Topper seg om rett til å reservere kontrakter for ideelle

Anbud365: Topper seg om rett til å reservere kontrakter for ideelleDet var under daværende byråd for eldre, helse og arbeid, Inga Marte Thorkildsen, den langdryge saken om ideelle i EFTAs overvåkingsorgan startet. Nå er det Tone Tellevik Dahl (bildet) som styrer den aktuelle byrådsavdelingen.

Skriv ut artikkelen

Spørsmålet om å reservere kontrakter for ideelle er i ferd med å spisse seg til. Oslo kommune har en aktuell kontrakt klar og har purret EFTAs overvåkingsorgan, som skal avklare om konkurransen er i pakt med regelverket for offentlige anskaffelser. Det haster nå, sier kommunen, mens overvåkingsorganet sier at de kommer tilbake når tiden er moden. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) venter også – de setter ikke sluttstrek for sitt arbeid med en forskrift som åpner for å reservere kontrakt for ideelle før EFTAs overvåkingsorgan har sagt sitt i Oslo-saken.

Tidlig i sommer sendte Oslo kommune – via NFD – en purring på EFTAs overvåkingsorgan i saken som har var siden desember 2016. Det var da kommunen kunngjorde en anbudskonkurranse om bygging og drift av et sykehjem for langtidspasienter. Anskaffelsen er forbeholdt ideelle leverandører.

Det gjelder en stor, langsiktig kontrakt som omfatter bygging av sykehjem for om lag 2,3 milliarder i tillegg til en tjenestekontrakt etter at byggene står ferdig. For å oppfylle kommunens behov planlegges anskaffelse av 3-5 sykehjem med plass til inntil 400 beboere som langsiktige leieavtaler for perioder på minimum 30 år, med opsjon på forlengelse i 10 år. Kommunen gjennomførte kunngjøring av prekvalifikasjon til konkurransen før nytt regelverk kom på plass 1. januar 2017.

Risiko ved å inngå kontrakt

Av brevet til overvåkingsorganet opplyser kommunen at man snart er rede til å inngå kontrakt i denne konkurransen. Men, da de mener det er en viss juridisk risiko ved å gjøre det, er kontraktinngåelsen utsatt. Risikoen består i at overvåkingsorganet kan komme frem til en annen tolkning av regelverket for offentlige anskaffelse enn kommunen.

Det hevdes at man ikke kan vente i all evighet, kommunen kan bare vente noen få måneder før man må handle, dvs., inngå kontrakt – alternativt å kansellere konkurransen og kunngjøre en ny, annerledes organisert prosedyre. Det dreier seg om bygging og drift av et sykehjem for 460 svært trengende langtidspasienter. Dette skal erstatte et eldre sykehjem av dårligere kvalitet.

NFD avventer

Av denne grunn er det påtrengende for kommunen å få en rask avklaring fra overvåkingsorganet. Men saken har en side til. Nærings- og fiskeridepartementet skal lage en forskrift som gir adgang til å reservere kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører. Statssekretær Magnus Thue i NFD opplyste til Anbud365 tidligere i år at de venter med å konkludere dette arbeidet til avklaringen kommer fra EFTAs overvåkingsorgan når det bl.a. gjelder saken i Oslo. Departementet har gjort rede for det EØS-rettslige grunnlaget i flere omganger, og det er fortsatt uklart når tilbakemelding og avklaring fra ESA kommer, opplyste han.

EFTAs overvåkingsorgan svarte på purringene ter kort tid, og slo fast at man der er orientert om NFDs arbeid med forskriften – og setter pris på å bli holdt orientert om det videre arbeid. På sin side vil overvåkingsorganet komme tilbake til norske myndigheter når tiden er moden. De påpeker at det er mange måter en oppdragsgiver kan disponere offentlige penger når det gjelder tjenester. Ikke alle former omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser, men dersom kontrakten gjør det, må den holde seg innenfor regelverket. Også dette regelverket åpner for flere mulige valg av prosedyrer, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Topper seg om rett til å reservere kontrakter for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.