Sykehusinnkjøp rapporterer om fire legemiddel-anskaffelser med høyrisiko

Anbud365: Sykehusinnkjøp rapporterer om fire legemiddel-anskaffelser med høyrisikoGevinstpotensialet i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av 2021 er på 7,9 %, med en estimert verdi på 900 millioner kroner, melder adm. dir Bente Hayes i Sykehusinnkjøp til sitt styre (foto: Aslak Ballari/Sykehusinnkjøp).

Skriv ut artikkelen

Fire legemiddel-anskaffelser med høyrisiko er avdekket så langt. Hovedproblemene med disse er at det er store og kompleks anskaffelser og involvering av flere aktører for å få tilgang på nødvendig kompetanse. I tillegg kommer vanskeligheter med å oppnå gevinster ettersom det liten konkurranse. Det fremgår av en rapport til styret i Sykehusinnkjøp. Der meldes det også om generelt store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig og allerede lange leveringstider.

I styremøtet forleden ble virksomhetsrapporten pr. 1. mars fremlagt. Av den kan vi lese at Sykehusinnkjøp HF er i ferd med å fastsette en felles praksis for når anskaffelser skal risikovurderes. Når verdien av anskaffelsesporteføljen fordelt på kategori og risikonivå blir vurdert kommer legemidler, behandlingshjelpemidler, IKT, byggprosjekt og prehospitalt ut som kategoriene med høyest risiko. Dette er kategorier hvor det gjennomføres anskaffelser med høy verdi.

– Det er jevnlig dialog med de største leverandørene om lager, produksjonsland, leveringssikkerhet og tilgang til råvarer for å kunne ha tilstrekkelig tid til å iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen endrer seg. Det er forventet store utfordringer på verdensmarkedet grunnet krig og allerede lange leveringstider, fremgår det av rapporten.

Fire høyrisiko-anskaffelser

Divisjonen i Sykehusinnkjøp med ansvar for legemiddel-anskaffelser har tatt i bruk verktøy for risikovurdering, og:

– Det er avdekket fire anskaffelser med høyrisiko så langt. Hovedproblemene med disse er: Stor og kompleks anskaffelse, involvering av flere aktører for å få tilgang på nødvendig kompetanse og vanskeligheter med å oppnå gevinster ettersom det liten konkurranse.

Gevinstpotensialet i anskaffelsene som ble avsluttet i løpet av 2021 er på 7,9 %, med en estimert verdi på 900 millioner kroner. Målet for gevinstpotensialet for 2022 ble vedtatt av styret i mars og er på 6% samlet for hele foretaket. Når kategori legemidler holdes utenom er gevinstandelen stabil på 4,0 % de siste 12 månedene.

Gevinstpotensial legemidler

Når det gjelder legemidler spesielt, fremgår det av rapporten at det anslåtte gevinstpotensialet de siste 12 måneder er 10,4 %. Det er fremdeles anskaffelser på leveranseplan 2022 som ikke er startet og hvor det ennå ikke foreligger gevinstestimering. Samlet overslag for leveranseplanen for 2022 er 10,4 % for anskaffelser med virkningsdato i 2022.

– Ettersom gevinsten til en anskaffelse blir fordelt ut over hele kontraktsperioden, vil anskaffelser fra 2020 og 2021 med høy gevinst og relativt kort kontraktsperioder, gi en nedgang i gevinstandelen etter hvert som kontraktsperiodene utløper. Sykehusinnkjøp HF regner derfor med en jevn nedgang i andel gevinstpotensial de neste månedene.

I 2021 ble 918 anskaffelse avsluttet. Så langt i 2022 er 233 anskaffelser levert. Porteføljen består nå av 1711 anskaffelser totalt. Det er bygg og eiendomsdrift, laboratorieprodukter og utstyr og medisinskteknisk utstyr som er de kategoriene med flest leverte. Når det gjelder verdi på anskaffelsene, er det legemidler som er den kategorien med klart høyest samlet verdi, heter det i virksomhetsrapporten pr. 1.mars i år fra Sykehusinnkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp rapporterer om fire legemiddel-anskaffelser med høyrisiko"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.