Sykehusinnkjøp ruster seg til å bli en slagkraftig innkjøpsorganisasjon

Anbud365: Sykehusinnkjøp ruster seg til å bli en slagkraftig innkjøpsorganisasjonAdm. dir Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp har fått et veikart med fem strategiske satsingsområder å styre etter.

Skriv ut artikkelen

Et veikart med fem satsingsområder skal bidra til at Sykehusinnkjøp blir den effektive innkjøpsorganisasjonen som helseforetak og sykehus forventer. Blant de strategiske satsingsområdene finnes en serie tiltak, blant disse en rekke innkjøpsrelaterte. Bakgrunnen for etablering av veikartet er at Sykehusinnkjøp har hentet sine medarbeidere fra de ulike helseforetakene. Derfor trenger selskapet å få sin egen, felles kultur og identitet. Veikartet angir marsjretningen.

Sykehusinnkjøp er etablert ved virksomhetsoverdragelse av innkjøpsressurser fra helseregionene. Selskapet er fremdeles under oppbygging i og med at siste del av virksomhetsoverdragelsene er planlagt gjennomført i mai 2017. Starten gikk i november 2016.

Det betyr at det går mye administrativ kapasitet med til å motta medarbeidere samtidig med å sikre leveranser etter innkjøpsplanen til hver helseregion. Ettersom arbeidet på innkjøpsområdet har vært til dels veldig ulikt fra helseregion til helseregion, er det store variasjoner mellom Sykehusinnkjøps seg divisjoner på en rekke felt. Det gjelder grad av strategisk prioritering og forankring, samordning/like arbeidsprosesser, ansvarsområder, kapasitet og IKT-støtte.

Veikart med strategisatsing 

Dette er noe av bakgrunnen for at styret nylig behandlet et forslag fra administrasjonen om et veikart med fem strategiske satsingsområder. Formålet er å sikre god videreutvikling og samordning av Sykehusinnkjøp i tråd med oppdragsdokumentet for 2017, heter det i styrepapirene.

De fem satsingsområdene er strategi, samhandling, prosesser, organisering og omstilling. Områdene er prioritert med utgangspunkt i at det er avgjørende for en målrettet utvikling av et selskap at det utarbeides en tydelig strategi.  Samtidig er en tilnærmet sømløs samhandling med foretakene et vesentlig suksesskriterium for levering av tjenester fra Sykehusinnkjøp. En effektiv samhandling internt i selskapet og mot leverandørene er også helt avgjørende for at Sykehusinnkjøp skal klare å levere som forventet, heter det.

Tiltak i veikartet

Blant tiltakene som trekkes frem under hvert av satsingsområdene merker vi oss at leveranseforventningen fra hver helseregion skal avklares, og at alle divisjonene i Sykehusinnkjøp skal lage en innkjøpsplan for 2017.Likeledes skal det etableres gode strategiske, taktiske og operative samarbeidsarenaer i hver region. Samhandlingsformen skal være mest mulig lik mot alle regioner/foretak.

Det skal også lages en fireårig kategoribasert innkjøpsplan. Det er en komplett og langsiktig innkjøpsplan for Sykehusinnkjøp, heter det, som skal inneholde både kategori- og geografidimensjonen. Internkontrollsystem skal på plass. Relevante felles maler skal utarbeides, et arbeid der etablering av utadrettede maler mot leverandørmarkedet skal prioriteres.

Etikk og avtaledekning

Etiske retningslinjer står på planen for satsingsområdene, likeledes et felles system for kompetansekartlegging. Felles KPI’er skal etableres, og de skal gi godt grunnlag for prioriteringer og understøtte forbedret effektivitet. Dessuten fremgår det av satsingsområdene at det skal lages handlingsplaner med mål for avtaledekning for hver enkelt region.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp ruster seg til å bli en slagkraftig innkjøpsorganisasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.