Tydeligere rammevilkår for private innenfor barnevern og fosterhjem

Anbud365: Tydeligere rammevilkår for private innenfor barnevern og fosterhjemJeg mener det er grunn til å se nærmere på Bufetats (Barne-, ungdoms- og familieetaten) praksis ved kjøp av slike tjenester, og dette vil derfor inngå i departementets videre arbeid med rammevilkår for private aktører. Det fremgår av et skriftlig svar fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne til Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Rammene for bruk av private aktører på fosterhjemsområdet er til vurdering i Barne- og likestillingsdepartementet. Tydeligere rammevilkår skal være på plass før barnevernsreformen trer i kraft, tidligst i 2020. Det opplyste statsråd Solveig Horne (Fr.p.) i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. I det videre arbeidet med rammevilkårene for private aktører inngår også kommunenes ansvar for barnevernet, som tidvis er krevende – og for å sikre konkurranse på like vilkår.

Det var Audun Lysbakken (SV) som ville vite hvilke konkret tiltak barne- og likestillingsministeren har satt i verk for å følge opp en rapport om konsekvensene av private og kommersielle aktører i barnevernet.

Statsråd Horne opplyste i sitt skriftlige svar at det de siste årene har vært en vekst i bruken av private aktører i barnevernet. Vi vet at det finnes utfordringer med dette, ifølge svaret fra statsråden, der det også heter at hun særlig vil se på rammene for bruk av private aktører på fosterhjemsområdet, og at tydeligere rammevilkår skal være på plass før barnevernsreformen trer i kraft, tidligst i 2020.

Kommunene og barnevernsområdet

– Kommunene har et omfattende ansvar på barnevernsområdet. Oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet kan ikke delegeres til private aktører uten hjemmel i lov. Barnevernloven inneholder ingen slik hjemmel. Jeg legger likevel til grunn at barnevernstjenesten har anledning til å benytte private for å utføre visse oppgaver både av administrativ og faglig karakter, understreket barne- og likestillingsministeren.

– Jeg ser samtidig at dette kan være krevende for mange kommuner. Problemstillingen vil være en sentral del av departementets videre arbeid med rammevilkårene for private aktører. Målet er å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet, og som gir både kommunene og staten nødvendig kontroll med tjenestene som kjøpes.

Forbedring av kontrakter

På fosterhjemsområdet har Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) de siste årene arbeidet med å bedre kontraktene ved kjøp av fosterhjem fra private leverandører. Der etaten ved fosterhjemsplasseringer tidligere kjøpte hele “pakker”, som leverandøren i hovedsak definerte innholdet i, er det nå innført standardmaler ved kjøp av fosterhjem fra private aktører.

– Endringene har avhjulpet enkelte av utfordringene vi de siste årene har sett ved bruk av fosterhjem fra private leverandører, påpekte statsråden. Jeg mener det likevel er grunn til å se nærmere på Bufetats (Barne-, ungdoms- og familieetaten) praksis ved kjøp av slike tjenester, og dette vil derfor inngå i departementets videre arbeid med rammevilkår for private aktører. 

Like vilkår

På institusjonsområdet etterlyser Vista Analyse i rapporten et klarere skille mellom Bufetat som bestiller og Bufetat som institusjonseier, for å sikre at statlige og private leverandører konkurrerer på like vilkår. Departementet vil, som en del av oppfølgingen av Stortingets behandling av barnevernsreformen, utrede nærmere hvordan de statlige institusjonene bør organiseres, opplyste barne- og likestillingsministeren.

Bli den første til å kommentere på "Tydeligere rammevilkår for private innenfor barnevern og fosterhjem"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.