Slår et slag for mer innovasjonspartnerskap ved kjøp av hjelpemidler

Anbud365: Slår et slag for mer innovasjonspartnerskap ved kjøp av hjelpemidlerProfessor Arild Hervik ved Møreforskning har ledet et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som har vurdert hjelpemiddelpolitikken, blant annet anskaffelsespraksis.

Skriv ut artikkelen

– Det bør vurderes å videreutvikle og øke omfanget av innovasjonspartnerskapet med norske leverandører innenfor rådende regelverk, foreslår et ekspertutvalg som har sett på hjelpemiddelpolitikken. Når det gjelder NAVs anskaffelser av hjelpemidler vil ikke utvalget foreslå endringer knyttet til hvordan de statlig finansierte hjelpemidlene skal anskaffes i fremtiden.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har nylig lagt fram rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling». Her er også anskaffelsesvirksomheten til NAV (den statlige delen, Arbeids- og velferdsetaten) vurdert. I den forbindelse har Oslo Economics gjort en evaluering.

Utvalget konkluderer med at de sentrale målene i anskaffelsene er god dekning av brukerbehov og høy innovasjonstakt, samtidig som statens ressurser utnyttes effektivt, både ved lav pris på innkjøpte produkter og tjenester i tillegg til lave administrasjonskostnader.

Foreslår ikke endringer

– I all hovedsak synes det som om Arbeids- og velferdsetaten lykkes i å avveie ulike mål mot hverandre på en god måte, samtidig som de holder seg trygt innenfor anskaffelsesreglementet, heter det i rapporten.  Utvalget vurderer at det ikke er vesentlig effektiviseringspotensial knyttet til anskaffelser av hjelpemidler, og vil ikke foreslå endringer knyttet til hvordan de statlig finansierte hjelpemidlene skal anskaffes i fremtiden. Utvalget anbefaler fortsatt bruk av parallelle rammeavtaler i så stor grad som mulig for å gi brukerne et stort spekter å velge blant.

Arbeids- og velferdsetaten inngår avtaler om anskaffelse av varer og tjenester for om lag 10 mrd. kroner hvert år, hvorav kjøp på hjelpemiddelområdet utgjør over halvparten. Det er sentrale landsdekkende avtaler på 33 ulike produktgrupper på hjelpemiddelområdet. Avtalene har vanligvis en varighet på to år med mulighet for forlengelse i ett år pluss ett år. På de fleste områdene forlenges avtalene, slik at de i praksis varer i fire år.  En anskaffelse innenfor hjelpemiddelområdet består som regel av mange underliggende konkurranser. 26 av de 33 anbudskonkurransene har vært delt inn i ulike poster.

Erfarne leverandører

Majoriteten av leverandørene som det inngås avtaler med, har lang fartstid, idet 70%. av leverandørene har mer enn ti års erfaring, ifølge evalueringen fra Oslo Economics. Rundt 10%. av leverandørene er etablert i løpet av de to siste årene før avtaleinngåelse. Leverandørnæringen mener selv at konkurransen er hard, men statistikk viser at det er relativt enkelt å få en avtale. I snitt er det 3,5 tilbydere per post, og i snitt tildeles det nesten to leverandøravtaler per post. I 30% av anbudskonkurransene er det ingen tapere. Arbeids- og velferdsetaten er tilfreds med antall leverandører og konkurransen på markedet.

Oslo Economics viser til at på hjelpemiddelområdet er administrasjonsutgiftene knyttet til innkjøp totalt sett lavere enn snittet i Norge.  Etaten benytter om lag 30-40 årsverk på sitt arbeid med anskaffelser. Dette har en anslått kostnad på 26-36 mill. kroner. Tilbyderne har samlet en estimert kostnad på 38 mill. kroner årlig, ved 150 timer som gjennomsnittlig timeforbruk per konkurranse. Fordelt på en anskaffelsesverdi for hjelpemidler på 5 mrd. kroner årlig, gir dette transaksjonskostnader på under 1,5% av kontraktsverdien.

Bli den første til å kommentere på "Slår et slag for mer innovasjonspartnerskap ved kjøp av hjelpemidler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.