Skuffet over at utredning ikke drøftet åpenhet versus hemmelighold av legemiddelpriser

Anbud365: Skuffet over at utredning ikke drøftet åpenhet versus hemmelighold av legemiddelpriserDiakonhjemmet Sykehus er i en høringsuttalelse kritisk til håndteringen av spørsmålet om konfidensialitet om enhetspriser på legemidler fra de regionale helseforetakene og organisasjoner som administrerer anbud på legemidler. På bildet sykehusets adm. dir. Anders Mohn Frafjord (foto: Nicolas Tourrenc).

Skriv ut artikkelen

Vi er skuffet over at denne utredningen ikke kunne fokusere på det sentrale spørsmålet – åpenhet versus konfidensialitet når det gjelder enhetspriser på legemidler, skriver Diakonhjemmet Sykehus. Det er et interessant spørsmål hva som reelt er igjen av hemmeligholdet når så vidt mange skal ha tilgang, påpeker Helsedirektoratet. Dette er enkelte av de høringsinstansene som har ment noe om en fersk rapport om håndtering av hemmeligholdte legemiddelpriser.

Blant de 27 høringsuttalelser som kom inn til rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon, var også en fra Diakonhjemmets sykehus. I mandatet ble arbeidsgruppen bedt om å beskrive hvilke aktører som skal ha tilgang til prisinformasjon og på hvilken måte aktørene skal få denne informasjonen. Men mange av høringsinstansene lot seg likevel friste til å mene noe om prinsippet om hemmelighold av legemiddelpriser.

Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er i prinsippet tilhenger av mest mulig åpenhet i alle forhold som angår pasientbehandling når dette ikke er i konflikt med viktige verdier eller lovgivning, fremgår det av høringsuttalelsen. Representanter for sykehuset har i mange sammenhenger fremhevet betydningen av åpenhet om enhetspriser på legemidler og mener at dette vil fremme konkurranse og lavere priser. Sykehuset er kritisk til håndteringen av spørsmålet om konfidensialitet om enhetspriser på legemidler fra de regionale helseforetakene og organisasjoner som administrerer anbud på legemidler.

Sykehuset fremholder at det er vel kjent at legemiddelindustrien ønsker konfidensialitet om legemiddelpriser, og at dette synet har fått støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene. – Imidlertid, fremholdes det i høringsuttalelsen, har Helsedirektoratet, sentrale fagpersoner og jurister i ulike sammenhenger argumentert for åpenhet på tross av ovennevnte lovhjemmel om forretningshemmeligheter. Vi er derfor skuffet over at denne utredningen ikke kunne fokusere på det sentrale spørsmålet – åpenhet versus konfidensialitet når det gjelder enhetspriser på legemidler.

Helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Fra Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø peker på at arbeidsgruppas mandat er at enhetspriser for legemidler skal være unntatt offentlighet, og arbeidsgruppa følger opp dette ved å anbefale at enhetspriser ikke skal formidles. – Samtidig går det klart fram av rapporten at spørsmålet om hemmelighold av priser håndteres på andre måter Sverige og Danmark. Sverige har full åpenhet, mens Danmark har en mellomløsning. Rapporten gir ikke svar på om det er holdepunkter for at svenske myndigheter har fått dårligere innkjøpspriser på grunn av dette, skriver fakultetet.

Apotekforeningen

Apotekforeningen understreker at de tilhenger av åpenhet og transparens når det gjelder legemiddelpriser, og mener det er klokt å unngå hemmelighold hvis det er mulig. – Vi er ikke enig i den beslutningen de regionale helseforetakene har tatt om at enhetspriser i forbindelse med helseforetakenes kjøp av legemidler, skal være unntatt offentlighet, skriver foreningen i sin høringsuttalelse.

Helsedirektoratet

– Innledningsvis i rapporten vises det til mandatet og de regionale helseforetakenes omstridte konklusjon om at enhetspriser ifm. kjøp av legemidler, som helseforetakene har finansieringsansvar for, skal være unntatt offentligheten. Med dette som utgangspunkt er rapportens diskusjon begrenset til tilgjengeliggjøring av prisinformasjon overfor utvalgte aktører. Når det gjelder tilgjengeliggjøring av prisinformasjon overfor ansatte i tjenesten, er det et interessant spørsmål hva som reelt er igjen av hemmeligholdet når så vidt mange skal ha tilgang, påpeker Helsedirektoratet.

Du finner alle høringsuttalelsene her.

Bli den første til å kommentere på "Skuffet over at utredning ikke drøftet åpenhet versus hemmelighold av legemiddelpriser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.