Statsråd ber om prioritering av ideelle fremfor kommersielle leverandører

Anbud365: Statsråd ber om prioritering av ideelle fremfor kommersielle leverandørerKari Henriksen (A) spurte og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad svarte – om prioritering av ideelle i forbindelse med tildeling av kontrakt innen det statlige barnevernet.

Skriv ut artikkelen

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) vil få statsrådsoppfordring om, innenfor visse rammer, å prioritere ideelle fremfor kommersielle i tilfeller der det er nødvendig å anskaffe institusjonsplasser utover kapasiteten i offentlig regi. Dette fremgår av et skriftlig svar til Stortinget fra barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Bakgrunnen er et såkalt anmodningsvedtak fra Stortingets side om å øke andelen ideelle institusjonsplasser.

Kari Henriksen (A) var stortingsrepresentanten bak spørsmålet. Hun lurte bl.a. på hvor langt statsråden er kommet i sitt arbeid med å bidra til å øke kapasiteten i det ideelle barnevern?

Barne- og familieminister Ropstad minet om at regjeringen nylig videreførte samarbeidsavtalen med ideelle leverandører om helse- og sosialtjenester. Avtalen anerkjenner, synliggjør og styrker de ideelle aktørenes rolle. Ideelle aktører gjør et veldig viktig arbeid med å gi de barna som trenger det, god omsorg, understreket han, og fortsatte:

Ulike målgrupper

– Det har historisk sett vært ulikheter i hvilke målgrupper de ulike leverandørene har gitt tilbud til. Ideelle leverandører leverer i hovedsak plasser til ungdom med store utfordringer knyttet til rus, samt omsorgsplasser, mens kommersielle leverandører i større grad leverer behandlingsplasser til ungdom med store utfordringer knyttet til atferd. De ulike leverandørene har gjennom dette i noen grad ulik erfaring og kompetanse om ulike typer problematikk, og har bygd opp sine tilbud rundt dette. Både kommersielle og ideelle leverandører leverer viktige tilbud i barnevernet – for ulike målgrupper.

Bufdir opplever generelt blant leverandørene i markedet en vilje til å bidra med tilbud til Bufetats (Barne-, ungdoms- og familieetatens) målgrupper, men leverandørene blir brukt ulikt og har ulik erfaring og kompetanse mht. ulike typer utfordringer, poengterte statsråden. Noen ganger er det også slik at det i anbudskonkurranser om plasser for en gitt målgruppe, blir stilt krav om at leverandørene må ha erfaring av et visst omfang gjennom plasseringer for denne målgruppen.

Grundig vurdering

Barne- og familiedepartementet har bedt Bufdir ta hensyn til vedtaket i Stortinget om å nå 40% ideelle innen 2025 ved utvikling av og endringer i kapasitet og innhold i institusjonstilbudet. Statsråden understreket behovet for en grundig vurdering av hvordan gjennomføringen av vedtaket bør foregå.

– I tillegg til at en vridning fra kommersielle til ideelle leverandører isolert sett vil ha faglige og økonomiske konsekvenser, pågår det andre prosesser som må hensyntas, fremholdt barne- og familieminister Ropstad. Vi skal både iverksette en barnevernsreform fra 2022, utrede innholdet i institusjonstilbudet og utrede hvilke rammevilkår for de private aktørene som i størst grad bidrar til et kostnadseffektivt barnevern med høy kvalitet. Disse prosessene bør ses i sammenheng. Stortinget vil bli orientert om dette på egnet måte. For 2020 vil jeg for øvrig be Bufdir bistå departementet med oppfølging av vedtaket, i tillegg til å se hen til vedtaket ved utvikling av og endringer i kapasitet og innhold i tilbudet. Jeg vil videre be Bufdir, innenfor rammene av budsjettforslaget og de overordnede kravene til tilbudet, prioritere ideelle fremfor kommersielle i tilfeller der det er nødvendig å anskaffe institusjonsplasser utover kapasiteten i offentlig regi.

Bli den første til å kommentere på "Statsråd ber om prioritering av ideelle fremfor kommersielle leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.