Slik kan leverandør-kompetanse tas i bruk; gikk til innovativt angrep på engangsplast

Anbud365: Slik kan leverandør-kompetanse tas i bruk; gikk til innovativt angrep på engangsplast– Uten å kjenne til hva som er mulig for et marked, er risikoen stor for at oppdragsgiver ikke lykkes i sine forsett, understreker adm.dir. i OneMed, Jan Knoph, overfor Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Ikke bare vant de Anskaffelsesprisen i år, men deres prisbelønte avtale med Oslo kommune har gjort at OneMed har kunnet utnytte sin kompetanse til en rekke innovasjoner. Og det er først og fremst, slik kommunen ønsket, bruken av engangsplast man går til et innovativt angrep på. Det forteller adm.dir. i OneMed, Jan Knoph, i en samtale med Anbud365. Tonnevis av plast er i ferd med å bli spart, karbonavtrykket reduseres tonn for tonn. Her er det noe å hente for alle oppdragsgivere, fremhever Knoph, leverandørmarkedets kompetanse er nøkkelen.

Oslo-anskaffelsen det er snakk om, var i utgangspunktet ny konsernovergripende rammeavtale for medisinsk forbruksmateriell og medisinsk utstyr/tester inkludert opprettelse og drift av beredskapslager. En runde markedsdialog ble gjennomført før pandemien virkelig grep om seg, men på grunn av covid-19 utsatte kommunen den planlagte anskaffelsen. Underveis skaffet kommunen og markedet seg mange nye erfaringer, og Markedet ble blant annet utfordret på innovative løsninger for et fremtidig beredskapslager for smittevernutstyr til kommunen.

Knoph berømmer kommunen for sin interesse for å ha dialog med markedet, bli kjent med hva det kan levere og tilpasse sin konkurranse etter det. Selvsagt innenfor de rammer og politiske føringer kommunen er bundet av.

– Det er fortsatt langt fra alle kommuner som legger opp til en så tett og grundig markedsdialog, fremholder han. Noen er kommet langt på vei, men verdien av å benytte leverandørenes kompetanse når noe skal anskaffes, er ikke alminnelig anerkjent i kommune-Norge ennå.

Gjorde sine erfaringer

Pandemitiden gav verdifulle erfaringer. Det gjaldt å håndtere stormen av leveranse-behov på best mulig måte, få orden på sine strukturer og systemer for å vite hvem og hva man til enhver tid skulle prioritere i arbeidet med de respektive oppdragsgiverne. Og kommunene på sin side, med Oslo i spiss, gjorde sine erfaringer.

– De endelige konkurransedokumentene hadde tatt opp i seg innspill fra leverandørmarkedet gjennom markedsdialogen, deretter en ble det publisert en veiledende kunngjøring der markedet fikk reagere på ulike forhold, eks. på de kravene kommunen ville stille, spesielt knyttet til beredskapslager og alternativer til fossil plast. Ønsket om innovative løsninger knyttet til plast og miljø sto sentralt forteller Knoph, og konstaterer at i det endelige konkurransegrunnlaget var markedsinnspillene tatt hensyn til. Dermed var det lagt et grunnlag som gjorde det mulig å komme med innovative miljøvennlige løsninger og en innovativ etablering av et beredskapslager.

Knoph understreker at Oslo kommune her hadde skaffet seg, gjennom dialogen med markedet, en mulighet til virkelig å få gjennomført deres intensjon. – Uten å kjenne til hva som er mulig for et marked, er risikoen stor for at oppdragsgiver ikke lykkes i sine forsett, fremhever han.

Oslomodellen for beredskap

OneMed vant anbudskonkurransen. Oslo kommune eier varene på beredskapslageret, OneMed drifter. På lageret skal det til enhver tid være varer som skal dekke kommunens behov for smittevernutstyr i et par måneder med kriseforbruk ved en pandemi e.l. Leverandøren har også ansvaret for at varene ikke går ut på dato.

– Dette har gitt oss en beredskapslager-modell – Oslomodellen – som vi vet fungerer og dermed kan tilbys andre kommuner som måtte ønske et slikt, fremholder Knoph, som konstaterer at de på den måten har fått et nytt forretningsområde. Samtidig er vår kompetanse ytterligere løftet, noe som er et viktig bidrag for oss og som god og løpende dialog med oppdragsgiver kaster av seg.

I kontrakten inngår at OneMed skal kunne introdusere nye og mer innovative produkter og løsninger. Reduksjon av miljøbelastningen som følge av bruk av engangsplast og plast fra fossile kilder er et satsningsområde i avtalen.

Plast, plast, plast …

– Vi leverer produkter på paller, innpakket i plast, opplyser Knoph. For hver pall går det med 60 meter plast, i alt 260 000 meter plast pr. år bare til Oslo kommune.

Tilfeldigvis kom OneMed etter avtaleinngåelsen i kontakt med en gründerbedrift, Packoorang, som leverer gjenvinnbare forpakninger og Palloorang palletrekk. Et samarbeid med Packoorang som innebærer at OneMed kan spare 1,5 tonn plastforbruk i året fenget kommunens interesse. Og fem sykehjem i hovedstaden kom med i et pilotprosjekt med den nye innovative løsningen, der palletrekket gjenbrukes. Det er slutt med å kaste plasten. Nå skal, forteller Knoph, løsningen rulles ut til alle enheter i kommunen der de leverer paller.

Og ikke nok med det. I Oslo kommune benyttes tradisjonelle sko-overtrekk av plast, faktisk tre millioner av dem i året. Nok en gründer ble koplet inn, en som utvikler skotrekk i miljøvennlig materiale, basert på melkesyre og maismasse. En samlet overgang til denne typen sko-overtrekk, poengterer Knoph, kan redusere det samlede plastforbruket i Oslo med 18 tonn. En prøveperiode vil starte om kort tid

Medisinglass og analyser

– Vi har nå kastet våre øyne på bruken av de små medisinglassene i plast som helseinstitusjoner bruker til servering av medisiner og deretter kastes, fortsetter han. De kan produsere i f.eks. stål eller annet metall, og dermed vaskes og gjenbrukes.

I samarbeidet med Oslo kommune står også kommunens ønske om livsløpsanalyser sentralt. OneMed har dette for mange av sine produkter med sikte på å presentere slike analyser for kommunen. Dette omfatter også det å ha kontroll på hele leveransekjeden. Har man ikke det, er det straks mer komplisert å utvikle en holdbar analyse. Slår adm.dir. i OneMed, Jan Knoph, fast.

1 kommentar på "Slik kan leverandør-kompetanse tas i bruk; gikk til innovativt angrep på engangsplast"

  1. Det ville vært mer interessant om selve analysen av miljøgevinsten ved alternative løsninger var blitt beskrevet. De alternative løsningene har også trolig også problematiske miljøaspekter tilknyttet, også ift CO2.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.