Rydder opp i kommuners bruk av private aktører i barnevernet

Anbud365: Rydder opp i kommuners bruk av private aktører i barnevernet- Brevet gir konkret veiledning om hvordan kommunene kan bruke private aktører på barnevernsfeltet på en lovlig og god måte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Departementet er tydelig på at oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet ikke kan delegeres eller legges til private aktører.

Skriv ut artikkelen

Kommuner går langt ut over streken når de delegerer eller overlater saksbehandling i barnevernet til private firmaer. Private aktører i barnevernet er av det gode og de kan gjerne bistå kommunene i saksbehandlingen uten at de går ut over det lovlige. Dette fremgår av et brev fra Barne- og likestillingsdepartementet. Utgangspunktet er en to år gammel henvendelse om kommuner som har latt private drive barnevern så å si på egenhånd.

Det er et brev fra september 2015 fra Fylkesmannen i Nordland til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er utgangspunktet for Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) omfattende redegjørelse. Den gjelder bruk av private aktører det kommunale barnevernet, med særlig vekt på saksbehandlingen.

De private firmaene omfatter både ideelle og kommersielle aktører, og er viktige bidragsytere i barnevernet, heter det i BLD-brevet. De har på mange områderbidratt til å løfte kvaliteten og kompetansen i mange barneverntjenester. Dagens situasjon innebærer imidlertid stor risiko for sviktende oppfølgning og manglende styring av private aktører.

Kommuner i Nordland

Fylkesmannen i Nordland skrev at de er kjent med at noen av kommunene i fylket i perioder benytter seg av private firmaer for å ivareta saksbehandlingen i barnevernssaker. En av disse kommunene hadde i lengre tid kjøpt tjenester fra et privat firma som har “overtatt saksbehandlingen i enkelte saker”. I følge Fylkesmannen sendes de fleste dokumentene i disse sakene ut fra det private firmaet med firmaets logo på brevpapiret. I følge Fylkesmannen har kommunen utarbeidet en bekreftelse til firmaet, der det fremkommer at kommunen ved barneverntjenesten har engasjert et aktuelt firma for å utføre oppdrag for barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester.

Departementet oppfatter henvendelsen slik at den beskriver tilfeller der barneverntjenesten har satt ut oppgaver og ansvar som klart innebærer utøvelse av offentlig myndighet til en privat aktør. Ut fra beskrivelsen oppfatter departementet det slik at det reelt sett er snakk om delegering av offentlig myndighet til en privat aktør.

Kan ikke delegeres 

Utøvelse av offentlig myndighet kan ikke delegeres eller legges til private aktører uten hjemmel i lov, skriver BLD, som likevel legger til grunn at kommunene har  anledning til å la seg bistå av private aktører. Å “la seg bistå” innebærer noe annet enn å delegere myndighet, overlate eller legge ansvaret for en oppgave til en privat aktør.

Kommunene har anledning til å benytte private til å bistå kommunen i utførelse av visse oppgaver både av faglig og administrativ karakter. Dette gjelder også i tilfeller der oppgavene innebærer offentlig myndighetsutøvelse. En slik bruk av private aktører kan ikke innebære at den private aktøren tildeles myndighet eller et selvstendig ansvar for en oppgave som innebærer myndighetsutøvelse, fastslår departementet.

Gir veiledning

– Brevet gir konkret veiledning om hvordan kommunene kan bruke private aktører på barnevernsfeltet på en lovlig og god måte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.  Departementet er tydelig på at oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet ikke kan delegeres eller legges til private aktører. Departementet understreker samtidig at kommunene under visse forutsetninger kan la seg bistå av private aktører. Brevet kan også bidra til forutsigbare rammer for private aktører som ønsker å tilby bistand og tjenester på barnevernsområdet, sier Horne.

Bli den første til å kommentere på "Rydder opp i kommuners bruk av private aktører i barnevernet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.