Skiens matservice ut på anbud – ikke aktuelt «å hente mat fra Bergen»

Anbud365: Skiens-matservice ut på anbud - ikke aktuelt «å hente mat fra Bergen»På bildet Skiens ordfører Hedda Foss Five, som snart skal lose kommunes budsjett og handlingsprogram i havn i kommunestyret. Varsel om å legge matservice ut på anbud er blant forslagene.

Skriv ut artikkelen

Skien kommune regner med å spare inn om lag en million kroner ved å legge bl.a. kommunal matservice ut på anbud. Det har det politiske flertallet i kommunen ikke sagt nei til, men de stiller strenge krav. Samtidig kommer det signaler fra samme politiske hold om at lokale aktører, frivillige eller ideelle nok er å foretrekke: – Det blir ikke aktuelt å hente mat fra Bergen, heter det.

Sammen med forslag til budsjett for 2022 la kommunedirektøren i Skien kommune frem «Handlingsprogram 2022-2025». Der varsles det bl.a. fortsatte kostnadsreduserende tiltak: – Fra 2022 vil private tjenester bli satt ut på anbud, og det er et mål om at en anbudsrunde vil gi lavere kostnader på ressurskrevende tjenester som det er nødvendig å kjøpe eksternt, heter det.

Helse og velferd har over tid inngått nødvendige kontrakter med private aktører for kjøp av tjenester, særlig ressurskrevende tjenester. Disse kontraktene har frem til nå vært basert på brukerens rettigheter og avtalt leveranse på nivå og omfang. Kommunen har et samarbeid med Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet GKI, hvor det skal innhentes anbud på leveranse av disse tjenestene. Tjenestene er planlagt lagt ut på anbud i 2022.

Innsparing på en mill

For å sikre effektiv og best mulig drift foreslås det i handlingsplanen også å legge driftstjenester ut på anbud, konkretisert til den helkommunale enheten Scheen produksjon (Matservice, Vaskeri og Transport). De økonomiske effektene er usikre på grunn av stordriftsfordeler og sambruk av ressurser, men det vurderes allikevel som riktig å iverksette dette tiltaket, selv om det er en omfattende og ressurskrevende anbudsprosess. Det er lagt inn et mål om en driftsreduksjon på 1 mill. kroner, og det er et mål Scheen produksjon også vil delta i anbudskonkurransen.

I handlingsprogrammet er det også pekt på at en overgang til miljøvennlig drivstoff for tungtrafikk er nødvendig for å redusere utslippene ytterligere innenfor veitrafikk. I arbeidet med revisjon av innkjøpsreglementet gir det muligheten til å vurdere krav om innkjøp av transporttjenester skal være fossilfrie, slås det fast i handlingsprogrammet. Revisjon av innkjøpsreglementet starter opp høsten 2021.

Politiske krav

Da formannskapet nylig behandlet budsjett og handlingsprogram sa ikke flertallet nei til å sende matlaging, vask og transport innen helse og omsorg på anbud, skriver Telemarksavisa. Men det settes krav. Skiensmodellen ot useriøse på arbeidsmarkedet skal være ufravikelig, kvaliteten for forbrukerne skal være minst like god som kommunal standard og det skal være et helhetlig lønns- og arbeidsforhold som minst følger kommunalt nivå.

– Det blir ikke aktuelt å hente mat fra Bergen, er et signal fra det politiske miljøet i Skien i en kommentar til konkurranseutsettings-planene. Likeledes at samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner er ok.

Bli den første til å kommentere på "Skiens matservice ut på anbud – ikke aktuelt «å hente mat fra Bergen»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.