Skal ha flere leverandører, men på Doffin kommer anskaffelsen ikke

Anbud365: Skal ha flere leverandører, men på Doffin kommer anskaffelsen ikkeJan Kato Fremstad er fungerende direktør i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) (foto: Tine Poppe).

Skriv ut artikkelen

Det jaktes på mer kapasitet i institusjonstjenesten til barne- og familievernet, og ved ellers like tilbud blir ideelle prioritert. Dialog med ideelle leverandører av kapasitet pågår, og flere avtaler kan komme. I tillegg forberedes et nytt fremstøt til høsten. Men den anskaffelsen blir ikke kunngjort på Doffin, bare på www.bufdir.no – etterfulgt av dialog og så eventuelt forhandlinger med interesserte leverandører som har meldt seg.

Det er sendt ut informasjon til private leverandører av institusjonstjenester til Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) om nye avtaler Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) og Bufetat inngått med ideelle leverandører våren 2022. Da meldingen nylig ble sendt ut, var det inngått avtaler om ca. 210 plasser fordelt på 21 avtaler med 15 ideelle leverandører. Avtalene er løpende og langsiktige.

Bufdir opplyser at de fortsatt har dialog med ideelle leverandører om ytterligere kapasitet, og flere avtaler i forbindelse med dette kan komme. Men de nye avtalene dekker ikke fullt ut behovet Bufdir og Bufetat har, og det er behov for avtaler om flere plasser, først og fremst for fleksibel kapasitet, heter det i informasjonen.

Ideelle blir prioritert

Føringer fra Barne- og familiedepartementet innebærer at andelen leveranser fra ideelle leverandører skal økes, og andelen fra store kommersielle leverandører skal søkes redusert. Ideelle leverandører vil derfor bli prioritert dersom tilbudene ellers er likeverdige.

Bufdir og Bufetat er i gang med å utforme krav til tjenestene i tillegg til å kartlegge behov for ytterliggere kapasitet. Når dette er ferdigstilt, vil de på Bufdirs hjemmeside publisere en beskrivelse av krav og behov og en invitasjon der leverandører med godkjenning for institusjonsdrift kan melde sin interesse for å delta i prosessen og levere tilbud.

Klart i starten av september

Dette vil etter planen være klart i starten av september. Bufdir tar også sikte på å orientere bransjeorganisasjonene og kjente leverandører med godkjent kapasitet direkte om utlysningen. Anskaffelsen vil dermed ikke kunngjøres på Doffin, blir det opplyst i informasjonen.

Bufdir og Bufetat vil deretter dette gå i dialog med leverandører som melder interesse, og innlede forhandlinger med leverandører som de vurderer kan levere tjenestene som fyller behovet. Målet er å ha avtalene på plass innen utgangen av året.

Bli den første til å kommentere på "Skal ha flere leverandører, men på Doffin kommer anskaffelsen ikke"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.