Tordner mot forslaget om reservasjonsadgang for ideelle

03.12.2018: Tordner mot forslaget om reservasjonsadgang for ideelleAleris ber om at Nærings- og fiskeridepartementet ikke går videre med forslaget om reservasjonsadgang for ideelle når det gjelder anskaffelser av helse- og sosialtjenester. - Vi mener det er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, heter det i et høringsinnspill. På bildet adm. dir i Aleris Helse, Mia Grundstrøm.

Skriv ut artikkelen

Den private, kommersielle leverandøren av helse- og sosialtjenester til det offentlige, Aleris, tordner mot forslaget om adgang til å reservere slike kontrakter for ideelle. Det fremgår av deres høringsuttalelse, der det også heter: – Vi mener at reservasjonsadgang kan føre til monopol- eller oligopolgevinst til enkelte aktører. Det vil naturlig føre til høyere priser og dårligere kvalitet. Åpne anbudsprosesser på like konkurransevilkår og som munner ut i langsiktige anbudskontrakter er det beste i det lange løp.

Aleris Helse er blant dem som har levert høringsinnspill til forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Det dreier seg om en forskriftsfesting.

Aleris Helse er et privat helseforetak med landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester, 1000 medarbeidere fordelt på 14 sykehus og medisinske sentre og 13 røntgenavdelinger. Virksomheten dekker de fleste medisinske fagområder. Bedriften deltar i et betydelig antall offentlige anskaffelser og er m.a.o. kommersiell leverandør av tjenester til det offentlige.

Ikke gå videre med forslaget!

I høringspillet ber Aleris om at NFD ikke går videre med forslaget. – Vi mener det er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, heter det i innspillet. Forslagets ideelle-definisjon er i strid med EU-domstolens praksis og er dessuten så vid at den omfatter aktører som også er kommersielle. En så vid ideell-definisjon rokker ved selve begrunnelsen for å favorisere ideelle. I tillegg til våre juridiske innvendinger mot forslaget, mener vi samfunnsøkonomiske hensyn taler sterkt imot å innføre en forskrift slik NFD foreslår. En slik reservasjonsadgang vil føre til høyere priser og dårligere kvalitet på tjenestene som leveres til samfunnet.

Denne vurderingen bygger Aleris på følgende hovedpremisser:

  1. Etter innføringen av de nye anskaffelsesdirektivene av 2014 er det ikke lenger EØS-rettslig adgang til noen form for reservasjon av helse- og sosialtjenesteanskaffelser for ideelle organisasjoner, utover direktivenes spesifikke særbestemmelser om dette.
  2. EU-domstolens rettspraksis gir uansett ikke grunnlag for en så vid reservasjonsadgang som forskriftsbestemmelsens punkt (1) legger opp til, jf. også høringsnotatets redegjørelse (punkt 5) om vilkårene for reservasjonsadgang.
  1. Definisjonen av ideelle organisasjoner som forskriftsbestemmelsens punkt (2) oppstiller er i strid med EU-domstolens praksis. I tillegg virker definisjonen å tillate at ideelle organisasjoner driver rent kommersiell virksomhet som faller utenfor det å yte helse- og sosialtjenester til det offentlige, og som har svak eller ingen tilknytning til organisasjonens sosiale formål.

Går lenger enn EU-domstolen

Dersom departementet mot formodning velger å fastsette en reservasjonsadgang i tråd med forslaget, fremholder Aleris og peker på at, slik de ser det, vilkårene for denne reservasjonsadgangen – herunder definisjonen av ideelle organisasjoner – uansett synes å gå lenger enn det Spezzino, CASTA og EU-domstolens øvrige relevante praksis tillater.

Vi mener at reservasjonsadgang kan føre til monopol- eller oligopolgevinst til enkelte aktører. Det vil naturlig føre til høyere priser og dårligere kvalitet. Med utfordringene som norsk helsetjeneste står overfor er det behov for alle aktørene i norsk helsetjeneste. Vi mener åpne anbudsprosesser på like konkurransevilkår og som munner ut i langsiktige anbudskontrakter er det beste i det lange løp. Det vil gi mest for pengene, høyest kvalitet og være best for helsetjenesten og for pasientene. NFD peker selv på slike hensyn i høringsnotat.

Bli den første til å kommentere på "Tordner mot forslaget om reservasjonsadgang for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.