Sjøsetter innkjøpsprosjekt som skal få kostnader ned 400 mill innen 2021

Anbud365: Sjøsetter innkjøpsprosjekt som skal få kostnader ned 400 mill innen 202129. august skal adm. dir i Helse Nord RHF, Lars Vorland, orientere sitt styre om prosjektet Innkjøp2021.

Skriv ut artikkelen

Det regionale helseforetaket Helse Nord er i ferd med å sjøsette prosjektet Innkjøp 2021. Målet er å oppnå en årlig reduksjon i anskaffelseskostnadene på ca. 10 %, det vil si 400 mill. kroner innen utgangen av 2021. Dette fremgår av en orientering som adm. direktør Lars Vorland gir foretakets styre i førstkommende møte, 29. august. Stikkord er etablering av nye samarbeidsflater, samordning mellom helseforetak og regionen og stor ledelsesmessig oppmerksomhet.

Prosjektet bygger på et styrevedtak fra tidligere i år som gjaldt en anskaffelsesstrategi for årene 2018 – 2024. Det hviler også på tidligere strategidokument, bl.a. innkjøpsstrategien for 2014-2017. Adm. direktørs vurdering er at ambisjonene fra 2014 bare delvis er oppnådd. Etableringen av Sykehusinnkjøp HF er for øvrig en viktig del av grunnmuren som arbeidet skal bygge videre på.

Adm. direktør mener det er et vesentlig potensial for å redusere kostnadene til anskaffelser av driftsmateriell og utstyr. Dette krever, heter det, mye større grad av samordning mellom helseforetak og regioner, organisatorisk og systemteknisk utvikling samt stor ledelsesmessig oppmerksomhet.

Styringsdokumentet

Av styringsdokumentet fremgår det at i dag i stor grad er desentraliserte anskaffelser hvor det meste av ansvar og prosesser ligger i helseforetakene. Prosjektet Innkjøp 2021 vil utfordre de fleste eksisterende prosessene, og det må etableres nye samarbeidsflater. Dette er nødvendig for å effektivisere anskaffelsesprosesser, oppnå volumgevinster ved felles avtaler, samt sikre at helheten i foretaksgruppen ivaretas, understrekes det.

Prosjektet er delt opp i fem fokusområder med en rekke delleveranser.

  • Effektivisering gjennom samordning av anskaffelser (utnytte samordningspotensialet i regionen)
  • Teknologistøtte. Helse Nord skal ha støttesystemer som bidrar til at avdelingene får dekket sine behov for varer og tjenester på en kostnadseffektiv måte og til riktig tid.
  • Organisering – Samhandling internt. Helse Nord skal ha en effektiv samhandling internt som avdekker og videreformidler reelle behov til riktig beslutningstaker og som effektiviserer avtaleimplementering/ – forvaltning
  • Organisering – samhandling eksternt. Helse Nord skal ha en effektiv samhandling med eksterne parter som sikrer at vi får dekket våre behov i tide og til kostnadseffektive priser.
  • Anskaffelser er både en kilde til, og en mulighet for å begrense utslipp og avfall, for derigjennom å redusere belastningen på omgivelsene. Anskaffelser skal bygge oppom etisk handel.

Det skal jobbes parallelt med alle områdene med fortløpende leveranser og implementering av løsninger, og det understrekes at endring av eksisterende prosesser må gjøres i tett samarbeid med daglig drift. Implementering må tas over tid for å sikre driftssikkerhet. Nye arbeidsprosesser vil bli evaluert etter hvert som det høstes erfaring i driften.

Bli den første til å kommentere på "Sjøsetter innkjøpsprosjekt som skal få kostnader ned 400 mill innen 2021"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.