Satte fart på oppfølging av revisjons-anbefalinger om helsetjeneste-kjøp

Anbud365: Satte fart på oppfølging av revisjonsNyansatt adm. dir i det regionale helseforetaket Helse Nord, Cecilie Daae, satser på å vise handlekraft (foto: Marthe Mølstre).

Skriv ut artikkelen

Internrevisjonen i det regionale helseforetaket Helse Nord hadde ett og annet å sette fingeren på når det gjelder oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester. Beslutningen i foretakets revisjonsutvalg var at adm.dir. måtte følge opp revisjonens anbefalinger. Det var ikke nok for nyansatt adm. dir Cecilie Daae. Hun inviterte styret i tillegg til å sette en deadline for dette arbeidet – med rapport til styret til høsten. Det fikk hun styret med seg på.

Formålet med revisjonen var å følge opp et tidligere styrevedtak, som gjaldt oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester. Man skulle sjekke opp om Helse Nord RHF har fulgt opp internrevisjonens tidligere anbefalinger.

I styresaken understreker revisjonen at Helse Nord RHF har iverksatt en rekke hensiktsmessige tiltak knyttet til alle i en tidligere internrevisjonsrapport. Men, heter det, det regionale helseforetaket er ikke helt i mål: Det er behov for å fortsette arbeidet med utarbeidelse og iverksettelse av enkelte forbedringer for å sikre at institusjonene oppfyller kontraktsvilkårene.

Tre forbedringspunkter

Ifølge revisjonens anbefalinger er det tre forbedringspunkter. Det ene er å sikre gjennomføring av årlige kontraktsoppfølgingsmøter og rettidig referatføring.

– Etter vår mening, skriver internrevisjonen, er det uheldig at dokumentasjon fra de årlige møtene i stor grad er informasjon mottatt fra institusjonen og ikke viser Helse Nord RHFs faglige og administrative vurderinger av institusjonens kontraktsoppfyllelse. Videre mener vi at det i 2019 har tatt for lang tid fra kontraktsoppfølgingsmøtene til møtereferatene er utarbeidet, og at det bør gjennomføres årlige kontraktsoppfølgingsmøter med alle institusjonene.

Så anbefaler revisjonen å sikre at referater fra kontraktsoppfølgingsmøter inneholder RHF-ets vurderinger og eventuelle beslutninger om institusjonenes aktivitet, kvalitet, rapporteringer og andre kontraktsforhold. Etter revisjonens vurdering er det uheldig at mangelfull rapportering av kompetansendringer fra enkelte institusjoners side i 2019, kan medføre at RHF-et ikke får foretatt nødvendige faglige vurderinger og beslutninger i forkant av endring.

Samarbeidsrutiner

Den tredje anbefalingen går ut på å prioritere utarbeidelse og implementering av samarbeidsrutiner mellom helseforetakene og institusjonene på tvers av foretaksgruppen. Internrevisjonen vurderer det som et hensiktsmessig tiltak at det er stilt krav til helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2019 om deres deltagelse i gjennomgang av samarbeidsrutinene med rehabiliteringsinstitusjonene. Imidlertid, heter det, er det uheldig at dette arbeidet er forsinket. Internrevisjonen mener det er viktig at dette arbeidet prioriteres, slik at pasientene sikres det tilbudet de skal ha.

Under sin behandling av revisjonsrapporten konkluderte styrets revisjonsutvalg bl.a. at det i styresaken burde legges opp til forslag til vedtak som inkluderer at adm. direktør bes om å følge opp internrevisjonens anbefalinger.

Ikke konkret nok for administrasjonen

Det var ikke tilstrekkelig for nyansatt adm. dir. Cecilie Daae. Hun ønsket at internrevisjonens klare og konkrete anbefalinger følges opp innen en gitt frist og endret derfor noe på forslag til vedtak fra internrevisjonen: «Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og komme tilbake til styret med en orientering i løpet av høsten 2020».

Bli den første til å kommentere på "Satte fart på oppfølging av revisjons-anbefalinger om helsetjeneste-kjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.