Store forbedringer hos hanskefabrikker i Malaysia – norsk påvirkning nytter

Anbud365: Store forbedringer hos hanskefabrikker i Malaysia – norsk påvirkning nytterSykehusinnkjøp HF var i Malaysia allerede i 2012 for å søke forbedringer. De fleste hanskefabrikker i verden ligger nettopp her. De har vært på fabrikkbesøk på fem reiser i landet, senest i januar 2023. På denne reisen ble Oslo kommune med, på den måten kan offentlige oppdragsgivere stå sammen om forbedringer. På bildet fagansvarlig for etisk handel i Oslo kommune, Stine Foss (t.v.) spesialrådgiver etisk handel, Pia Uhre Trulsen, i Sykehusinnkjøp.

Skriv ut artikkelen

Det nytter å jobbe med krav til etisk handel. Nå har bransjen – hanskefabrikker i Malaysia – betalt erstatning til arbeidere i produksjonen av undersøkelseshansker og jobber med flere forbedringer. Det forteller spesialrådgiver etisk handel, Pia Uhre Trulsen i Sykehusinnkjøp til Anbud365.

– Den største utfordringen tidligere har vært tvangsarbeid, det vil si at migrantarbeidere får gjeld som følge av rekrutteringsavgifter og har blitt låst til kontrakter på flere år. Det er gledelig å se at alle fabrikkene vi har besøkt, nå har rutiner for at migrantarbeidere ikke skal betale rekrutteringsavgifter, og at det har blitt tilbakebetalt store summer som oppreisning til arbeidere som har betalt denne avgiften. Det er også godt å se at boforholdene for migrantarbeidere blir stadig bedre, sier Pia Uhre Trulsen.

Fortsatt forbedringsarbeid

En produksjonslinje som produserer hansker.

Hun understreker at det fortsatt er forbedringspotensial som kan og bør jobbes med:

– Til tross for det har vært store forbedringer over tid, er det fortsatt flere HMS-avvik som kan forbedres. Det gjelder bruk av verneutstyr, lys og temperatur i produksjonen, arbeidsstillinger og rotasjonsordninger for å nevne noen. Men viktigst av alt er å få fabrikkene til selv å forstå verdien av gode arbeidsforhold der arbeidere i produksjonen er like viktige for bedriften som en hvilken som helst annen rolle i selskapet. Avstanden mellom arbeidere og ledelse bør være kort og stemmene til arbeiderne må bli hørt. Noen fabrikker praktiserer dette bedre enn andre. Her kan vi være med å påvirke.

Sykehusinnkjøp HF gjør anskaffelse av ca. 105 millioner undersøkelseshansker hvert år og har ansvar for anskaffelser og oppfølging av inngåtte avtaler i hele spesialisthelsetjenesten. Oslo kommune har ansvar for primærhelsetjenesten i hovedstaden og kjøper inn undersøkelseshansker til blant annet sykehjem, tannlege og legevakt. Til sammen ca. 55 millioner undersøkelseshansker årlig.

Viktig å følge opp

– Utfordringene er mange innen hanskeindustrien i Malaysia, og det er viktig at vi offentlige oppdragsgivere følger opp og sikrer at produsentene jobber med kontinuerlig forbedringer. Vår velferd skal ikke gå på bekostning av andres velferd, forteller Trulsen.

– Sykehusinnkjøp HFs tidligere oppfølging i Malaysia har blant annet bidratt til at arbeidere har fått tilgang til passene sine, regulert arbeidstid, minstelønn og forbedret sanitærforhold, sier hun.

USA har siden 2019 utstedt importforbud fra fem globale hanskeprodusenter i Malaysia grunnet tvangsarbeid knyttet til migrantarbeidere. En av disse fabrikkene var på besøkslisten. Flere produsenter har fått opphevet forbudet grunnet godt forbedringsarbeid i fabrikkene og tilbakebetalinger til arbeiderne som har blitt gjeldslaver.

Tar tid og krever samarbeid med leverandører

Sovesal med egen balkong og sanitære forhold.

– Når det oppdages brudd på arbeidstaker- eller menneskerettigheter, vil det opprettes en tiltaksplan, hvor tiltak, ansvar og frister er helt tydelig. Noen brudd kan løses med en gang, mens andre kan ta flere måneder. Systematisk tvangsarbeid i en hel bransje er noe som tar lang tid å utbedre, forklarer Trulsen.

I Malaysia handler utbedringer om forbedringer av migranters rettigheter og rekruttering av arbeidere, men også hvordan Malaysia følger opp egne lover og regler, og ikke minst få bukt med korrupsjon.

– Arbeidet med forbedringer i leverandørkjeden tar tid og krever samarbeid med leverandører, og ikke minst med andre oppdragsgivere og andre eksperter for å få til endring. Derfor var vi glad for at Oslo kommune ville være med så vi kan stå sammen, det vil være effektiviserende både for oss og for leverandøren, mener Trulsen.

Samarbeidsavtale

– Får vår del har det i første omgang handlet om å lære og få til et samarbeid med noen som er drevne, istedenfor å finne opp kruttet selv, sier fagansvarlig for etisk handel i Oslo kommune, Stine Foss. -Det vil være effektiviserende for offentlige oppdragsgivere og for leverandørene om vi klarer å samarbeide på en god måte.

Innkjøpsgigantene Sykehusinnkjøp HF, Oslo kommune og DFØ ved Statens innkjøpssenter inngikk en samarbeidsavtale for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i anskaffelser i fjor.

Selv om det er svært gledelig at arbeiderne har fått erstatning, og det er gjort mange forbedringer hva gjelder HMS og sovesaler, så er det fortsatt forbedringspotensial.

Miljømessige utfordringer

– I tillegg til potensiale for bedrede sosiale og arbeidsmessige forhold er det miljømessige utfordringer blant annet knyttet til olje som råvare, energibruk, logistikk og sourcing av råvarer, samt avfallshåndtering, forklarer Trulsen

Leder for arbeidet med etisk handel i Sykehusinnkjøp HF, Pia Trulsen, ledet reisen som ble gjennomført i 2023. Hun hadde med seg kategoriområdekoordinator for medisinske forbruksvarer og kirurgiske produkter, samt avtaleforvalter og prosjektleder for anskaffelsen av undersøkelseshansker. At Trulsen hadde med seg flere kollegaer viser at dette arbeidet er prioritert i Sykehusinnkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Store forbedringer hos hanskefabrikker i Malaysia – norsk påvirkning nytter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.