Samstemte regionale helseforetak: Slik vil vi ha skjerpede miljøkrav

Anbud365: Samstemte helseforetak Slik vil vi ha skjerpede miljøkravHelse Midt-Norge, her ved sin adm. dir. Stig Slørdahl, går i sitt høringssvar til regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav inn for samme alternativ som kollegaene i vest og sør, men skulle gjerne hatt med mulighetene også fra et annet alternativ.

Skriv ut artikkelen

De tre regionale helseforetakene som har svart på invitasjonen til å mene noe om de skjerpede miljøtiltakene fra regjeringen, er samstemte. De velger alternativ/forslag 3. Mulighet for fleksibilitet og best balanse mellom ressursbruk og forventet effekt av miljø- og klimahensyn er blant argumentene. Helse Midt-Norge kunne riktignok tenke seg å trekke inn deler fra andre av de tre alternativene i tillegg.

Tre av de regionale helseforetakene finnes på listen fra Nærings- og fiskeridepartementet over de som har avgitt høringssvar. Helse Nord er ikke med på listen. Alle svarene finnes her. Forslag tre lyder slik: Ny § 7-9: «På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.». Alle tre forslagene finner du her.

Helse Sør-Øst RHF sier i sin begrunnelse for å velge forslag 3 at det er det best egnede ut fra et kost-nytte perspektiv, samt at dette alternativet kan bidra til en balanse mellom ressursbruk og forventet effekt av miljø- og klimahensyn. Forslaget, heter det, gir en fleksibilitet som muliggjør det å veie flere hensyn mot hverandre. I tillegg er det viktig at man faktisk oppnår miljøeffekt når det vektlegges i anskaffelsene.

Særskilt ansvar

De som er best egnet til å gjøre disse vurderingene, er de med god kjennskap til de aktuelle markedene, bransjene og produktområdene, fremholder Helse Sør-Øst. For eksempel benytter spesialisthelsetjenesten mange produkter som i liten grad benyttes i andre bransjer, og vil således ha et særskilt ansvar innen disse områdene. For å oppnå ønsket effekt vil det dermed kunne være en fordel å benytte en kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn.

Helse Vest RHF benytter også disse argumentene for sitt valg av alternativ 3, samtidig som både de og Helse Sør-Øst RHF mener at dette alternativet er det som legger best til rette for at små og mellomstore bedrifter skal kunne vinne fram i anbudskonkurranser.

Reduserte valgmuligheter

Også for Helse Midt-Norge går for forslag/alternativ 3 fordi det gir oppdragsgiver en fleksibilitet når det gjelder bruk av miljøkrav og vekting av miljøhensyn. Sammenlignet med forslag 2 vurderer Helse Midt-Norge imidlertid at valgalternativene blir redusert, da oppdragsgiveren bare kan velge mellom krav til ytelsen – kravspesifikasjonen – eller tildelingskriterium. – Vi deler departementets oppfatning av at oppdragsgivere fremdeles vil ha adgang til å supplere med miljø som kvalifikasjonskrav, kontraktskrav eller begge deler. Det er likevel uheldig at disse alternativene ikke reflekteres i forslag 3, da disse kravstypene kan være svært effektive virkemidler for å oppnå miljøgevinster i en anskaffelse, skriver Helse Midt-Norge.

Helse Midt-Norge RHF mener at gjennom å åpne opp for å kunne kombinere mellom bruk av miljøkrav og vektingsprosent er forslag 3 det beste alternativet, da dette gir mulighet for oppdragsgiver til å utforme krav og vekting slik det vurderes som best egnet i anskaffelsen. – Forslag 3 gir den beste muligheten til å balansere mellom hensynet til

miljø, kvalitet og pris på en slik måte at vi best mulig kan ivareta hele samfunnsoppdraget, konstaterer Helse Midt-Norge.

Bli den første til å kommentere på "Samstemte regionale helseforetak: Slik vil vi ha skjerpede miljøkrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.