Strenge krav til barneverntjenester, men ikke utbytteforbud

Anbud365: Strenge krav til barneverntjenester, men ikke utbytteforbudDet er høy terskel for å komme inn som leverandør av barneverntjenester, understreket barne– og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i et svar til Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Det er ikke utbytteforbud for leverandører av barneverntjenester, opplyste barne– og likestillingsminister Solveig Horne i et svar til Stortinget. Hun fortsatte: For at private aktører skal kunne drive etter vanlige forretningsprinsipper må de kunne beregne seg avkastning på investert kapital, og det er ikke egne regler for dette i barnevernet. Leverandører av barnevernstjenester må gjennom omfattende godkjenningsordninger.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) stilte et skriftlig spørsmål til barne- og likestillingsministeren. Hun ville bl.a. vite om det er dokumentet kvalitetsforskjeller i tilbudet som offentlige, private og ideelle barnevernsinstitusjoner gir. Klinge lurte også på om statsråden har vurdert å begrense den muligheten som private aktører har, for å ta ut utbytte.

Barne– og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) poengterte i sitt svar at de private institusjonene er avgjørende for å kunne tilby differensierte og gode tjenester tilpasset hvert enkelt barn. Det foreligger ikke indikasjoner på at det er forskjeller i kvalitet mellom offentlige og private tilbydere – eller mellom kommersielle og ideelle tilbydere, understreket hun. En brukerundersøkelse i regi av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) viser at det er lite variasjon knyttet til eierform når det gjelder opplevelsen som barn og unge har av trivsel, trygghet og tillit.

Samme krav

Tjenesten som blir ytt av de private aktørene skal tilfredsstille de samme krav til innhold, kvalitet og kompetanse som tjenestene Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) selv utfører, understreket statsråden, som opplyste at vel halvparten av oppholdsdagene på institusjon blir levert av private aktører.

Det offentlige skal ikke betale mer for tjenester av god kvalitet enn det som er nødvendig, fortsatte hun, men det er ikke slik at det er utbytteforbud for leverandører av barneverntjenester. For at private aktører skal kunne drive etter vanlige forretningsprinsipp må de kunne beregne seg avkastning på investert kapital, og det er ikke egne regler for dette i barnevernet.

Fastlagt kvalitetsnivå

Det avgjørende er, ifølge barne– og likestillingsministeren, at barna får det tilbudet de skal ha. Samtidig skal statlige tjenester leveres effektivt. De private driver etter inngåtte kontrakter der kvalitetsnivået og prisen er fastlagt. Det har de gjort under den forrige regjeringen, og det blir også gjort nå.

Leverandører må gjennom omfattende godkjenningsordninger der skatt- og avgiftsinnbetaling, lønns- og arbeidsvilkår og kompetanse hos ansatte må dokumenteres, fremgår det av statsrådens svar. Som vilkår for å ha kontrakt med Bufetat må institusjonene være godkjent etter gjeldende forskrift. Lønns- og arbeidsvilkår har også hjemmel i gjeldende landsomfattende tariffavtale.

Dokumentasjon av rutiner

Det er også stilt krav til dokumentasjon av rutiner og hvordan rutinene blir fulgt – med redegjørelse for målsetting og måloppnåelse. Det er dermed høy terskel for å komme inn på dette markedet. Tilbyderne står overfor betydelige investeringsbehov og vesentlig risiko på grunn av varierende etterspørsel, påpekte statsråd Horne.

Leverandørene må levere klientbudsjett med kostnadsoversikt når avtaler blir inngått eller ved enkeltkjøp. I forbindelse med kontroll av lønns- og arbeidsvilkår blir lønnsnivå kontrollert mot oppgitte tal i klientbudsjettene. Dette gir Bufetat mulighet til å følge med på de reelle kostnadene leverandørene har på hvert enkelt oppdrag, fremgår det av svare til Stortinget.

Bli den første til å kommentere på "Strenge krav til barneverntjenester, men ikke utbytteforbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.