Skal gjøre sitt ytterste for å reservere konkurranser for ideelle

Anbud365: Skal gjøre sitt ytterste for å reservere konkurranser for ideelleNår det gjelder ideell andel i kommunesektoren, er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å sette i gang et utredningsprosjekt med sikte på en kartlegging av ideell tjenesteproduksjon innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opplyste helseminister Bent Høie i et skriftlig svar til Kari Henriksen (A) på Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Helseforetakene skal utrede muligheten for fremover å øke reservert volum for ideelle. Det er et tydelig politisk signal om at de regionale helseforetakene skal gjøre sitt ytterste for å reservere konkurranser for ideelle også i fremtiden. Det fremgår av et svar helseminister Bent Høie har gitt til Stortinget. Ideelle skal i årene som kommer, levere en økende andel av de offentlige helse- og omsorgstjenestene.

Det skriftlige spørsmålet var fremsatt av stortingsrepresentant Kari Henriksen (A) og lød slik: Hvordan har regjeringen fulgt opp målene om ideell andel i helse- og omsorgssektoren i sum, og hvilke mål er anbefalt for det enkelte helse- og omsorgsområde?

Helseminister Bent Høie gav i sitt svar en orientering om regjeringens oppfølging, bl.a. når det gjelder offentlige anskaffelser. Det er kommet en utredning av den rettslige anledningen til å reservere konkurranser for ideelle, og Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veiledning om hvordan oppdragsgivere kan vurdere om det er adgang til å reservere konkurranser for ideelle virksomheter. Og:

Pålegg fra statsråden

– I foretaksmøtene i de regionale helseforetakene 16. januar 2018 fulgte jeg opp veilederen med å be Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF om å “reservere nye konkurranser for ideelle tjenesteleverandører innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i den grad de regionale helseforetakene anser at de rettslige vilkårene er oppfylt”. Bakgrunnen er at disse regionene har en lang tradisjon for reservasjon av kontrakter for ideelle og gode muligheter for konkurranse innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Uten et slikt pålegg, kunne hvert av foretakene selv velge å inkludere også kommersielle, selv om de finner at det er rettslig anledning til å bare bruke ideelle, konstaterte statsråden.

I foretaksmøtet i Helse Nord RHF ba han om at også dette foretaket må utrede en viss grad av reservasjon av TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) for ideelle. Begrunnelsen for ikke å pålegge reservasjon av TSB i regionen er at en privat aktør, Sigma Nord AS, gir brukerne et omfattende tilbud lokalisert i regionen og at det ikke har vært vanlig å reservere konkurranser for ideelle. Det er derfor, mene Høie, behov for å utrede nærmere hvordan ideelle leverandører kan ivaretas i regionen.

Ikke vært tradisjon

– Det har ikke vært tradisjon for å reservere konkurranser for ideelle når det gjelder spesialisert rehabilitering, og om lag 40 pst. av tilbyderne er kommersielle aktører, fremholdt helseministeren. Blant disse er det flere familiedrevne virksomheter. Innenfor psykisk helsevern har regionene en ulik tilnærming. Jeg ba derfor i foretaksmøtet alle regionene om å utrede muligheten for fremover å reservere for ideelle tjenesteleverandører de volumene eller tilbudene som i dag ivaretas av ideelle innenfor rehabilitering og psykisk helsevern. Effekter for tjenestetilbudet skal inngå i utredningen.

Når det gjelder ideell andel i kommunesektoren, er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å sette i gang et utredningsprosjekt med sikte på en kartlegging av ideell tjenesteproduksjon innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Departementet har bedt om at kartleggingen også skal omfatte kommersielle aktører for å få et bredere oversiktsbilde.

Bli den første til å kommentere på "Skal gjøre sitt ytterste for å reservere konkurranser for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.