anskaffelsesprosesser blir dokumentert i samsvar med regelverket
• vurdere tiltak for å ivareta miljø- og klimahensyn i anskaffelser

Bli den første til å kommentere på "Revisjons-konklusjon: På menneskerettigheter var det ingenting"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.