Uro blant ansatte stopper konkurranseutsetting i Bærum

Anbud365: Uro blant ansatte stopper konkurranseutsetting i BærumRådmannen i Bærum skriver at for ansatte som skal flyttes til Lindelia bo- og behandlingssenter, vil sammenslåing av beboer- og personalgrupper og overføring til privat drifter være to omfattende omstillinger som skjer samtidig. På bildet rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum kommune.

Skriv ut artikkelen

Uro blant ansatte og pårørende til aktuelle beboere gjør at rådmannen i Bærum slår kontra i en sak om konkurranseutsetting av et nytt bo- og behandlingssenter. – En prosess som skaper mye uro blant mange ansatte over lang tid kan ha negative konsekvenser for tjenestene beboerne mottar, skriver rådmannen, som for noen måneder siden fikk beskjed fra politikerne om å forberede konkurranseutsetting. Det kan også medføre rekrutteringsutfordringer som igjen kan skape ytterligere uro blant beboere, pårørende og ansatte. 

For snart trekvart år siden foreslå et politisk vedtak om at rådmannen skulle arbeide med å forberede konkurranseutsetting av driften av bl.a. nye Lindelia bo- og behandlingssenter. Nå foreligger en ny sak på vei inn i en politisk prosess, i dag i eldrerådet. Der har rådmannen slått kontra og anbefaler at kommune legger bort konkurranseutsettingsplanene for dette sykehjemmet:

– I arbeidet med å få oversikt over forhold som må avklares i dette arbeidet, har uro og usikkerhet knyttet til konsekvensene for beboere og ansatte fremstått som det mest utfordrende, heter det, og: – Det å skulle konkurranseutsette disse enhetene samtidig som kommunen må sikre at beboere og pårørende ivaretas på en god måte når svært mange beboere skal bytte bosted og mange ansatte skal bytte arbeidsplass anses meget utfordrende.

To omfattende, samtidige omstillinger

Rådmannen fremholder i dagens saksframlegg at for ansatte som skal flyttes til Lindelia bo- og behandlingssenter, vil sammenslåing av beboer- og personalgrupper og overføring til privat drifter være to omfattende omstillinger som skjer samtidig.

– Ved en konkurranseutsetting og påfølgende virksomhetsoverdragelse der ansatte blir overført fra kommunen til en privat drifter er det spesielt lønnsforhold, pensjonsforhold og i særdeleshet rettighetene knyttet til avtalefestet pensjon (AFP) som er ansattes største bekymring, heter det i saksframlegget. Medarbeidere som er over 50 år vil til dels tape mye på å måtte gå over i en ny pensjonsordning.  Dette gjelder ikke sykepleiere da de har lovfestede pensjonsrettigheter i KLP som følger medarbeideren også over til en privat drifter. For alle andre medarbeidere som er over 55 år ved en virksomhetsoverdragelse vil i tillegg retten til AFP bortfalle. Dette fordi ansatte som først blir omfattet av ny drifters pensjonsordning etter fylte 55 år, ikke vil få tilstrekkelig ansiennitet til å ha rett på AFP fra pensjonsordningen hos den nye arbeidsgiveren. Effekten av en AFP-ytelse for en person med 500.000 kroner i lønn vil være i området en til en og halv million kroner.

Virksomhetsoverdragelse

Rådmannen påpeker at det er mulig for ny drifter å søke om å få medregnet tjenestetid for ansatte over 55 år fra offentlig tjenestepensjon, men da må ny drifter betale hele AFP-ytelsen, med unntak av statstilskuddet. – Dette har svært sjelden blitt gjort ved virksomhetsoverdragelser på grunn av de store engangskostnadene, fremhever rådmannen. Når hele tjenestesteder konkurranseutsettes vil det som hovedregel være en virksomhetsoverdragelse, som betyr at kommunens nåværende ansatte har rett til å få ansettelse hos ny drifter. De ansatte vil imidlertid ha reservasjonsrett, dersom den ansatte velger å benytte seg av reservasjonsretten betyr det bare at vedkommende ikke takker ja til å bli med over til ny drifter og således vil bli stående uten arbeidsgiver. Valgrett vil i visse tilfeller kunne gi ansatte en rett til å velge å beholde sitt arbeidsforhold i kommunen. Dersom valgretten inntreffer og ansatte benytter en slik rett, vil kommunen får et tilsvarende antall overtallige medarbeidere som har benyttet seg av denne rettigheten.

Bli den første til å kommentere på "Uro blant ansatte stopper konkurranseutsetting i Bærum"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.