Skjerper krav til leverandører – må avgi egenerklæring på at de er fri for russisk involvering

Anbud365: Skjerper krav til leverandører – må avgi egenerklæring på at de er fri for russisk involvering- Sykehusinnkjøp HF stiller i alle kommende avtaler, uavhengig av verdi, krav om at leverandørene etterlever vedtatte internasjonale sanksjoner. Leverandørene pålegges også å opplyse Sykehusinnkjøp HF om forhold eller handlinger som kan medføre strid med sanksjoner vedtatt med hjemmel i sanksjonsloven fremhever adm. dir Bente Hayes overfor Anbud365 (foto: Sykehusinnkjøp).

Skriv ut artikkelen

Hittil er ikke Sykehusinnkjøp HF kjent med forhold som er i strid med sanksjonsregelverket i sine anskaffelser, slår adm.dir. Bente Hayes i helseforetaket fast overfor Anbud365. Men flere tiltak er på gang for å forsikre seg om at Ukraina-forskriftens krav etterleves. I alle nye anskaffelser, som er omfattet av forskriften, vil Sykehusinnkjøp stille krav om at leverandører leverer egenerklæringsskjema om russisk involvering. Tilbud med russisk involvering vil bli avvist. Nå skal også leverandører i eksisterende avtaler kontrolleres. I første omgang er det også her snakk om å sende inn egenerklæringsskjema.

I den såkalte Ukraina-forskriften finnes §8n, som gjelder forbud mot å tildele eller fortsette gjennomføringen av offentlige kontrakter som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet. I klartekst gjelder dette russiske interesser. Relevant reaksjon i et slikt tilfelle er vanligvis å ikke inngå kontrakt eller å si opp gjeldende kontrakt.

Sykehusinnkjøp

Utenriksdepartementet og Statens innkjøpssenter har sjekket ut sine leverandørkjeder og funnet at det ikke er brudd på forskriften, samme har Statens Inköpsentral i Sverige. Så er spørsmålet om en annen av de store norske anskaffelses-gigantene, Sykehusinnkjøp, har sjekket sine leverandører og underleverandører for å se om de etterlever forskriften.

Adm. dir. Hayes gjør det klart overfor Anbud365 at frem til nå har Sykehusinnkjøp HF ikke blitt kjent med forhold som er i strid med sanksjonsregelverket i forbindelse med helseforetakets anskaffelser.

Egenerklæringsskjema

– Sykehusinnkjøp HF vil i alle nye anskaffelser, som er omfattet av sanksjonsforskrift Ukraina § 8n, stille krav om at leverandører leverer egenerklæringsskjema om russisk involvering i offentlige anskaffelser. Tilbud med russisk involvering som nevnt i § 8n vil bli avvist fra konkurransen, slår hun fat, og:

– I tillegg stiller Sykehusinnkjøp HF i alle kommende avtaler, uavhengig av verdi, krav om at leverandørene etterlever vedtatte internasjonale sanksjoner. Leverandørene pålegges også å opplyse Sykehusinnkjøp HF om forhold eller handlinger som kan medføre strid med sanksjoner vedtatt med hjemmel i sanksjonsloven. Brudd på disse pliktene kan føre til at Sykehusinnkjøp HF anvender misligholdsbeføyelser som følge av vesentlig mislighold av avtalen.

Kontroll av leverandører

Hayes opplyser dessuten at Sykehusinnkjøp HF om kort tid kommer til å kontrollere leverandører i eksisterende avtaler. De aktuelle leverandørene vil i første omgang bli bedt om å sende inn egenerklæringsskjema om etterlevelse av § 8n. Dersom det avdekkes forhold som er i strid med denne bestemmelsen, kan det føre til at leverandøren må gjennomføre nødvendige endringer eller at avtaleforholdet må avsluttes.  Sykehusinnkjøp HF vil også vurdere gjennomføring av ytterligere tiltak for å sikre etterlevelse av sanksjonsregelverket konkret i enkelttilfeller.

– Foretaket er oppmerksom på at sanksjonsregelverket stadig endres, understreker hun, og vil fortløpende vurdere behovet for å gjennomføre ytterligere tiltak for å etterleve regelverket. 

1 kommentar på "Skjerper krav til leverandører – må avgi egenerklæring på at de er fri for russisk involvering"

  1. Dette var jo “bare” 2 år på etterskudd. Venter Sykehusinnkjøp litt til så kan krigen være over og da behøves det heller ingen tiltak

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.