Sykehusinnkjøp skal måle – og øke andelen – innovative helse-anskaffelser

Anbud365: Sykehusinnkjøp skal måle - og øke andelen - innovative helse-anskaffelserBåde stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (FrP) og helse- og omsorgsminister Bent Høie er tilhenger av markedsdialog ved anskaffelser av legemidler og annet medisinsk utstyr.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp har i dag ikke konkrete målinger av gjennomførte innovative anskaffelser, men det skal de skaffe seg. Andel innovative anskaffelser som er gjennomført, skal måles og rapporteres. Målet er å øke andelen av innovative anskaffelser i spesialisthelsetjenesten. Men, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie i et svar til Stortinget, også innovative legemidler og innovative anskaffelser må tilfredsstille kravene til prioritering som Stortinget har stilt seg bak.

Kjell-Børge Freiberg (FrP) ville vite om helse- og omsorgsministeren visste om det er iverksatt prøveprosjekter for innovative innkjøpsavtaler, og om Sykehusinnkjøp er innstilt på å benytte slike muligheter. Han minnet om at helseforetakene i forbindelse med behandlingen av Helsenæringsmeldingen i 2019 fikk marsjordre om å etablere prøveprosjekter for innovative anskaffelser av legemidler og annet medisinsk utstyr.

– Signalene fra selskaper i industrien som har vært i dialog med Sykehusinnkjøp om slike nye og innovative anskaffelsesmodeller, er imidlertid at det har skjedd lite på dette området, ifølge Freiberg. Vi står midt i en global pandemi, og erfarer at vi er avhengige av et velfungerende, globalt legemiddelmarked. Innovative anskaffelsesmodeller vil være viktig i det videre beredskapsarbeidet for legemidler, da det vil kreve nye løsninger for risikodeling og samarbeid mellom industrien og myndighetene. I et lengre perspektiv, vil vi anta at innkjøpssamarbeid preget av større grad av tillit vil være gunstig dersom vi kommer opp i uforutsette situasjoner, slik vi nå har erfart.

Legger opp til måling

Helse- og omsorgsminister Bent Høie slo fast at han er opptatt av at helsetjenesten og virksomheter innenfor helsesektoren skal benytte mulighetene for markedsdialog som ligger i anskaffelsesregelverket. Sykehusinnkjøp har i dag ikke konkrete målinger av gjennomførte innovative anskaffelser. I Sykehusinnkjøps forslag til virksomhetsstrategi 2020-2023 legges det opp til at andel innovative anskaffelser som er gjennomført måles og rapporteres på en systematisk måte. Målet er å øke andelen av innovative anskaffelser i spesialisthelsetjenesten.

Sykehusinnkjøp har, fremholdt statsråden i sitt svar,utarbeidet en egen legemiddelstrategi hvor hovedmålet er mer og bedre pasientbehandling gjennom gode innkjøp av legemidler. I gode innkjøp ligger både økonomiske gevinster og medisinsk faglige vurderinger, eksempelvis innen innovasjon, beredskap og samfunnsansvar. Ett av formålene med strategien er å bidra til å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene helseforetakene til enhver tid har tilgjengelig.

Må tilfredsstille krav

– Jeg vil avslutningsvis understreke at også innovative legemidler og innovative anskaffelser må tilfredsstille kravene til prioritering som Stortinget har stilt seg bak. Departementet vil i den kommende evalueringen av Nye metoder bl.a. se på hvordan systemet er rustet organisatorisk og faglig for medisinsk-teknologisk utvikling fremover, påpekte helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp skal måle – og øke andelen – innovative helse-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.