Store, kommersielle skal ikke få barnevern-avtaler, men det vil ta tid

Anbud365: Store, kommersielle skal ikke få barnevern-avtaler, men det vil ta tidStortingsrepresentant Silje Hjemdal (t.h.) spurte og barne- og familieminister Kjersti Toppe svarte om kommersielle i barnevernet.

Skriv ut artikkelen

Store kommersielle aktører med konsernlignende strukturer og gjerne utenlandsk eierskap skal ut av barnevernet, men det vil ta tid. De skal ikke lenger få avtaler. Når dette målet for regjeringen er nådd, kunne ikke barne- og familieminister Kjersti Toppe si noe bestemt om i et skriftlig svar til Stortinget. Det avhenger bl.a. av økonomi og utfallet av årets kontraktsforhandlinger.

– I styringsdialogen med Bufdir (Barne-, ungdoms- – og familiedirektoratet) har departementet gitt en muntlig føring om at direktoratet skal skille mellom store kommersielle leverandører og andre leverandører i anskaffelsen av institusjonsplasser innen barnevernet, skrev stortingsrepresentant Silje Hjemdal i sitt skriftlige spørsmål til barne- og familieministeren. Hun ville bl.a. vite hva forventningene til Bufdir er, når det gjelder fremdrift på dette området.

Statsråd Toppe kunne opplyste i sitt svar at det er bevilget 150 mill til omstilling og styrking av de statlige institusjonene. Midlene skal bl.a. legge til rette for økt bruk av ideelle leverandører og redusert behov for de kommersielle aktørene. Det er et mål for regjeringen å redusere kommersialiseringen i sektoren, særlig den som er knyttet til store kommersielle aktører med konsernliknende strukturer, ofte med utenlandsk eierskap, fremhevet hun. Føringene til Bufdir kom fordi direktoratet var i ferd med å starte dialogen med de kommersielle aktørene om nye avtaler.

Hun presiserte at regjeringen er tydelig på at endringene ikke skal gå ut over tilbudet til barna.

Gradvis mot målet

Omstilling av de statlige institusjonene og endringer i leverandørsammensetningen vil ha økonomiske konsekvenser, slo barne- og familieministeren fast. Regjeringen vil arbeide gradvis mot målet om å fase ut de store kommersielle aktørene, og framdrift og omfang vil være avhengig av de årlige budsjettprosessene. Utfallet av kontraktsforhandlingene med de ideelle og kommersielle leverandørene i inneværende år, vil også ha betydning for hvor raskt endringene kan skje. Utviklingen i behovet for institusjonsplasser framover er i tillegg noe usikker. – Regjeringens målsetting og signalene jeg har gitt Bufdir, er likevel tydelige på i hvilken retning vi ønsker å ta barnevernet, heter det i svaret.

Barne- og familieministeren minnet om anskaffelsesregelverkets unntak for offentlige kjøp av tjenester som blir vurdert å utgjøre utøving av offentlig myndighet. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har vurdert at kjøp av institusjonsplasser i barnevernet faller inn under unntaket til EØS-avtalen for offentlig myndighetsutøving. Dette fører til at kjøp av institusjonsplasser fell utenfor det norske innkjøpsregelverket.

Bli den første til å kommentere på "Store, kommersielle skal ikke få barnevern-avtaler, men det vil ta tid"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.