Skal sjekke om de ideelle virkelig er ideelle aktører

Anbud365: Skal sjekke om de ideelle virkelig er ideelle aktørerBufdir skal i høst også gå gjennom sine rutiner for kvalifisering og oppfølging av ideelle organisasjoner. Rutinene vil bli gjennomgått med tanke på hvilke vurderinger Bufdir skal gjøre ved kvalifisering og underveis i avtaleperioden for å forsikre seg om at ideelle organisasjoner opprettholder en praksis som samsvarer med det å være en ideell organisasjon. Det opplyste barne- og likestillingsminister Solveig Horne i et svar på spørsmål fra Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal utlyse et oppdrag om ekstern revisjonsgjennomgang av flere ideelle organisasjoner. Formålet med dette er å vurdere deres status som ideell organisasjon. Revisjonsgjennomgangene vil bli gjennomført høsten 2017. Det opplyste barne- og familieminister Solveig Horne i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

I desember 2015 fattet Bufdir mistanke til at Stiftelsen Fyrlykta kunne være et kommersielt selskap som har utgitt seg for å være en ideell aktør. Det er bakgrunnen for et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken. Han ville bl.a. vite hvilke konkrete tiltak statsråden gjør for at myndighetene raskere skal kunne avdekke og sanksjonere mot selskaper som «seiler under falskt flagg».

Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) har de siste årene arbeidet mye med organisering og utvikling av inntaksfunksjonen. Det har bidratt til å styrke etatens operative innkjøps- og forhandlingskompetanse, og har medført lavere priser og bedre kostnadskontroll ved kjøp av fosterhjemstjenester. Pris per oppholdsdag i fosterhjem tilknyttet private leverandører gikk ned med 8,7 prosent fra 2014 til 2016, ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne. I tillegg har Bufdir igangsatt et arbeid med å utvikle og forbedre rutinene for kontraktsoppfølging på leverandørnivå.

Del av systematisk kontraktsoppfølging

– Jeg er ikke kjent med at det er flere aktører som nå er under vurdering om de er ideelle eller kommersielle, fortsatte barne- og likestillingsministeren. Bufdir vil i løpet av sommeren likevel utlyse et oppdrag om ekstern revisjonsgjennomgang av flere ideelle organisasjoner. Formålet med dette er å vurdere deres status som ideell organisasjon. Revisjonsgjennomgangene vil bli gjennomført høsten 2017. Jeg vil understreke at disse gjennomgangene gjennomføres som del av en systematisk kontraktsoppfølging med utgangspunkt i en risikobasert analyse av etatens kontraktsportefølje. Kontrollene foretas på hele porteføljen og som stikkprøver. Parallelt med dette gjennomføres det i 2017 kontrollaktiviteter knyttet til kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos private og ideelle leverandører av barnevernstjenester.

Etterlevelse av kontraktsvilkår

Ifølge statsråd Horne vil direktoratet i tillegg gjennomføre en internrevisjon av Bufetats oppfølging av private plasseringer. I forlengelsen av dette vil det også være aktuelt å kontrollere hvordan kontraktsvilkår etterleves fra leverandørenes side. Slik internrevisjon vil bli påbegynt høsten 2017 og sluttført i løpet av vårhalvåret 2018. Bufdir skal i høst også gå gjennom sine rutiner for kvalifisering og oppfølging av ideelle organisasjoner. Rutinene vil bli gjennomgått med tanke på hvilke vurderinger Bufdir skal gjøre ved kvalifisering og underveis i avtaleperioden for å forsikre seg om at ideelle organisasjoner opprettholder en praksis som samsvarer med det å være en ideell organisasjon.

– Stortinget har i forbindelse med behandlingen av barnevernsreformen bedt regjeringen gjennomgå reglene for anbud i barnevernet. Det er naturlig å se en slik gjennomgang og direktoratets arbeid nevnt over i sammenheng. Jeg ønsker også en gjennomgang av rammevilkårene for de private aktørene, slik jeg varslet i proposisjonen om barnevernsreformen, poengterte barne- og likestillingsministeren.

Bli den første til å kommentere på "Skal sjekke om de ideelle virkelig er ideelle aktører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.