Riksrevisjonen: Sterkt kritikkverdig – prisvekst på 130% på tre år

Anbud365: Riksrevisjonen: Sterkt kritikkverdig - prisvekst på 130% på tre årFunnene om brudd på interne retningslinjer i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) – kombinert med for dårlig merkantil kompetanse blant inntaksrådgiverne i Bufetat – skaper risiko for dyrere kjøp av institusjonsplasser, konstaterer Riksrevisjonen, her ved riksrevisor Per-Kristian Foss (foto: Riksrevisjonen/Ilja Hendel).

Skriv ut artikkelen

Risikoen for kostbare enkeltkjøp øker når man bare kontakter én leverandør når tilbud innhentes. Riksrevisjonens saksgjennomgang hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) viser at dette var tilfellet i fem av tolv saker der det foreligger innkjøpslogg. Kostnadene ved enkeltkjøp av plasser i private institusjoner har økt med 130% fra 2016 til 2019, mens tallet på barn i private barnevernsinstitusjoner har i sum vært relativt stabilt i perioden, heter det. Riksrevisjonens karakter: Sterkt kritikkverdig.

Riksrevisjonen sendte nylig rapporten «Undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar – Dokument 3:7 (2019–2020)» til Stortinget. Undersøkelsen gjelder private og statlige barnevernsinstitusjoner, og ble gjort i perioden 2017 til 2019.

Et av hovedfunnene som Riksrevisjonen gjorde, var at brudd på rutiner for kjøp av institusjonsplasser øker risikoen for både dyre innkjøp og for at det ikke blir tatt nok hensyn til barnas behov. Seks anbefalinger følger av funnene, hvorav ett er at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) må ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre enkeltkjøp, og at kjøpene blir gjort i samsvar med rutinene.

Statlige og private institusjoner

Barn som trenger et institusjonstilbud, skal i hovedsak få dette gjennom statlige barnevernsinstitusjoner eller nasjonale rammeavtaler med leverandører av private barnevernsinstitusjoner. Enkeltkjøp skal bare benyttes i tilfelle der behovene til barnet ikke blir dekket av rammeavtale.

I løpet av perioden 2016 til 2019 har de totale kostnadene i forbindelser med plasseringer i både private og statlige barnevernsinstitusjoner økt med 31% – fra 2,5 milliarder i 2016 til 3,3 milliarder i 2019, mens antall plasserte barn har være stabilt. Undersøkingen viser dessuten at kostnadene i forbindelse med enkeltkjøp av plasser i private institusjoner har økt med 130% fra 2016 til 2019, mens det har vært en reduksjon i kostnadene på 14% når det gjelder kjøp av plasser i barnevernsinstitusjoner gjennom rammeavtaler. Tallet på barn i private barnevernsinstitusjoner har i sum vært relativt stabilt i perioden, heter det.

Viktig å følge rutiner

Riksrevisjonen slår fast at dette viser hvor viktig det er at rutiner ved gjennomføring av enkeltkjøp blir fulgt. I tillegg øker risikoen for kostbare enkeltkjøp i de tilfellene der inntaksrådgiverne bare kontakter én leverandør når de innhenter tilbud. Saksgjennomgangen viser at dette var tilfellet i fem av tolv saker der det foreligger innkjøpslogg, fremgår det av revisjonsrapporten. Funnene om brudd på interne retningslinjer i Bufetat – kombinert med for dårlig merkantil kompetanse blant inntaksrådgiverne i Bufetat – skaper risiko for dyrere kjøp av institusjonsplasser. I tillegg kan gjennomføring av enkeltkjøp uten begrunnelse, gi større risiko for at det ikke blir tatt nok hensyn til barns behov. Riksrevisjonen mener dette er sterkt kritikkverdig.

– Jeg er enig i Riksrevisjonens anbefaling, og mener det er viktig at enkeltkjøpene gjøres på en best mulig måte, kommenterer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, og peker på at det de siste årene har vært en betydelig økning i kompetansen. Han nevner at enheten for inntaksstøtte i 2019 gjennomførte en opplæring i kjøp til alle regionenes ledere som er involvert i prosesser som omfatter kjøp av barneverntjenester. Det er også utviklet, tilbudt og gjennomført en utvidet opplæring (spesialisering) for enkelte inntaksrådgivere. Denne opplæringen har fortsatt i inneværende år.

Bli den første til å kommentere på "Riksrevisjonen: Sterkt kritikkverdig – prisvekst på 130% på tre år"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.