Slår seg ikke til ro med hemmelighold av legemiddelpriser

Anbud365: Slår seg ikke til ro med hemmelighold av legemiddelpriserLegemiddelverket mener i en høringsuttalelse at det er rom for å tolke regelverket slik at taushetsplikten begrenses og mer prisinformasjon kan være offentlig, så lenge det gjøres på en forutsigbar måte. Audun Hågå (bildet) er direktør i Statens legemiddelverk.

Skriv ut artikkelen

De skulle bare mene noe om hvilke rutiner som burde følges ved håndtering av hemmeligholdte legemidler, men mange sentrale høringsinstanser i norsk helsevesen nøyde seg ikke med det. Akershus universitetssykehus oppfordrer f.eks. til å revurdere prinsippet om hemmelighold av prisene. Kan man etablere en praksis hvor priser kun er unntatt offentlighet i avtaleperioden, spør Statens legemiddelverk. Kreftforeningen ber norske myndigheter jobbe for åpenhet på lang sikt.

27 høringsuttalelser kom inn til rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon. I mandatet ble arbeidsgruppen bedt om å beskrive hvilke aktører som skal ha tilgang til prisinformasjon og på hvilken måte aktørene skal få denne informasjonen. Det var ikke i mandatet å vurdere hemmelighold eller ei av enhetspriser på legemidler.

Den politiske bakgrunnen for rutinen følger av Prop 83 L (2015-2016) fra regjeringen og Innst. 311 L (2015-2016) i Stortinget. Her slås det fast at enhetspriser for legemidler skal unntas offentlighet.

Legemiddelindustrien

LMI (Legemiddelindustrien) er enig med regjeringen og Stortingets flertall i at konfidensielle avtalepriser kan være nødvendig for at norske pasienter skal få tilgang til nye legemidler. Konfidensielle avtalepriser er i dag vanlig for andre varer og tjenester som Sykehusinnkjøp håndterer. Den foreslåtte rutinen skal sørge for at prinsippet om konfidensielle avtalepriser også blir ivaretatt for legemiddelområdet, skriver LMI i sin høringsuttalelse.

Akershus universitetssykehus

I sin høringsuttalelse markerer Akershus universitetssykehus uenighet med LMI. Det er, heter det, uheldig og lite formålstjenlig at prinsippene i rapporten er basert på forutsetning om videre hemmelighold av priser. Vi mener åpenhet skal være den generelle regelen. Unntaksvis kan hemmelighold godtas basert på vurderinger i det enkelte tilfelle, for eksempel i en tidsperiode hvor det forhandles om pris for nye kostbare legemidler.  Akershus universitetssykehus oppfordrer til å revurdere prinsippet om hemmelighold av prisene.

Kreftforeningen

I Kreftforeningens høringssvar heter det bl.a. at beslutningen om at enhetspriser for legemidler skal være unntatt offentlighet har vært – og fremdeles er – svært omdiskutert. Kreftforeningen benytter anledningen til å påpeke at størst mulig åpenhet om beslutningsprosesser som gjelder prioritering av ressurser i helsetjenesten er avgjørende for å skape tillit til de beslutninger som blir gjort. – Norske myndigheter må jobbe for åpenhet på lang sikt og at dette må involvere nordisk, europeisk og/eller internasjonalt samarbeid. Her bør også leverandørene involveres for å se på hvordan anbudsmodellen kan utvikles for å ivareta ulike behov gjennom livssyklusen for et legemiddel.

Statens legemiddelverk

– Taushetsplikt om legemiddelpriser gjør det vanskelig for eksterne å kontrollere om offentlige midler brukes på en god måte. Og arbeidsgruppen stiller spørsmål ved om det bør være slik at alle enhetspriser bør unntas fra offentlighet, og om det kan være en begrensning i hvor lenge dette skal gjelde. Kan man f.eks. etablere en praksis hvor priser kun er unntatt offentlighet i avtaleperioden, spør Statens legemiddelverk i sin høringsuttalelse. De mener at slik «utsatt offentlighet» kan sikre tilstrekkelig åpenhet slik at blant annet forskere og medier kan etterprøve myndighetenes bruk av felleskapets midler. Legemiddelverket mener det er rom for å tolke regelverket slik at taushetsplikten begrenses og mer prisinformasjon kan være offentlig, så lenge det gjøres på en forutsigbar måte.

Du finner alle høringsuttalelsene her.

Bli den første til å kommentere på "Slår seg ikke til ro med hemmelighold av legemiddelpriser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.