Revisjonsrapport: Sykehusinnkjøp på god vei, men ikke helt i mål ennå

Anbud365: Revisjonsrapport Sykehusinnkjøp på god vei, men ikke helt i mål ennåInternrevisjonen i Sykehusinnkjøp har levert en rapport med en serie anbefalinger til nytte for helseforetakets videre utvikling. På bildet Bente Hayes, som er konstituert adm.dir. i Sykehusinnkjøp etter at Kjetil M. Istad sluttet tidligere i år

Skriv ut artikkelen

Drøyt fem år gamle Sykehusinnkjøp HF er kommet et godt stykke på vei med å samle ulike enheter og miljøer i ett effektivt og enhetlig foretak. Det fremgår av en revisjonsrapport. Riktignok er man ikke i mål ennå, og internrevisjonen gir en rekke anbefalinger på veien videre. Blant annet tar revisjonen til orde for en helhetlig årlig anskaffelsesplan som minimum omfatter alle nasjonale og regionale anskaffelser for alle helseregioner.

Internrevisjons rapporten er utarbeidet i perioden mars – desember 2020. Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at foretakets tjenesteleveranser er i samsvar med inngåtte avtaler. Revisjonen har bare omfattet tjenester Sykehusinnkjøp HF leverer til helseforetak, inklusive regionale helseforetak (RHF), understrekes det. Styret i ett av de regionale helseforetakene, Helse Midt-Norge, hadde rapporten til orientering på styremøtet nylig.

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015 av de fire regionale helseforetakene. Foretaket skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten basert på strategiske planer vedtatt av de fire regionale helseforetakene.

Et godt stykke på vei

Sykehusinnkjøp HF er kommet et godt stykke på vei med å samle ulike enheter og miljøer i ett effektivt og enhetlig foretak, fremgår det av rapporten, men det er likevel vesentlige mangler i viktige premisser for videre utvikling av foretaket. Grunnlaget for foretakets tjenester til kundene er til dels uklart eller uhjemlet, fordi samarbeidsavtaler er generelt formulert, mangelfullt oppdatert, eller de mangler.

Implementering av standardiserte arbeidsprosesser på tvers av foretakets divisjoner høsten 2020 er et viktig steg i retning av samkjøring og likeverdighet av tjenesteleveranser, konstaterer internrevisjonen. Foretaket har ikke etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging og kontroll for å sikre at tjenestene blir levert i henhold til inngåtte avtaler.

Anskaffelsesplan og standardisering

Internrevisjonen anbefaler Sykehusinnkjøp å prioritere snarlig utarbeidelsen av standardiserte, permanente samarbeidsavtaler med alle helseforetak, som omfatter alle Sykehusinnkjøps tjenester på tvers av divisjoner. Dessuten bør det utarbeides en helhetlig årlig anskaffelsesplan som minimum omfatter alle nasjonale og regionale anskaffelser for alle helseregioner.

Sykehusinnkjøp anbefales å påse at innføringen av nytt styringssystem sikrer lik gjennomføring av anskaffelsesprosesser i så stor grad som mulig, på tvers av divisjoner. Likeledes at det nye styringssystemet sikrer standardisering av prosesser for avtaleforvaltning og for registrering av leverandøravvik på tvers av divisjoner og helseregioner.

Felles plattform for tilbakemelding

En annen anbefaling fra internrevisjonen er å etablere en felles plattform for tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i tjenesteleveranse, inkludert avviksrapportering, og benytte tilbakemeldinger i foretakets forbedringsarbeid på tvers av divisjonene.

Basert på standardiserte avtaler og arbeidsprosesser bør Sykehusinnkjøp fastsette måleindikatorer som er felles for hele foretaket, og følge opp og rapportere måloppnåelse internt og overfor foretakets kunder, heter det i anbefalingene fra internrevisjonen.

Bli den første til å kommentere på "Revisjonsrapport: Sykehusinnkjøp på god vei, men ikke helt i mål ennå"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.